Подписаться
Бікус Катерина Михайлівна
Бікус Катерина Михайлівна
ДВНЗ ПДАБА
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Применение модели упрочняющегося грунта в численном моделировании буроинъекционной сваи большого диаметра
ВЛ Седин, ЕМ Бикус, ВВ Ковба
Геотехника, 32-40, 2014
92014
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни" Основи комп'ютерної інженерії"
СМ Поршин, АМ Носик, ВВ Онищенко
ФО-П Єфименко СА, 2021
4*2021
Influence of the static loading of a raft unconnected to a pile on the pile displacements tested in field conditions
V Sedin, K Bikus, V Kovba, D Kononov, V Zahilskyi
Civil and Environmental Engineering Reports 29 (2), 22-30, 2019
42019
Investigation of redistribution of pile foundation forces under successive loading of its elements
V Sedin, K Bikus, V Kovba
Civil and Environmental Engineering Reports 27 (4), 121-129, 2017
32017
Вплив повторного навантаження на деформативність основ вдавлених паль
МЛ Зоценко, ВЛ Сєдін, КМ Бікус
Вінницький національний технічний університет, 2014
22014
Особливості розрахуноку запасу стійкості конструкцій будівель атомних електростанцій при сейсмічних впливах
ВЛ Сєдін, ВА Загільський, ВВ Ковба, КМ Бікус
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2021
12021
Predicting changes of the state of a bridge reinforced with concrete superstructures in view of operational changes
P Ovchynnykov, O Dubinchyk, O Tiutkin, V Kildieiev, V Sedin, K Bikus
Civil and Environmental Engineering Reports 29 (3), 134-152, 2019
12019
Лоткові дослідження напружено-деформованого стану основи пальового фундаменту при поетапному навантаженні його елементів
ВЛ Сєдін, ВЛ Седин, КМ Бікус, ЕМ Бикус, ВВ Ковба, ВВ Ковба
12017
Моделювання напружено-деформованого стану основи фрагменту пальового фундаменту при навантаженні ростверку, нез'єднаної з палею, у натурних умовах
ВЛ Сєдін, ВЛ Седін, КМ Бікус, ЕМ Бикус, ВВ Ковба, ВВ Ковба, ...
12017
Особливості влаштування буроін’єкційних паль великого діаметра в багатошарових глинистих грунтах
ВЛ Сєдін, АМ Мельник, КМ Бікус, КА Шикотюк
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету …, 2015
12015
Вдосконалення польового методу визначення тертя по бічній поверхні та під вістрям палі
ВЛ Сєдін, КМ Бікус, ВІ Крисан, ВВ Крисан
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Инновационные …, 2013
12013
Натурні дослідження деформацій фрагмента пальового фундаменту при статичному навантаженні ростверку, не з'єднаного з палею
ВЛ Сєдін, ВВ Ковба, КМ Бікус, Д Кононов
Проблеми геотехніки–2017: тези Другої міжнар. конф, 111-113, 0
1
Case study. Experimental and theoretical analysis of reinforcement of weak soils with geogrids at the foundation on the basis of field studies of a road embankment bypassing …
L Gurtina, P Kharin, R Plytus, I Mazur, V Sedin, K Bikus, V Kovba, ...
Geosynthetics: Leading the Way to a Resilient Planet, 1254-1260, 2023
2023
Numerical simulation of the stress-strain state of the base of the multi-helix screw pile at its static loading under full-scale test conditions
V Sedin, Y Volnianskyi, V Kovba, K Bikus, V Zahilskyi
AIP Conference Proceedings 2678 (1), 2023
2023
Calculation of the margin of construction safety for nuclear power plant buildings under seismic influences
V Sedin, V Zahilskyi, V Kovba, K Bikus
AIP Conference Proceedings 2678 (1), 2023
2023
Monitoring and Mathematical Modelling of the “Soil Base-Foundation” System at Dynamic Loads in the Restrained Town Conditions
I Kaliukh, V Sedin, K Bikus, V Kovba, Y Luhovska
16th International Conference Monitoring of Geological Processes and …, 2022
2022
Моделювання напружено-деформованого стану основи багатовиткової палі при її статичному навантаженні в пилувато-глинистому ґрунті
V Sedin, V Kovba, Y Volnianskyi, K Bikus
Bases and Foundations, 28-36, 2020
2020
Особливості числового моделювання НДС основи багатовиткової палі у натурних умовах
ВЛ Сєдін, ЮЮ Волнянський, ВВ Ковба, КМ Бікус
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2020
2020
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з використанням ПК PLAXIS 3D з дисципліни «Моделювання взаємодії фундаментів з ґрунтовим середовищем» для студентів ступеня …
ВЛ Сєдін, КМ Бікус, ВВ Ковба, ВА Загільський, ДВ Кононов
ДВНЗ''Придніпровська державна академія будівництва та архітектури'', 2019
2019
Методичні вказівки до проведення виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання
ВВ Ткачова, ГЯ Чорноморець, РВ Барсук
ДВНЗ''Придніпровська державна академія будівництва та архітектури'', 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20