Павло Михайлович Бойко
Павло Михайлович Бойко
Доцент кафедри екології та сталого розвитку, Херсонський державний аграрно-економічний університет
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
за ред. ЯП Дідуха
З книга України
К.: Альтерпрес 448, 2, 2009
1602009
Нижньодніпровський екокоридор Національної екомережі України
ПМ Бойко
Херсон: Айлант 204, 2010
122010
An analysis of the current state of dendrological objects protected by the city of Kherson
T Boiko, P Boiko, O Dementieva
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 19 (6.2), 343-348, 2019
102019
Regionalna ekomerezca v konteksti ohorony roslynnogo pokryvu stepovoi zony Ukrainy
DV DUBYNA, PM USTIMENKO, LP VAKARENKO, PM BOIKO, MF BOIKO
Chornomors’k. bot. z 6 (3), 325-337, 2010
10*2010
Evaluation introduction Albizia julibrissin Durazz in Kherson city
T Boiko, P Boiko
Path of Science 3 (1), 3-1-3.7, 2017
72017
Особливості та місце Херсонщини в екомережі України
МФ Бойко, ПМ БОЙКО
Екологія та ноосферологія 16 (3-4), 54-60, 2005
72005
Зимостійкість та морозостійкість Albizia julibrissin Durazz в умовах м. Херсона
ТО Бойко, ПМ Бойко, ЮМ Січна
Національний ботанічний сад імені ММ Гришка НАН України, 2017
52017
Про нову знахідку Betula borysthenica Klok. у пониззі Південного Бугу
МФ Бойко, ПМ Бойко, НА Лічинкіна, РП Мельник, ІІ Мойсієнко, ...
Український ботанічний журнал, 396-398, 2005
52005
Особливості створення локальної екомережі (на прикладі правобережжя Нижнього Дніпра)
ПМ Бойко
Вісті Біосферного заповідника Асканія-Нова 6, 123-126, 2004
52004
Ключові ботанічні території півдня України
МФ Бойко, ПМ Бойко
ЙК Пачоський та сучасна ботаніка (відповідальний редактор МФ Бойко). Херсон…, 2004
52004
Природные ядра Нижнеднепровского экокоридора
ПМ Бойко
Тр. Никитск. бот. сада 123, 232-237, 2004
52004
Contributions to the flora of steppes of the Black Sea Region [Ukraine]
I Moisienko, P Gorski, P Boiko
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika 5, 2002
52002
Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz в Україні
ПМ Бойко
Чорномор. ботан. журн.—2005.—1, 100-109, 2005
42005
Лісові насадження Олешківських пісків як складові національної екомережі України
ПМ Бойко
Лісівництво і агромеліорація.–2002.–Вип 103, 25-28, 2002
42002
Просторово-часова структура біогеоценозів Нижньодніпровського екокоридору
ПМ Бойко
ступеня докт. біол. наук: спец. 03.00. 16 Екологія/ПМ Бойко…, 0
4
Раритетне фіторізноманіття національного природного парку" Білоозерський": сучасний стан та аналіз
ОА Ярова
Херсон, 2012
32012
Флора і рослинність запроектованого ландшафтного заказника Миловська балка(Херсонська область)
ПМ Бойко
ВІСНИК, 14, 1999
31999
Миловська балка як ключова ботанічна територія (Херсонська область)
ПМ Бойко
Сучасні проблеми екології: Зб. матеріалів Всеукр. конф. молодих вчених, 7-9, 0
3
Водно-болотні угіддя в системі Дніпровського екологічного коридору
ПМ Бойко
Питання біоіндикації та екології.–2005.–Вип 10, 125-131, 0
3
Екологічне лісознавство
ЮВ Плугатар, ПМ Бойко, ВВ Шевчук, ТО Бойко
Херсон, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20