Марта Качмарська / Marta Kachmarska
Марта Качмарська / Marta Kachmarska
Кафедра психіатрії та психотерапії ФПДО
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Glutatione antioxidant systems and processes of lipid peroxidation in guinea pigs blood with experimental allergic alveolitis in different periods of its formation
BY Melekh, MS Regeda, MO Kachmarska
BMH Journal 17 (4), 68, 2013
22013
Стан антиоксидантної глутатіонової системи та процесів перекисного окиснення ліпідів у крові морських свинок з експериментальним алергічним альвеолітом у різні періоди його …
БЯ Мелех, МС Регеда, МО Качмарська
Буковинський медичний вісник, 98-100, 2013
12013
Гіперімунокомплексний синдром в експерименті та клініці
ВВ Чоп'як, ІВ Вальчук, ІГ Гайдучок, ОВ Садляк, МО Качмарська, ...
Вісник наукових досліджень, 5-8, 2007
12007
Metabolites content of stable forms of nitric oxide in the lungs of guinea pigs with experimental allergic alveolitis in different periods of its formation
MS Reheda, BY Melekh, MO Kachmarska
Journal of Education, Health and Sport 7 (4), 707-714, 2017
2017
Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту в легенях морсь-ких свинок з експериментальним алергічним альвеолітом у різні періоди його формування.
МОК М.С. Регеда, Б.Я. Мелех
Journal of Education, Health and Sport 7 (4), 707-714, 2017
2017
Порушення показників протеїназо-інгібіторної системи в легенях морських свинок у пізній період формування експериментальної бронхіальної астми= The features of state changes of …
MS Regeda, MA Kolishetska, MO Kachmarska, ML Zastryzhna
Journal of Education, Health and Sport 6 (1), 189-196, 2016
2016
Порушення показників протеїназо-інгібіторної системи в легенях морських свинок у пізній період формування експериментальної бронхіальної астми
КМО Регеда М.С., Колішецька М.А., Застрижна М.І.
Jornal of Education, Health and Sport 6 (1), 189-196, 2016
2016
Кроки з профілактики патології зору на міжнародному та місцевому рівнях.
КМО Гузар І.А.
Медицина і право, 47–50, 2013
2013
Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту в крові морських свинок з експериментальним алергічним альвеолітом у різні періоди його формування.
КМО Регеда М.С., Мелех Б.Я., Фартушок Н.В.
Практична медицина 19 (1), 93-97, 2013
2013
Вплив корвітину на NO-залежні і месенджерні механізми в ендотеліоцитах щурів за умов експериментального імунокомплексного васкуліту
ВВ Чоп'як, ГО Потьомкіна, ІВ Вальчук, ЛА Любінець, МО Качмарська, ...
Патологія, 109-109, 2008
2008
Дослідження ультраструктури стінки аорти за умов хронічної гіперімунокомплексемії
ОВ Садляк, ВВ Чоп'як, МО Качмарська, ММ Бідюк, ЛА Любінець
Вісник наукових досліджень, 41-44, 2006
2006
NO-ЗАЛЕЖНІ ПРОЦЕСИ В ПЕЧІНЦІ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З МОНОЦИТАРНО-ЕНДОТЕЛІАЛЬНИМИ АСОЦІАЦІЯМИ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГІПЕРІМУНОКОМПЛЕКСЕМІЇ
МО Качмарська
2005
Експериментальна корекція хронічного гіперімунокомплексного процесу
МО Качмарська, ММ Бідюк, ВВ Чоп’як, ВІ Ковалишин
Вісник наукових досліджень, 125-128, 2004
2004
Ультраструктурна організація тканин печінки за умов хронічної гіперімунокомплексемії в експерименті
МО Качмарська, ММ Бідюк, ВВ Чоп'як, ВІ Ковалишин
Вісник наукових досліджень, 74-77, 2003
2003
Роль оксиду азоту ендотеліоцитів в розвитку хронічної гіперімунокомплексемії
МО Качмарська, ВВ Чоп'як, ОВ Садляк, ІВ Вальчук
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15