Follow
Oleg Tonkovyd (Тонковид Олег Борисович, О.Б. Тонковид)
Oleg Tonkovyd (Тонковид Олег Борисович, О.Б. Тонковид)
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Medical Statistics
Verified email at nmapo.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України
ВФ Москаленко, МВ Банчук, ТД Бахтеєва, ОМ Біловол, ІЄ Булах, ...
К.: Книга плюс, 2009
19*2009
Максименко ОП, Тонковид ОБ/За загальною редакцією члена-кореспондента АМН України, професора ВФ Москаленка/Біостатистика
ВФ Москаленко, ОП Гульчій, МВ Голубчиков, БО Лєдощук, ВМ Лєхан, ...
К.: Книга плюс, 2009
172009
Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України
ВФ Москаленко, МВ Банчук, ТД Бахтеєва, ОМ Біловол, ІЄ Булах, ...
К.: Книга плюс, 2009
152009
Сучасний стан поширеності цукрового діабету серед населення країн Європейського регіону ВООЗ
ЛО Литвинова, ОБ Тонковид
Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 93-96, 2008
152008
Мета-анализ результатов клинических исследований эффективности флавоноидов при вирусных и вирусно-бактериальных заболеваниях у детей
СА Крамарев, АИ Гриневич, ОБ Тонковид, ОВ Выговская
Современная педиатрия, 39-45, 2014
72014
України, професора ВФ Москаленка. Біостатистика. К.: Книга плюс, 2009. 184 с
ВФ Москаленко, ОП Гульчій, МВ Голубчиков, БО Лєдощук, ВМ Лєхан, ...
7
Лєдощук БО, Лєхан ВМ, Огнєв ВА, Литвинова ЛО, Максименко ОП, Тонковид ОБ/За загальною редакцiєю члена-кореспондента АМН України, професора ВФ Москаленка. Бiостатистика
ВФ Москаленко, ОП Гульчiй, МВ Голубчиков
52009
Suchasnyi stan poshyrenosti tsukrovoho diabetu sered naselennia krain Yevropeiskoho rehionu VOOZ [The current state of the prevalence of diabetes among the population of the …
LA Lytvynova, AB Tonkovyd
Skhisnoievropeiskyi zhurnal hromadskoho zdorovia 3 (3), 92-96, 2008
52008
Modern condition of diabetes mellitus spread among population of Europe region VOOZ
LO Litvinova, OB Tonkovid
Skhidnoyevropeiskyy zhurnal gromadskogo zdorov’ya 3 (3), 92-96, 2008
42008
Вагітність, пологи і новонароджений в умовах коронавірусної інфекції COVID-19. Загрози і порядок дій.
ОО Костюк
З турботою про Жінку, 2020
32020
Методические рекомендации. Факторы риска и профилактика ожогов в быту и на производстве
ЮВ Вороненко, НЕ Повстяной, ОБ Тонковид
31990
Протефлазид: мета-анализ результатов клинических исследований по оценке эффективности и безопасности применения у беременных
ВА Бенюк, ЮВ Кувита, АИ Гриневич, ОБ Тонковид, ИА Усевич, ...
Здоровье женщины, 170-180, 2014
22014
Динамiка захворюваностi на гiпертонiчну хворобу населення України протягом останнього десятирiччя
ЛО Литвинова, НМ Захарова, ОБ Тонковид, ОМ Донiк
Схiдноєвропейський журн. громад. здоров’я., 179, 2013
22013
Методические рекомендации
ЮВ Вороненко
Факторы риска и профилактика ожогов в быту и на производстве/ЮВ Вороненко …, 1990
21990
Аналіз забезпеченості медичними кадрами населення України у період реформування медичної галузі
НВ Гречишкіна, ЛО Литвинова, ОМ Донік, ЛІ Артемчук, ОБ Тонковид
Клінічна та профілактична медицина, 48-57, 2021
12021
Досвід кафедри медичної статистики у підготовці лікарів з питань використання міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду
МВ Голубчиков, НМ Орлова, ОК Толстанов, ОБ Тонковид
Науковий журнал МОЗ України, 113-117, 2014
12014
Доброкачественные заболевания молочных желез при метаболическом синдроме
ТФ Татарчук, НЮ Вороненко, ЗБ Хоминская, ИН Капшук, ОБ Тонковид
Современная медицина: актуальные вопросы, 6-23, 2013
12013
Прогнозування розвитку ускладнень після реконструктивних операцій з приводу трофічних порушень у хворих з наслідками ускладненої травми хребта
АВ Хащук, ОА Бур’янов, ОБ Тонковид
Літопис травматології та ортопедії, 53-55, 2013
12013
A comprehensive hygienic assessment of the prevalence of cerebrovascular diseases among the population of Kiev Province before and after the accident at the Chernobyl Atomic …
VH Bardov, OM Kolomiiets, OB Tonkovyd
Likars' ka Sprava, 51-52, 1996
11996
Факторный анализ риска инфицирования и реализации осложнений парвовирусной инфекции В19 во время беременности
НП Бондаренко, ОБ Тонковид, СВ Осадчук
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20