Follow
Вікторія Мірошниченко [Тьорло В.В.]
Вікторія Мірошниченко [Тьорло В.В.]
доцент кафедри економічної теорії, Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Electronic textbooks for ukrainian education: Statistics, models of development, quality problems
M Zhenchenko, O Melnyk, V Miroshnychenko, I Zhenchenko
102020
Проблеми становлення" зеленої" економіки в Україні
В Мірошниченко, В Тьорло
92018
Удосконалення землекористування Закарпатської області–важлива запорука передумови сталого розвитку гірських територій. В зб.: Гори і люди (у контексті сталого розвитку)
ВВ Тьорло
Матеріали міжн. наук.-прак. кон-ції 1, 125-128, 2002
42002
Парадигма формування зеленої економіки в Україні
В Мірошниченко, В Тьорло
12018
Аграрне землекористування України: стан і напрями модернізації
В Мірошниченко, В Тьорло
2020
Проблеми розвитку енергетики України в контексті сучасних екологічних викликів
В Мірошниченко
2019
Удосконалення екологічної підготовки фахівців економічних спеціальностей у недержавних навчальних закладах України
В Тьорло, В Мірошниченко
" Персонал", 2019
2019
Модернізація господарства України за принципом зеленої економіки:[препринт]
В Тьорло, В Мірошниченко
2018
Регіональний розвиток України за умов економічної та військово-політичної нестабільності
В Мірошниченко
2016
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОНЦЕСІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ВВ Тьорло
Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління Протокол № 4 від …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10