Сергей Луговой
Сергей Луговой
Миколаївський національний аграрний університет, факультет ТВППТСБ
Verified email at mnau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
М'ясні генотипи свиней південного регіону України
ВС Топіха, РО Трибрат, СІ Луговий, ОА Коваль, ВЯ Лихач, ВА Волков
212008
Технологія виробництва продукції свинарства: навчальний посібник/[ВС Топіха, ВЯ Лихач, СІ Луговий та ін.]
ВС Топіха
Миколаїв: МДАУ, 2012
162012
Влияние возраста двухпородных свиноматок на их воспроизводительные качества
СИ Луговой, ВЯ Лихач
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 45-49, 2015
122015
Велика біла порода свиней імпортної селекції в умовах України
СІ Луговий
Вісник аграрної науки Причорномор’я, 218-220, 2002
122002
Забезпечення високої продуктивності свиней в умовах ТОВ «Таврійські свині».
ВЯ Лихач, СІ Луговий, АВ Лихач, ОІ Загайкан, СИ Луговой, АВ Лихач, ...
112009
Оценка вклада различных популяций в генетическоеразнообразие свиней корня крупной белой породы
НА Зиновьева, ВР Харзинова, ЕИ Сизарева, ЕА Гладырь, ...
Сельскохозяйственная биология, 2012
102012
Характеристика генофонда мясных пород свиней украинского происхождения по локусам микросателлитов ДНК
С Луговой
Вестник Казанского ГАУ, 126-129, 2013
92013
Селекційно-генетична диференціація та деякі біологічні особливості імпортних генотипів свиней великої білої породи
СІ Луговий
(Херсонський державний аграрний університет),–Херсон, 2006.-18 с, 2006
92006
Оцінка внутрішньопородної мінливості української м’ясної породи свиней за локусами мікросателітів ДНК
С Луговий
Збірник наукових праць Вінницького НАУ, 109-114, 2013
82013
Оцінка внутрішньопородної мінливості свиней породи дюрок за локусами мікросателітів ДНК
СІ Луговий
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету 2 (1 (35 …, 2013
82013
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНТРОПИЙНО-ИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СВИНОМАТОК
СС Крамаренко, СИ Луговой
Вестник Алтайского государственного аграрного университета 9, 58-62, 2013
82013
Відтворювальна здатність свиноматок великої білої породи англійської селекції
СІ Луговий
Аграрний вісник Причорномор’я.–2005.–Вип 31, 44-45, 0
8
Анализ генетического разнообразия свиней крупной белой породы на основе мультилокусных генотипов микросателлитов
ВС Топиха, СС Крамаренко, СИ Луговой
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 1 (52) Том 2, 3, 2010
72010
Мясные генотипы свиней южного региона Украины
ВС Топиха, РО Трибрат, СИ Луговой, ОА Коваль
Николаев, НГАУ, 350, 2008
42008
Нове племінне господарство з розведення асканійського типу свиней української м’ясної породи
СІ Луговий, ОІ Загайкан
Новітні технології в свинарстві–сучасний стан і перспективи: зб. наук. праць …, 2007
42007
Уровень генетической дифференциации различных географических популяций большой белой породы свиней
ВС Топиха, СС Крамаренко, СИ Луговой
Вестник Сумского национального аграр. ун-та, 93-96, 2004
42004
Характеристика генофонда локальных пород свиней Украины по локусам микросателлитов ДНК
С Луговой
Вестник Новосибирского ГАУ, 67-72, 2013
32013
Аналіз біометричних даних у розведенні та селекції тварин
СС Крамаренко, СІ Луговий, АВ Лихач, ОС Крамаренко
22019
Порівняльний аналіз відтворювальних ознак та кластерний аналіз свиней різних порід
СС Крамаренко, СІ Луговий, АВ Лихач, ОС Крамаренко, ВЯ Лихач, ...
22018
Внутрипородная изменчивость свиней крупной Белой породы на основе полиморфизма микросателлитов ДНК
S Lugovoi, S Kramarenko, V Lihaci
Ştiinţa agricolă, 94-98, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20