Тетяна Маньковська / Кравчук
Тетяна Маньковська / Кравчук
викладач німецької мови ТНПУ імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система взаємної перевірки із забезпечення якості знань студентів з іноземної мови у вишах
Н Кашуба, Кравчук
Молодий вчений, 791-794, 2018
12018
Особливості змісту освіти в початкових школах Німеччини
О Кашуба, Т Кравчук, Г Навольська
Бердянський державний педагогічний університет, 2019
2019
Проблеми навчання іноземної мови особистості в Україні та за кордоном
Н Кашуба, Кравчук
Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії …, 2018
2018
Мотивація як один із шляхів оптимізації процесу вивчення іноземної мови
НГ Кравчук Т., Кашуба О.
Молодий вчений, 495- 498, 2017
2017
Визначення рівня володіння студентами іноземною мовою на немовних спеціальностях
КО Кравчук Тетяна
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 182-184, 2017
2017
Innovations in teaching foreign Languages
CL Zablotska Lyubov, Mankovska Tetyana
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 81-82, 2017
2017
Інтерактивні технології як засіб формування правописної грамотності учнів молодшого шкільного віку
ТК Ольга Яцук
Педагогічна освіта: теорія і практика 22, 332-338, 2017
2017
Формування сучасної особистості під впливом освітньо-культурних процесів
Кравчук
Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару (Кошице,8-11 лютого), 32-33, 2016
2016
Особливості формування граматичної компетенції студентів філологічних факультетів під час вивчення іноземних мов
Н Кравчук, Кашуба
Молодий вчений, 438-441, 2016
2016
The Role of a Lecturer in professional Expert Training of Foreign languages: Professionalism and Adaptation to modern challenges
N Kravchuk, Kashuba
Scientic Letters of Akademic Society of Michala Baludansky, 59-61, 2016
2016
Професійна іншомовна підготовка фахівців з іноземної мови у процесі міжкультурної інтеграції
К Кравчук
Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний …, 2016
2016
Иностранный язык как один из факторов формирования современной личности
К Кравчук
Scientic Letters of Akademic Society of Michala Baludansky 4, 47-49, 2016
2016
Використання інноваційних методів у процесі навчання німецької мови професійного спрямування
К Кравчук
// Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство), 384-391, 2015
2015
Засоби розвитку культури професійного спілкування майбутніх вчителів іноземних мов з інноваційністю мислення
К Маньковська
// Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство), 391-396, 2014
2014
Використання засобів інформаційних технологій при вивченні іноземної мови
Р Маньковська, Кашуба
Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство), 367-372, 2013
2013
Рецензія Ватрослава Ягича на монографію П.Г. Житецького «Очерки звуковой истории малорусского наречия»
Маньковська
Міжнародна конференція «Ватрослав Ягич і проблеми славістики», присвячена …, 2013
2013
Deutsche Grammatik ohne Probleme
К Маньковська
Тернопіль: ТНПУ імені ВолодимираГнатюка, 2012
2012
Культура професійного спілкування у фаховій підготовці вчителя іноземних мов
К Маньковська
Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство), 372-377, 2012
2012
Німецько-український тлумачний словник-довідник термінів соціальної роботи та соціальної педагогіки
Ц Маньковська,Пришляк
Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2011
2011
Дослідження акцентологічних особливостей української мови кінця XIX – початку XX ст. в “Архіві слов’янської філології” В. Ягича
Маньковська
«Мови і світ: дослідження та викладання» 24-25 березня 2011 Наукові записки …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20