Sergey Litvinov+Sergii Litvinov+Cергей Литвинов+Сергій Літвінов
Sergey Litvinov+Sergii Litvinov+Cергей Литвинов+Сергій Літвінов
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, National Academy of Sciences of Ukraine
Verified email at icbge.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
The transcriptional response of Arabidopsis thaliana L. AtKu70, AtRAD51 and AtRad1 genes to X-rays
S Litvinov, NM Rashydov
Journal of Agricultural Science and Technology A 7 (1), 52-60, 2017
3*2017
Effects of chronic exposure of seeds and seedlings of Arabidopsis thaliana by low doses of γ-radiation on plant growth and development
SV Litvinov
Nuclear Physics and Atomic Energy 15 (4), 406-414, 2015
3*2015
Влияние хронического облучения семян и проростков Arabidopsis thaliana малыми дозами γ-радиации на рост и развитие растений
СВ Литвинов
Ядерна фізика та енергетика 15 (4), 406-414, 2015
32015
The effect of acute X-ray irradiation of medicinal plant seeds on the secondary metabolite productivity
D Grodzinsky, Y Shylina, S Pchelovska, S Litvinov, D Sokolova, V Zhuk, ...
Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various …, 2016
22016
Влияние редкоионизирующего излучения на биохимический статус регенерантов Digitalis purpurea L. в культуре in vitro
ЛГ Льошина, ОВ Булко, СВ Літвінов, СА Пчеловська, ДО Соколова, ...
Фактори експериментальної еволюції організмів 19, 151-156, 2016
12016
The main repair pathways of double-strand breaks in the genomic DNA and interactions between them
SV Litvinov
Cytology and Genetics 48 (3), 64-77, 2014
12014
Трансгенераційні ефекти хронічного опромінення насіння рослин сої та льону із зони ЧАЕС
ВВ Шевченко, ММ Данченко, СВ Літвінов, ОГ Нестеренко, ВВ Бережна, ...
"Радіоекологія-2017". Збірник статей Науково-практичної конференції із …, 2017
2017
Відмінності у вмісті суми флавоноїдів в етанольних екстрактах сировини лікарських рослин, які виросли в зоні відчуження ЧАЕС та в Київському регіоні
ЮВ Шиліна, СА Пчеловська, СВ Літвінов, ВВ Жук, ОГ Нестеренко, ...
"Радіоекологія-2017". Збірник статей Науково-практичної конференції із …, 2017
2017
Пострадіаційні зміни біохімічного складу нефотосинтезуючих структур листя рослин Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
СВ Літвінов, МВ Кривохижа, В Кухарський, НМ Рашидов
Радіоекологія-2017". Збірник статей Науково-практичної конференції із …, 2017
2017
X-ray effects on stress response of the Ri-transformants in vitro Digitalis purpurea L.
L Lioshyna, O Bulko, S Pchelovska, S Litvinov, D Sokolova, ...
Radiation&Applications 2 (1), 1-4, 2017
2017
Effect of chronic γ-irradiation on Ri-transformants and hairy roots of Digitalis purpurea L. in vitro
L Lioshyna, O Bulko, S Pchelovska, N Pushkarova, N Kuchuk
Fifth International Conference on radiation and applications in various …, 2017
2017
Визначення якісного складу сумарних екстрактів флавоноїдів ромашки лікарської, вирощеної з опроміненого насіння
ЮВ Шиліна, СА Пчеловська, СВ Літвінов, ДО Соколова, ВВ Жук, ...
Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК. Всеукраїнська науково …, 2017
2017
Transgenerational inheritance of radiation-induced activation of Arabidopsis thaliana (L.) RAD51 and Rad1 genes
SV Litvinov, NM Rashydov
Третя конференція молодих учених «Біологія рослин та біотехнологія» (м. Київ …, 2017
2017
Радіаційно-індукована нестабільність сателітної ДНК лікарських рослин, вирощених з опроміненого насіння
ЮВ Шиліна, СА Пчеловська, СВ Літвінов, ДО Соколова, ВВ Жук, ...
Третя конференція молодих учених «Біологія рослин та біотехнологія» (м. Київ …, 2017
2017
Радіаційно-індукована мікросателітна нестабільність у клітинах лікарських рослин, отриманих з опроміненого насіння
ЮВ Шиліна, СА Пчеловська, СВ Літвінов, ДО Соколова, ВВ Жук, ...
XХIV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України …, 2017
2017
Пострадіаційні зміни біохімічного складу нефотосинтезуючих структур листя рослин A. thaliana L.
СВ Літвінов, НМ Рашидов
XХIV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України …, 2017
2017
Ізоляція бактеріального ендосимбіонту з асептичної культури Nicotiana tabacum
АО Потрохов, СВ Літвінов
Біологічні дослідження – 2017, 345, 2017
2017
Изменение параметров морфргенеза Arabidopsis thaliana L. при хроническом облучении семян и проростков малыми дозами редкоионизирующей радиации
СВ Литвинов, НМ Рашидов
Фактори експериментальної еволюції організмів 18, 51-55, 2016
2016
Імуномодуляторні властивості бактеріальних ліпополісахаридів у рослин Arabidopsis thaliana
ЮВ Шиліна, МІ Гуща, ОС Моложава, ОП Дмитрієв
Achievements and Prospects of Microbiology: International Scientific …, 2016
2016
Транскрипційна відповідь на іонізувальне опромінення генів AtKu70, AtRAD51, AtRad1 A. thaliana L. та пострадіаційне відновлення рослин
СВ Літвінов, НМ Рашидов
Актуальні проблеми ботаніки та екології. Міжнародна конференція молодих …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20