Медвидчук К. В., Medvydchuk K. V.
Медвидчук К. В., Medvydchuk K. V.
Державна установа “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України"
Підтверджена електронна адреса в geront.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дослідження психофізіологічних станів спортсменів високої кваліфікації
ГВ Коробейніков, ЛД Коняєва, ГВ Россоха, КВ Медвидчук, ...
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 73-77, 2005
22*2005
Діагностика психофізіологічних станів спортсменів
ГВ Коробейніков, КР Мазманян, КВ Медвидчук, ЛД Коняєва, ...
Методичний посібник. – Київ.: БГУФК. - 2008. – 64.с., 2008
20*2008
Psychophysiological diagnostics of functional states in Sports Medicine.
G Korobeynikov, G Rossoha, K Medvedchuk, L Koniaeva, I Kulinich
Bratislava medical journal //Slovak Akademic Press, Bratislava., 205-209, 2006
192006
Психофізіологічні властивості спортсменів складнокоординаційних видів спорту
ГВ Коробейніков, ГВ Россоха, К Вернидуб, К Медвидчук
Фізичне виховання і спорт у сучасних умовах: матеріали Всеукр. наук.-практ …, 2004
92004
Особливості функціонального і психофізіологічного статусу спортсменів високої кваліфікації з ознаками хронічного стомлення.
ВМ Ільїн, РС Жила, ЛІ Черкес, ГВ Россоха, КВ Медвидчук
Спортивна медицина. – Олімпійська література., 42-45, 2007
72007
Біологічний вік та фізична активність людини
Г Коробейніков, С Адирхаєв, К Медвидчук, К Мазманян, М Житовоз
Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – Київ, Олімпійська …, 2007
7*2007
Biological age and physical activity
G Korobeinikov, S Adirkhaiev, K Mazmanian, K Medvidchuk, M Zhytovoz
Theory and methods of physical education and sports. No1, 60-63, 2007
62007
Formation characteristics of psychophysiological functions in combat sports athletes
KV Medvidchuk, GV Korobeynikov, KR Mazmanian
International Journal of Psychophysiology 69 (3), 247, 2008
52008
Диагностика психофизиологического состояния спортсменов высокой квалификации
ГВ Коробейников, ГВ Россоха, ЛД Коняева, КВ Медвидчук, ...
IX Міжнародний науковий конгрес „Олімпійський спорт і спорт для всіх” Тези …, 2005
52005
Диагностика психофизиологического состояния спортсменов высокой квалификации.
ГВ Коробейніков, ГВ Россоха, ЛД Коняєва, КВ Медвидчук, КА Вернидуб
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Зб …, 2005
52005
Психофізіологічні функції висококваліфікованих спортсменів різної спеціалізації
Г Коробейніков, К Вернидуб, Г Россоха, К Медвидчук, І Кулініч, ...
Молода спортивна наука України: Зб.наук.праць в галузі ф.к. та с. – Львів …, 2005
52005
Темп розвитку та фізична працездатність студентів із різним рівнем здоров'я
ГВ Коробейніков, ЛВ Цап'юк, НВ Харковлюк, КВ Медведчук
Матеріали II Регіональної науково–практичної конференції (Львів, 11–12 …, 2000
52000
Суб'єктивна оцінка часу спортсменів різних груп видів спорту
Г Коробейніков, К Мазманян, Л Коняєва, Г Россоха, К Медвидчук
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 2009
42009
ТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ У СПОРТСМЕНІВ-ЄДИНОБОРЦІВ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ
ГВ КОРОБЕЙНІКОВ, ОК ДУДНИК, ВЮ ДРОЖЖИН, ЛД КОНЯЄВА, ...
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ, 69-74, 2008
42008
Індивідуально-типологічні властивості висококваліфікованих спортсменів-єдиноборців
ЛД Сокаль, ГВ Россоха, ГВ Коробейніков, КВ Медвидчук
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 96-104, 2004
42004
Влияние напряженной мышечной деятельности на формирование психофизиологических состояний спортсменов
ГВ Коробейников, КВ Медвидчук, АК Дудник
Научная конференция «Адаптационная физиология и качество жизни: проблемы …, 2008
32008
Особливості статевого диморфізму психофізіологічних функцій у дзюдоїстів високої кваліфікації
ГВ КОРОБЕЙНІКОВ, ЛД КОНЯªВА, ГВ РОССОХА, КВ МЕДВІДЧУК
Збірник наукових праць. Львів.-2006.-77с, 2006
32006
Исследование динамики функциональных состояний элитных борцов
ГВ Коробейников, ЕВ Медвидчук, АК Дудник, ГВ Россоха, ЛД Коняєва, ...
Материалы Международной конференции «Научно-практические проблемы спорта …, 2007
22007
Sexual dimorphism of the psychophysiological indices in sportsmen of higher qualification
HV Korobeĭnikov, LD Koniaieva, HV Rossokha, KV Medvydchuk, ...
Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 52 (4), 64-68, 2006
22006
Психофизиологическая диагностика функциональных состояний в спортивных единоборствах
Г Коробейніков, Г Россоха, Л Коняєва, К Медвидчук, И Кулинич, ...
Материалы 10-го Международного Научного Конгресса «Современный Олимпийский …, 2006
2*2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20