Чтобы внести изменения, выполните вход в аккаунт lubovpvish@gmail.com.
Любов Петрівна Вішнікіна, Любовь Вишникина, Liubov(Lubov) Vishnikina,(orcid.org/0000-0003-0976-5512)
Любов Петрівна Вішнікіна, Любовь Вишникина, Liubov(Lubov) Vishnikina,(orcid.org/0000-0003-0976-5512)
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Загальна методика навчання географії
ОМ Топузов, ВМ Самойленко, ЛП Вішнікіна
652012
Педагогічне моделювання як основа проектування освітніх процесів
ЛП Вішнікіна
Імідж сучасного педагога 7 (8), 80-84, 2008
382008
Дидактика географії : Монографія
ВМ Самойленко, ОМ Топузов, Л Вішнікіна, ОФ Надтока, ІО Діброва
К. : Педагогічна думка, 2014
14*2014
Географія: підруч. для 7 кл
ОМ Топузов
К.: ДНВП «Картографія, 2011
122011
Навчальні моделі як засіб організації пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення фізичної географії
ЛП Вішнікіна
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 «Теорія і методика навчання географії, 2008
112008
Навчання географії : Понятійно-термінологічний словник (з грифом МОН України)
ДІО Самойленко В.М., Олійник Я.Б., Вішнікіна Л.П.
72014
Географія: Підручник для 6 класу (з грифом МОН України)
ВЛП Топузов О.М., Назаренко Т.Г., Надтока О.Ф.
К.: ДНВП «Картографія»,, 2014
72014
Проектування уроку географії
Л Вішнікіна
Краєзнавство. Географія. Туризм, 3-13, 2012
72012
Створення та застосування тестів у навчанні географії
ВЛП Самойленко В.М.
Педагогіка вищої та середньої школи, 15-28, 2011
72011
Нові навчальні технології в географії Краєзнавство
ЛП Вішнікіна
Географія. Туризм, 7-10, 2007
62007
Соціально-економічна географія світу у структурно-логічних конспектах
ЛП Вішнікіна
Полтава: АСМІ, 1998
61998
Procedure of Landscape Anthropization Extent Modeling: Implementation for Ukrainian Physic-Geographic Taxons
V Samoilenko, I Dibrova, V Osadchyi, L Vishnikina
Environmental Research, Engineering and Management 74 (2), 67-81, 2018
52018
Методична система формування предметної компетентності з географії в учнів основної школи: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук: 13.00. 02
ЛП Вішнікіна
Київ, 2018
52018
Структура предметної географічної компетентності учнів (рекомендації для вчителів географії)
ЛП Вішнікіна, ОМ Топузов
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2017
52017
Компетентнісний підхід в умовах оновленого навчання географії в загальноосвітній школі
ОМ Топузов, ЛП Вішнікіна
52012
Компетентнісне навчання географії в основній школі: монографія
ЛП Вішнікіна
Полтава: ТОВ «АСМІ, 2017
42017
Cтановлення компетентнісно зорієнтованої географічної освіти
ОМ Топузов, ЛП Вішнікіна
Проблеми сучасного підручника, 57-68, 2017
42017
Компетентнісний підхід до навчання
О Топузов, Л Вішнікіна
Географія та основи економіки в школі, 34-37, 2011
42011
Педагогічні технології як основа творчої діяльності вчителя географії
ОМ Топузов, ЛП Вішнікіна
Педагогічний альманах: Збірник наукових праць/редкол. ВВ Кузьменко (голова …, 2011
42011
Географическое образование: предметная географическая компетентность
Л Вишникина
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА 1, 2, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20