Чтобы внести изменения, выполните вход в аккаунт lubovpvish@gmail.com.
Любов Петрівна Вішнікіна, Любовь Вишникина, Liubov(Lubov) Vishnikina,(orcid.org/0000-0003-0976-5512)
Любов Петрівна Вішнікіна, Любовь Вишникина, Liubov(Lubov) Vishnikina,(orcid.org/0000-0003-0976-5512)
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Загальна методика навчання географії
ОМ Топузов, ВМ Самойленко, ЛП Вішнікіна
522012
Педагогічне моделювання як основа проектування освітніх процесів
ЛП Вішнікіна
Імідж сучасного педагога 7 (8), 80-84, 2008
302008
Дидактика географії : Монографія
ВМ Самойленко, ОМ Топузов, Л Вішнікіна, ОФ Надтока, ІО Діброва
К. : Педагогічна думка, 2014
12*2014
Географія: підруч. для 7 кл
ОМ Топузов
К.: ДНВП «Картографія, 2011
102011
Навчальні моделі як засіб організації пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення фізичної географії
ЛП Вішнікіна
Любов Петрівна Вішнікіна, 2008
92008
Географія: Підручник для 6 класу (з грифом МОН України)
ВЛП Топузов О.М., Назаренко Т.Г., Надтока О.Ф.
К.: ДНВП «Картографія»,, 2014
72014
Навчання географії : Понятійно-термінологічний словник (з грифом МОН України)
ДІО Самойленко В.М., Олійник Я.Б., Вішнікіна Л.П.
62014
Проектування кроків географії
Л Вішнікіна
Краєзнавство. Географія. Туризм, 731-732, 2012
52012
Нові навчальні технології в географії Краєзнавство
ЛП Вішнікіна
Географія. Туризм, 7-10, 2007
52007
Cтановлення компетентнісно зорієнтованої географічної освіти
ОМ Топузов, ЛП Вішнікіна
Проблеми сучасного підручника, 57-68, 2017
42017
Компетентнісний підхід в умовах оновленого навчання географії в загальноосвітній школі
ОМ Топузов, ЛП Вішнікіна
42012
Компетентнісний підхід до навчання
О Топузов, Л Вішнікіна
Географія та основи економіки в школі, 34-37, 2011
42011
Створення та застосування тестів у навчанні географії
ВЛП Самойленко В.М.
Педагогіка вищої та середньої школи, 15-28, 2011
42011
Соціально-економічна географія світу у структурно-логічних конспектах
ЛП Вішнікіна
Полтава: АСМІ, 1998
41998
Урахування впливу когнітивних процесів у компетентнісному навчанні географії
ОМ Топузов, ЛП Вішнікіна
Проблеми сучасного підручника, 485-495, 2018
32018
Компетентнісне навчання географії в основній школі: монографія
ЛП Вішнікіна
Полтава: ТОВ «АСМІ, 2017
32017
Zahalna metodyka navchannia heohrafii: pidruchnyk z hryfom MONMS Ukrayiny
OM Topuzov, VM Samoilenko, LP Vishnikina
Kyiv, DNVP «Kartohrafiia, 2012
32012
Педагогічні технології як основа творчої діяльності вчителя географії
ОМ Топузов, ЛП Вішнікіна
Педагогічний альманах.–2011.–Випуск 10, 53-62, 2011
32011
Географическое образование: предметная географическая компетентность
Л Вишникина
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА 1, 2, 2017
22017
Підручник географії як універсальний інтегрований засіб формування предметної географічної компетентності учнів
ОМТ Л.П. Вішнікіна
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред.. кол. ; голов. ред …, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20