Тарас Гарасимів
Тарас Гарасимів
професор кафедри ТІФП ІППО Національного університету "Львівська політехніка", заступник директора з
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Принципи права соціального забезпечення України
ТЗ Гарасимів
Дрогобич: Відродження 128, 24, 2002
682002
Природні та соціальні детермінанти формування девіантної поведінки людини: філософсько-правовий вимір: монографія
ТЗ Гарасимів
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012
432012
Девіантна поведінка особистості: філософсько–правовий вимір. Монографія
ТЗ Гарасимів
Львів: ЛьвДУВС, 143, 2009
402009
Проблеми теорії держави і права: навч. посібник
ОМ Балинська, ТЗ Гарасимів
Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2010
272010
Право соціального забезпечення України (Загальна частина)
ТЗ Гарасимів
Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження, 240, 2004
262004
Проблеми теорії держави і права: навч.-метод. посібник
ОМ Балинська, ТЗ Гарасимів
Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2008
172008
Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір
БІ Стахура
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016
152016
Правомірна поведінка як умова самоствердження людини
А Романова
Юридичний вісник, 91-95, 2014
122014
Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства: монографія
Т Гарасимів, Т Дашо
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012., 2012
122012
Особистість та проблеми її соціалізації
ТЗ Гарасимів
Форум права, 156-161, 2009
92009
Самореалізація особистості як процес усвідомленого і цілеспрямованого розкриття сутнісних сил
ТЗ Гарасимів
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна.–Харків, 53-57, 2009
72009
Природні та соціальні детермінанти формування поведінки людини: філософсько-правовий вимір: дис. д-ра юрид. наук: спец. 12.00. 12/ТЗ Гарасимів; Львівський державний університет …
ТЗ Гарасимів
Львів, 2009
62009
Право як форма екзистенціального розвитку людини
Т Гарасимів
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
62009
Проблеми теорії держави і права
ОМ Балинська, ТЗ Гарасимів
Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ 320, 2008
62008
Самореалізація як соціальний розвиток особистості
ТЗ Гарасимів, БІ Базарник
Видавництво Львівської політехніки, 2016
52016
Філософема девіантної поведінки: монографія
ТЗ Гарасимів
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014
52014
Особистість як об’єкт рефлексії філософської наукової думки
ТЗ Гарасимів
Митна справа, 82-87, 2010
52010
Принципи правової політики України
ММ Почтовий
Право і безпека, 6-9, 2009
52009
Девіантна поведінка як форма соціального відхилення
ТЗ Гарасимів
Науковий вісник ЛьвДУВС, 2006
52006
Дефініція “громадянське суспільство”: філософсько-правова парадигма
Т Гарасимів
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні …, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20