Любов Євгенівна Пєтухова
Любов Євгенівна Пєтухова
декан факультету дошкільної та початкової освіти ХДУ
Підтверджена електронна адреса в kspu.edu - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
ЛЄ Петухова, ЛЕ Петухова
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2009
1252009
Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
ЛЄ Пєтухова
Херсон: Айлант, 2007
902007
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон: ХДУ, 2011
722011
Інформатична компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема
ЛЄ Пєтухова
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-5, 2008
562008
До питання про трисуб’єктну дидактику
ЛЄ Пєтухова, О Співаковський
Комп’ютер у школі та сім’ї, 7-9, 2007
45*2007
Актуальні питання формування інформативних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
ЛЄ Пєтухова, О Співаковський
Комп’ютер у школі та сім’ї, 7-11, 2011
372011
Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів ( В моделі трисуб’єктної дидактики)
ЛЄ Пєтухова
ХДУ, 2010
352010
Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів ( В моделі трисуб’єктної дидактики)
ЛЄ Пєтухова
Херсон: Айлант, 2010
352010
До оцінювання взаємодії у моделі «викладач-студент-середовище»
ЛЄ Пєтухова, О Співаковський, НА Воропай
Наука і освіта, 401-405, 2011
26*2011
Розширення можливостей навчального процесу в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
ЛЄ Пєтухова
Інформаційні технології в освіті, 32-38, 2010
202010
Професійно-наукова підготовка майбутнього вчителя початкових класів
ЛЄ Пєтухова, Б Андрієвський
Херсон: Айлант, 2006
20*2006
Теоретико-методичнi засади формування iнформативних компетентностей майбутнiх учителiв початкових класiв
ЛЕ Петухова
172009
Становлення поняття «інформатичні компетентності» та рівні їх діагностики у майбутніх вчителів початкової школи
ЛЄ Пєтухова
Наука і освіта, 193-198, 2008
142008
Новітні підходи до формування професійних компетенцій майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти
ЛЄ Пєтухова
Печатне слово, 27-30, 2007
122007
Новітні підходи до формування професійних компетенцій майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти
ЛЄ Пєтухова
Початкова школа, 1-3, 2007
122007
Філософія трисуб'єктної дидактики в системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів
ОВ Cпіваковський, ЛЄ Пєтухова, ВВ Коткова
Комп'ютер у школі та сім'ї, 7-11, 2014
112014
Основні питання сучасної дидактики вищої школи/Любов Євгенівна Петухова, Олександр Володимирович Співаковський
ЛЄ Петухова
Комп'ютер у школі та сім'ї, 91, 2011
112011
На шляху до створення єдиного освітнього середовища Європи та світу
ЛЄ Петухова, ОБ Полєвікова, ОВ Співаковський
Печатное слово–Информационно-метод. журнал изд-ва ХГУ–2010. Херсон, 35, 0
8
Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї в початковiй школi: навч.-метод. посiб. для студ. напряму пiдготовки
ОВ Спiваковський, ЛЕ Петухова, ВВ Коткова
72011
Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи
ЛЄ Петухова, АС Бальоха
62016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20