Світлана Єгоричева, Єгоричева С.Б.; Егорычева С.Б.; Yehorycheva S.B.
Світлана Єгоричева, Єгоричева С.Б.; Егорычева С.Б.; Yehorycheva S.B.
професор кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене pntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Банківські інновації
СБ Єгоричева
ЦУЛ, 2010
122*2010
Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти
СБ Єгоричева
ТОВ "АСМІ", 2010
522010
Методологічні засади організації інноваційного процесу у комерційних банках
СБ Єгоричева
Вісник Національного банку України, с. 53-57, 2011
412011
Инновационные стратегии зарубежных банков
СБ Егорычева, ТС Смовженко
Деньги и кредит, с. 51-56, 2010
40*2010
Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : навч. посібник
СБ Єгоричева
Центр учбової літератури, 2007
362007
Організація фінансового моніторингу в банках : навч. посібник
СБ Єгоричева
Центр учбової літератури, 2014
312014
Соціальна роль та соціальна відповідальність комерційних банків
СБ Єгоричева
Українська академія банківської справи, 2008
222008
Теоретичні аспекти банківських інновацій
СБ Єгоричева
Фінанси України, с. 86-96, 2010
172010
Інноваційні стратегії банків: сутність та класифікація
СБ Єгоричева
Банківська справа, с. 63-72, 2009
162009
Innovatsiina diialnist komertsiinykh bankiv: stratehichni aspekty [Innovative activity of commercial banks: strategic aspects]
SB Yehorycheva
Poltava: TOV “ASMI”[in Ukrainian], 2010
112010
Інноваційний потенціал банку як фактор вибору стратегії розвитку
СБ Єгоричева
Національний банк України, 2009
112009
Ризик-орієнтований нагляд у системі фінансового моніторингу
СБ Єгоричева
Науковий вісник ПУЕТ: Economic Sciences, С. 126-132, 2016
82016
Формування та реалізація фінансового потенціалу територіальних громад
СБ Єгоричева, ОВ Тимошенко
ПУЕТ, 2014
82014
Забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад: досвід країн Європейського Союзу для України
С Єгоричева, М Лахижа
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 64-77, 2016
72016
Orhanizatsiia finansovoho monitorynhu v bankakh [Organization of financial monitoring in banks]
SB Yehorycheva
Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukrainе, 2014
72014
Вплив механізму монетарної трансмісії на фінансовий стан підприємств
СБ Єгоричева, ТП Гудзь
Фінанси України, С. 62-72, 2013
72013
Концепція відкритої інновації та її застосування у банківському бізнесі
СБ Єгоричева
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. 1 (255), 234-241, 2009
72009
Actual problems of the capital stability management in the Ukraine’s banking system
S Yehorycheva, O Kolodiziev, S Prasolova
Banks and Bank Systems 12 (2), 60-67, 2017
62017
Сучасний механізм функціонування регіональної банківської системи
СБ Єгоричева, ОВ Гасій
Полтава: ПУЕТ, 2016
62016
Роль інституту довіри у стабілізації банківської системи України
СБ Єгоричева
«Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації», 44-47, 2015
62015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20