Підписатись
Світлана Єгоричева, Єгоричева С.Б.; Егорычева С.Б.; Yehorycheva S.B.
Світлана Єгоричева, Єгоричева С.Б.; Егорычева С.Б.; Yehorycheva S.B.
професор, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Підтверджена електронна адреса в nupp.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Банківські інновації
СБ Єгоричева
ЦУЛ, 2010
144*2010
Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти
СБ Єгоричева
ТОВ "АСМІ", 2010
742010
Організація фінансового моніторингу в банках : навч. посібник
СБ Єгоричева
Центр учбової літератури, 2014
592014
Методологічні засади організації інноваційного процесу у комерційних банках
СБ Єгоричева
Вісник Національного банку України, с. 53-57, 2011
49*2011
Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : навч. посібник
СБ Єгоричева
Центр учбової літератури, 2007
422007
Инновационные стратегии зарубежных банков
СБ Егорычева, ТС Смовженко
Деньги и кредит, с. 51-56, 2010
40*2010
Impact of innovation and digital technologies on the financial security of the state
V Onyshchenko, S Yehorycheva, O Maslii, N Yurkiv
International Conference Building Innovations, 749-759, 2020
292020
Actual problems of the capital stability management in the Ukraine’s banking system
S Yehorycheva, O Kolodiziev, S Prasolova
Banks and Bank Systems 12 (2), 60-67, 2017
23*2017
Соціальна роль та соціальна відповідальність комерційних банків
СБ Єгоричева
Українська академія банківської справи, 2008
232008
Ukraine construction complex innovation-oriented development management
S Onyshchenko, S Yehorycheva, O Furmanchuk, O Maslii
Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations …, 2020
222020
Публічно-приватне партнерство в посткомуністичних країнах
СБ Єгоричева, МІ Лахижа
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2020
22*2020
Інноваційні стратегії банків: сутність та класифікація
СБ Єгоричева
Банківська справа, с. 63-72, 2009
192009
Фінансова стабільність банків в умовах динамічного макроекономічного середовища
ОС Вовченко, СБ Єгоричева
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2021
172021
Ризик-орієнтований нагляд у системі фінансового моніторингу
СБ Єгоричева
Науковий вісник ПУЕТ: Economic Sciences, С. 126-132, 2016
16*2016
Innovatsiina diialnist komertsiinykh bankiv: stratehichni aspekty [Innovative activity of commercial banks: strategic aspects]
SB Yehorycheva
Poltava: TOV “ASMI”[in Ukrainian], 2010
162010
Теоретичні аспекти банківських інновацій
СБ Єгоричева
Фінанси України, с. 86-96, 2010
152010
Innovations in the insurance market of a developing country: Case of Ukraine
S Yehorycheva, T Hudz, O Palchuk, N Boiko
Investment Management & Financial Innovations 17 (4), 175, 2020
142020
Finansova inkliuziia v ramkakh systemy protydii lehalizatsii zlochynnykh dokhodiv ta finansuvanniu terroryzmu [Financial inclusion in the framework of the system of combating …
SB Yehorycheva
Finansovyi prostir—Financial space 4 (32), 80-87, 2018
14*2018
Формування та реалізація фінансового потенціалу територіальних громад
СБ Єгоричева, ОВ Тимошенко
ПУЕТ, 2014
132014
Сучасний механізм функціонування регіональної банківської системи
СБ Єгоричева, ОВ Гасій
ПУЕТ, 2016
112016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20