Follow
Алла Хохла (Alla Khokhla, Alla Hohla) orcid.org/0000-0002-6877-9255
Алла Хохла (Alla Khokhla, Alla Hohla) orcid.org/0000-0002-6877-9255
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького; канд. наук з фіз. виховання та
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз показників фізичного розвитку студентської молоді
АІ Хохла, ОВ Карпюк, ОС Базилевич
Physical education, sport and health culture in modern society, 191-194, 2015
52015
Фізична підготовка в системі спортивного тренування фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки
А Хохла, М Линець, І Войтович
Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 2010
52010
Взаємозв’язки показників спеціальної та загальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп
А Хохла
Physical education, sport and health culture in modern society, 327-332, 2012
32012
Взаимосвязь показателей общей физической подготовленности фехтовальщиков-шпажистов различных квалификационных групп
АИ Хохла
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2012
32012
МІЖКВАЛІФІКАЦІЙНІ ВІДМІННОСТІ РІВНЯ ФІЗИЧНО ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ-ШПАЖИСТІВ
А Хохла
32011
Диференціація фізичної підготовки фехтувальниківшпажистів на етапі попередньої базової підготовки
АІ Хохла
Львів: Львів. держ. ун-т фіз. культури, 2014
22014
Сравнительный анализ эффективности программ физической подготовки фехтовальщиков-шпажистов
АИ Хохла, ММ Линец
Теория и практика физической культуры, 81-84, 2013
22013
Взаємозв’язки показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 10-13-річних спортсменок, які займаються спортивними танцями
О Калужна, М Линець, І Войтович
Спортивний вісник Придніпров'я, 147-154, 2012
22012
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві
АВ Цьось, СП Козіброцький, ОЯ Андрійчук, ВВ Балахнічов, ...
22008
Effectiveness of a complex physical training program of fencers during the preliminary-basic work phase
A Khokhla, O Pavlos
Journal of Physical Education and Sport 17, 142, 2017
12017
Структура фізичної підготовленості кваліфікованих фехтувальників-шаблістів
АІ Хохла
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
12014
Comparative Analysis of Effectiveness of Programs of Fencers’ Physical Training
AI Khokhla, MM Linetz
Theory and Practice of Physical Culture, 17-17, 2013
12013
Факторна структура фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різної спортивної кваліфікації
А ХОХЛА
Фізична активність, здоров’я і спорт, 11-17, 2012
12012
Взаємозв’язки показників загальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп
АІ Хохла
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2012
12012
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ФЕХТУВАЛЬНИКІВ-ШПАЖИСТІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
А ХОХЛА, І ВОЙТОВИЧ
Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 2009
12009
Оцінка стану здоров’я студентів-реабілітологів за даними біохімічного авто моніторингу
M Sybil, K Shavel, M Chekhovska, L Chekhovska, A Khokhla
Physical education, sport and health culture in modern society, 73-78, 2019
2019
Результати експериментальної перевірки програми з використанням засобів проекту Дитяча легка атлетика ІААФ на уроках фізичної культури
ОО Павлось, РМ Павлось, АІ Хохла, ТІ Дух
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
2018
Обґрунтування програм фізичної підготовки фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки
АІ Хохла, ОО Павлось, ЕМ Яблонська
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
2016
Аналіз міжгрупових розбіжностей функціональної підготовленості та фізичного розвитку студентів
А Хохла, Е Яблонська, О Павлось
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць./гол. ред. ВМ …, 2016
2016
Рівень функціональної підготовленості студентів І–ІІ курсів
A Khokhla, O Bazylevych, O Karpiuk
Physical education, sport and health culture in modern society, 122-126, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20