Алла Хохла (Alla Khokhla, Alla Hohla) orcid.org/0000-0002-6877-9255
Алла Хохла (Alla Khokhla, Alla Hohla) orcid.org/0000-0002-6877-9255
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького; канд. наук з фіз. виховання та
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фізична підготовка в системі спортивного тренування фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки
А Хохла, М Линець, І Войтович
72010
Сравнительный анализ эффективности программ физической подготовки фехтовальщиков-шпажистов
АИ Хохла, ММ Линец
Теория и практика физической культуры, 81-84, 2013
42013
Взаємозв’язки показників спеціальної та загальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп
А Хохла
Physical education, sport and health culture in modern society, 327-332, 2012
42012
МІЖКВАЛІФІКАЦІЙНІ ВІДМІННОСТІ РІВНЯ ФІЗИЧНО ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ-ШПАЖИСТІВ
А Хохла
42011
Аналіз показників фізичного розвитку студентської молоді
АІ Хохла, ОВ Карпюк, ОС Базилевич
Physical education, sport and health culture in modern society, 191-194, 2015
32015
Физическая подготовка юных фехтовальщиков на шпагах/Алла Хохла, Михаил Линец
АИ Хохла
Cultura fizica: probleme stiintifice ale invatamantului si sportului…, 2012
32012
Взаємозв’язки показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 10-13-річних спортсменок, які займаються спортивними танцями
О Калужна, М Линець, І Войтович
Спортивний вісник Придніпров'я, 147-154, 2012
32012
Диференціація фізичної підготовки фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки
АІ Хохла
Львів. держ. ун-т фіз. культури.-Львів, 2014
22014
Correlation between technical and tactical activity and psyhical preparedness of qualified epee fencers/Alla Khokhla, Mykhailo Lynets’
A Khokhla
Фізична активність, здоров’я і спорт, 29-34, 2013
22013
Взаємозв’язки показників спеціальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп
А Хохла, М Линець
Спортивний вісник Придніпров'я, 102, 2012
22012
Факторна структура фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різної спортивної кваліфікації
А Хохла
22012
Взаимосвязь показателей общей физической подготовленности фехтовальщиков-шпажистов различных квалификационных групп
АИ Хохла
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического…, 2012
22012
Взаємозв’язки показників загальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп
АІ Хохла
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і…, 2012
22012
Effectiveness of a complex physical training program of fencers during the preliminary-basic work phase
A Khokhla, O Pavlos
12017
Фізичне виховання студенток спеціальних медичних груп із надлишковою вагою
М Лозюк, А Магльований, А Хохла
12015
Структура фізичної підготовленості кваліфікованих фехтувальників-шаблістів
АІ Хохла
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер…, 2014
12014
Comparative Analysis of Effectiveness of Programs of Fencers’ Physical Training
AI Khokhla, MM Linetz
Theory and Practice of Physical Culture, 17-17, 2013
12013
Фізична підготовка фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки
А Хохла, І Войтович
12009
Оцінка стану здоров'я студентів-реабілітологів за даними біохімічного автомоніторингу
М Сибіль, Х Шавель, М Чеховська, Л Чеховська, А Хохла
2019
Результати експериментальної перевірки програми з використанням засобів проекту Дитяча легка атлетика ІААФ на уроках фізичної культури
О Павлось, Р Павлось, А Хохла, Т Дух
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20