Алла Хохла (Alla Khokhla, Alla Hohla) orcid.org/0000-0002-6877-9255
Алла Хохла (Alla Khokhla, Alla Hohla) orcid.org/0000-0002-6877-9255
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького; канд. наук з фіз. виховання та
Подтвержден адрес электронной почты в домене meduniv.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фізична підготовка в системі спортивного тренування фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки
А Хохла, М Линець, І Войтович
82010
Диференціація фізичної підготовки спортсменів
М Линець, О Чичкан, Х Хіменес, О Базильчук, Я Гнатчук, А Хохла, ...
62017
Аналіз показників фізичного розвитку студентської молоді
АІ Хохла, ОВ Карпюк, ОС Базилевич
Physical education, sport and health culture in modern society, 191-194, 2015
52015
Сравнительный анализ эффективности программ физической подготовки фехтовальщиков-шпажистов
АИ Хохла, ММ Линец
Теория и практика физической культуры, 81-84, 2013
52013
Физическая подготовка юных фехтовальщиков на шпагах/Алла Хохла, Михаил Линец
АИ Хохла
Cultura fizica: probleme stiintifice ale invatamantului si sportului …, 2012
42012
Взаємозв’язки показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 10-13-річних спортсменок, які займаються спортивними танцями
О Калужна, М Линець, І Войтович
Спортивний вісник Придніпров'я, 147-154, 2012
42012
Взаємозв’язки показників спеціальної та загальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп
А Хохла
Physical education, sport and health culture in modern society, 327-332, 2012
42012
МІЖКВАЛІФІКАЦІЙНІ ВІДМІННОСТІ РІВНЯ ФІЗИЧНО ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ-ШПАЖИСТІВ
А Хохла
42011
Correlation between technical and tactical activity and psyhical preparedness of qualified epee fencers/Alla Khokhla, Mykhailo Lynets’
A Khokhla
Фізична активність, здоров’я і спорт, 29-34, 2013
32013
Взаимосвязь показателей общей физической подготовленности фехтовальщиков-шпажистов различных квалификационных групп
АИ Хохла
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2012
32012
Диференціація фізичної підготовки фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки
АІ Хохла
Львів. держ. ун-т фіз. культури.-Львів, 2014
22014
Факторна структура фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різної спортивної кваліфікації
А Хохла
Фізична активність, здоров’я і спорт, 11-17, 2012
22012
Взаємозв’язки показників спеціальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп
А Хохла, М Линець
Спортивний вісник Придніпров'я, 102, 2012
22012
Взаємозв’язки показників загальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп
АІ Хохла
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2012
22012
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві
АВ Цьось, СП Козіброцький, ОЯ Андрійчук, ВВ Балахнічов, ...
22008
Effectiveness of a complex physical training program of fencers during the preliminary-basic work phase
A Khokhla, O Pavlos
12017
Фізичне виховання студенток спеціальних медичних груп із надлишковою вагою
М Лозюк, А Магльований, А Хохла
12015
Структура фізичної підготовленості кваліфікованих фехтувальників-шаблістів
АІ Хохла
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
12014
Comparative Analysis of Effectiveness of Programs of Fencers’ Physical Training
AI Khokhla, MM Linetz
Theory and Practice of Physical Culture, 17-17, 2013
12013
Фізична підготовка фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки
А Хохла, І Войтович
ЛДУФК, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20