Follow
Гуторов Андрій Олександрович / Andrii Hutorov
Гуторов Андрій Олександрович / Andrii Hutorov
Other namesА.А. Гуторов, Andrii Hutorov, Andrew Gutorov
ННЦ "Інститут аграрної економіки"; https://orcid.org/0000-0002-6881-4911
Verified email at iae.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ПТ Саблук, МЙ Малік, ВЯ Месель-Веселяк, АО Гуторов, ...
матер. Чотирнадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів …, 2012
959*2012
«Періодограми» v.1.0.
АО Гуторов, ОС Погорєлов
Дослідження операцій в економіці / О.В. Ульянченко, 574-575, 2010
153*2010
Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні
ОМ Бородіна, АО Гуторов
Економіка АПК, 21-28, 2012
56*2012
Економічне обґрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика
АО Гуторов
Міськдрук, 2012
48*2012
Агрохолдинги як ефективна форма концентрації сільськогосподарського виробництва
АО Гуторов
Економіка АПК, 102-107, 2011
48*2011
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia: naukova dopovid [Ukrainian model of agrarian development and its socioeconomic reorientation …
OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov, SV Kyryziuk, NM Mishchenko, ...
Kyiv: Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia [in Ukrainian], 2012
39*2012
Приоритеты реализации стратегии инновационного развития регионального АПК
АЛ Полтарыхин, ПВ Михайлушкин, ОВ Шумакова, АВ Глотко, ...
Азбука, 2013
382013
Modeling of the cycle of reproduction process in the agrarian sector of economy (Ukraine)
AO Hutorov, OO Hutorova, YO Lupenko, OA Yermolenko, ...
Espacios 40 (7), 19, 2019
37*2019
Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки
АО Гуторов
ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016
33*2016
Rozvytok intehratsiinykh vidnosyn v ahrarnomu sektori ekonomiky [Development of integration relations in the agrarian sector of the economy]
AO Hutorov
Kyiv: TOV «SIK HRUP UKRAINA, 2016
30*2016
Вертикально інтегровані структури у сільському господарстві: економічні засади формування та розвитку
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 120-130, 2011
30*2011
Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади
ЮО Лупенко, МФ Кропивко, МЙ Малік, АО Гуторов, ін.
К.: ННЦ ІАЕ, 2015
25*2015
Корпоратизація сільського господарства в Україні
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 82-92, 2012
242012
Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація
ОМ Бородіна, ВМ Геєць, АО Гуторов
наук. доп./ОМ Бородіна, ВМ Геєць, АО Гуторов та ін, 2012
24*2012
Investment Ensuring for Development of Integration Relations in the Agricultural Sector of Ukrainian Economy
YO Lupenko, AO Gutorov, OI Gutorov
Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice 4 (27), 381-389, 2018
232018
Українська модель аграрного розвитку та її соцiоекономiчна переорiєнтацiя: наук. доп. та iн.; за ред. ВМ Гейця, ОМ Бородiної, IВ Прокопи; НАН України, Iн-т екон. та прогнозув.
ОМ Бородiна, ВМ Геєць, АО Гуторов
22*2012
Визначення оптимального розміру землекористування сільськогосподарських підприємств
АО Гуторов
Економіка АПК, 55-62, 2009
222009
Ukrainian model of agricultural development and its socio-economic reorientation [Ukrayins’ ka model’ahrarnoho rozvytku ta yiyi sotsioekonomichna pereoriyentatsiya]
NMM OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov, SV Kyryziuk
National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics and …, 2012
21*2012
Inclusive Development of the Ukrainian Economy
A Hutorov, Y Lupenko, O Zakharchuk, O Hutorova, O Dorokhov
TEM Journal 9 (1), 296‐303, 2020
19*2020
Strategic Management of the Agrarian Sector of Economy based on the Analysis of Value Chains
AO Hutorov, YO Lupenko, OA Yermolenko, OV Dorokhov
Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II : Forestry …, 2018
182018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20