Follow
Гуторов Андрій Олександрович, А.О. Гуторов, Andrew Gutorov, Andrii Hutorov
Гуторов Андрій Олександрович, А.О. Гуторов, Andrew Gutorov, Andrii Hutorov
ННЦ "Інститут аграрної економіки"; https://orcid.org/0000-0002-6881-4911
Verified email at iae.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ПТ Саблук, МЙ Малік, ВЯ Месель-Веселяк, АО Гуторов, ...
матер. Чотирнадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів …, 2012
61*2012
Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні
ОМ Бородіна, АО Гуторов
Економіка АПК, 21-28, 2012
46*2012
Агрохолдинги як ефективна форма концентрації сільськогосподарського виробництва
АО Гуторов
Економіка АПК, 102-107, 2011
45*2011
Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки
АО Гуторов
ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016
39*2016
Економічне обґрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика
АО Гуторов
Міськдрук, 2012
36*2012
Modeling of the cycle of reproduction process in the agrarian sector of economy (Ukraine)
AO Hutorov, OO Hutorova, YO Lupenko, OA Yermolenko, ...
Espacios 40 (7), 19, 2019
29*2019
Приоритеты реализации стратегии инновационного развития регионального АПК
АЛ Полтарыхин, ПВ Михайлушкин, ОВ Шумакова, АВ Глотко, ...
Азбука, 2013
292013
Вертикально інтегровані структури у сільському господарстві: економічні засади формування та розвитку
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 120-130, 2011
28*2011
Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доповідь
ОМ Бородіна, ВМ Геєць, АО Гуторов
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012
25*2012
Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади
ЮО Лупенко, МФ Кропивко, МЙ Малік, АО Гуторов, ін.
К.: ННЦ ІАЕ, 2015
21*2015
Корпоратизація сільського господарства в Україні
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 82-92, 2012
212012
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia: naukova dopovid [Ukrainian model of agrarian development and its socioeconomic reorientation …
OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov, SV Kyryziuk, NM Mishchenko, ...
Kyiv: Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia [in Ukrainian], 2012
19*2012
Українська модель аграрного розвитку та її соцiоекономiчна переорiєнтацiя: наук. доп. та iн.; за ред. ВМ Гейця, ОМ Бородiної, IВ Прокопи; НАН України, Iн-т екон. та прогнозув.
ОМ Бородiна, ВМ Геєць, АО Гуторов
17*2012
Визначення оптимального розміру землекористування сільськогосподарських підприємств
АО Гуторов
Економіка АПК, 55-62, 2009
172009
Ukrainian model of agricultural development and its socio-economic reorientation [Ukrayins’ ka model’ahrarnoho rozvytku ta yiyi sotsioekonomichna pereoriyentatsiya]
NMM OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov, SV Kyryziuk
National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics and …, 2012
16*2012
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia
OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov, SV Kyryziuk, NM Mishchenko, ...
Kyiv: Int-ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, 2012
16*2012
Investment Ensuring for Development of Integration Relations in the Agricultural Sector of Ukrainian Economy
YO Lupenko, AO Gutorov, OI Gutorov
Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice 4 (27), 381-389, 2018
142018
Strategic Management of the Agrarian Sector of Economy based on the Analysis of Value Chains
AO Hutorov, YO Lupenko, OA Yermolenko, OV Dorokhov
Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II : Forestry …, 2018
112018
Теоретико-методологічні засади інклюзивного розвитку національної економіки
АО Гуторов
Бізнес Інформ, 48-54, 2018
82018
Менеджмент
ОІ Гуторов, ОО Гуторова, АО Гуторов
Харків : Друкарня Мадрид, 2020
6*2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20