Гуторов Андрій Олександрович, А.О. Гуторов, Andrew Gutorov, Andrii Hutorov
Гуторов Андрій Олександрович, А.О. Гуторов, Andrew Gutorov, Andrii Hutorov
ННЦ "Інститут аграрної економіки"; https://orcid.org/0000-0002-6881-4911
Verified email at iae.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні
ОМ Бородіна, АО Гуторов
Економіка АПК, 21-28, 2012
332012
Агрохолдинги як ефективна форма концентрації сільськогосподарського виробництва
АО Гуторов
Економіка АПК, 102-107, 2011
332011
Приоритеты реализации стратегии инновационного развития регионального АПК
АЛ Полтарыхин, ПВ Михайлушкин, ОВ Шумакова, АВ Глотко, ...
Азбука, 2012
232012
Економічне обґрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика
АО Гуторов
Міськдрук, 2012
232012
Визначення оптимального розміру землекористування сільськогосподарських підприємств
АО Гуторов
Економіка АПК, 55-62, 2009
192009
Корпоратизація сільського господарства в Україні
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 82-92, 2012
182012
Вертикально інтегровані структури у сільському господарстві: економічні засади формування та розвитку
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 120-130, 2011
182011
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia [Ukrainian model of agricultural development and its socio–economic shift]
OM Borodina, VM Heiets, AO Gutorov
NAN Ukrainu [in Ukrainian], 2012
132012
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia [Ukrainian model of agricultural development and its socio–economic shift]
OM Borodina, VM Heiets, AO Gutorov
NAN Ukrainu [in Ukrainian], 2012
132012
Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доповідь
ОМ Бородіна, ВМ Геєць, АО Гуторов
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012
13*2012
Управління проектами
ОВ Ульянченко, ПФ Цигікал, АО Гуторов, та ін.
112010
Українська модель аграрного розвитку та її соцiоекономiчна переорiєнтацiя: наук. доп. та iн.; за ред. ВМ Гейця, ОМ Бородiної, IВ Прокопи; НАН України, Iн-т екон. та прогнозув.
ОМ Бородiна, ВМ Геєць, АО Гуторов
82012
Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика
АО Гуторов
ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2017
72017
Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки
АО Гуторов
ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016
72016
Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади
ЮО Лупенко, МФ Кропивко, МЙ Малік, АО Гуторов, ін.
К.: ННЦ ІАЕ, 2015
72015
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia [Ukrainian model of agrarian development and its social-economic reorientation]
OM Borodina, VM Heets, IV Prokopa
Scientific Report. NAN Ukraiiny, I-tut ekon. ta prohnozuv, 2012
72012
Ukrainian model of agricultural development and its socio-economic reorientation: Scientific report
OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov
Kyiv: Institute of Economics and Forecasting [in Ukrainian], 2012
62012
Раціональні розміри сільськогосподарських підприємств: ґенеза наукової думки
АО Гуторов
Вісник Харківського національного технічного університету імені Петра …, 2010
52010
Проблеми питання використання й охорони земель в сучасних умовах
ОТ Лозовий, АО Гуторов
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва …, 2008
52008
Scientific bases of the grocery integration’s development in the agrarian sector of the economy
A Gutorov
Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного …, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20