Гуторов Андрій Олександрович, А.О. Гуторов, Andrew Gutorov, Andrii Hutorov
Гуторов Андрій Олександрович, А.О. Гуторов, Andrew Gutorov, Andrii Hutorov
ННЦ "Інститут аграрної економіки"; https://orcid.org/0000-0002-6881-4911
Verified email at iae.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ПТ Саблук, МЙ Малік, ВЯ Месель-Веселяк, АО Гуторов, ...
матер. Чотирнадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів …, 2012
53*2012
Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні
ОМ Бородіна, АО Гуторов
Економіка АПК, 21-28, 2012
43*2012
Агрохолдинги як ефективна форма концентрації сільськогосподарського виробництва
АО Гуторов
Економіка АПК, 102-107, 2011
40*2011
Економічне обґрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика
АО Гуторов
Міськдрук, 2012
30*2012
Приоритеты реализации стратегии инновационного развития регионального АПК
АЛ Полтарыхин, ПВ Михайлушкин, ОВ Шумакова, АВ Глотко, ...
Азбука, 2013
272013
Вертикально інтегровані структури у сільському господарстві: економічні засади формування та розвитку
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 120-130, 2011
24*2011
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia
OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov, SV Kyryziuk, NM Mishchenko, ...
Kyiv: Int-ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, 2012
21*2012
Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки
АО Гуторов
ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016
20*2016
Корпоратизація сільського господарства в Україні
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 82-92, 2012
202012
Ukrainian model of agricultural development and its socio-economic reorientation [Ukrayins’ ka model’ahrarnoho rozvytku ta yiyi sotsioekonomichna pereoriyentatsiya]
NMM OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov, SV Kyryziuk
National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics and …, 2012
18*2012
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia, Naukova dopovid,[Ukrainian model of agricultural development and its socio-economic reorientation …
OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov, SV Kyryziuk, NM Mishchenko, ...
Kyiv: Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia [in Ukrainian], 2012
17*2012
Українська модель аграрного розвитку та її соцiоекономiчна переорiєнтацiя: наук. доп. та iн.; за ред. ВМ Гейця, ОМ Бородiної, IВ Прокопи; НАН України, Iн-т екон. та прогнозув.
ОМ Бородiна, ВМ Геєць, АО Гуторов
17*2012
Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доповідь
ОМ Бородіна, ВМ Геєць, АО Гуторов
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012
17*2012
Визначення оптимального розміру землекористування сільськогосподарських підприємств
АО Гуторов
Економіка АПК, 55-62, 2009
152009
Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади
ЮО Лупенко, МФ Кропивко, МЙ Малік, АО Гуторов, ін.
К.: ННЦ ІАЕ, 2015
13*2015
Управління проектами
ОВ Ульянченко, ПФ Цигікал, АО Гуторов, та ін.
122010
Strategic Management of the Agrarian Sector of Economy based on the Analysis of Value Chains
AO Hutorov, YO Lupenko, OA Yermolenko, OV Dorokhov
Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II : Forestry …, 2018
42018
Investment Ensuring for Development of Integration Relations in the Agricultural Sector of Ukrainian Economy
YO Lupenko, AO Gutorov, OI Gutorov
Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice 4 (27), 381-389, 2018
42018
Scientific bases of the grocery integration’s development in the agrarian sector of the economy
A Gutorov
Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного …, 2017
4*2017
Формування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств
АО Гуторов
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20