Гуторов Андрій Олександрович, А.О. Гуторов, Andrew Gutorov, Andrii Hutorov
Гуторов Андрій Олександрович, А.О. Гуторов, Andrew Gutorov, Andrii Hutorov
ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН; https://orcid.org/0000-0002-6881-4911
Подтвержден адрес электронной почты в домене iae.kiev.ua
НазваниеПроцитированоГод
Агрохолдинги як ефективна форма концентрації сільськогосподарського виробництва
АО Гуторов
Економіка АПК, 102-107, 2011
332011
Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні
ОМ Бородіна, АО Гуторов
Економіка АПК, 21-28, 2012
322012
Приоритеты реализации стратегии инновационного развития регионального АПК
АЛ Полтарыхин, ПВ Михайлушкин, ОВ Шумакова, АВ Глотко, ...
Азбука, 2012
232012
Економічне обґрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика
АО Гуторов
Міськдрук, 2012
222012
Корпоратизація сільського господарства в Україні
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 82-92, 2012
182012
Визначення оптимального розміру землекористування сільськогосподарських підприємств
АО Гуторов
Економіка АПК, 55-62, 2009
182009
Вертикально інтегровані структури у сільському господарстві: економічні засади формування та розвитку
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 120-130, 2011
172011
Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доповідь
ОМ Бородіна, ВМ Геєць, АО Гуторов
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012
132012
Управління проектами
ОВ Ульянченко, ПФ Цигікал, АО Гуторов, та ін.
112010
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia
OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov, SV Kyryziuk, NM Mishchenko, ...
Kyiv: Int-ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, 2012
92012
Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади
ЮО Лупенко, МФ Кропивко, МЙ Малік, АО Гуторов, ін.
К.: ННЦ ІАЕ, 2015
82015
Українська модель аграрного розвитку та її соцiоекономiчна переорiєнтацiя: наук. доп. та iн.; за ред. ВМ Гейця, ОМ Бородiної, IВ Прокопи; НАН України, Iн-т екон. та прогнозув.
ОМ Бородiна, ВМ Ге, АО Гуторов
82012
Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика
АО Гуторов
ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2017
52017
Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки
АО Гуторов
ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016
52016
Ukrainian model of agricultural development and its socio-economic reorientation: Scientific report
OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov
Kyiv: Institute of Economics and Forecasting [in Ukrainian], 2012
52012
Agroholdings as a base forming corporate agricultural system in Ukraine
OM Borodina, AO Hutorov
Ekonomika APK 11, 21-30, 2012
52012
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia [Ukrainian model of agrarian development and its social-economic reorientation]
OM Borodina, VM Heets, IV Prokopa
Institute of economy and prognostication, Kyiv, Ukraine, 2012
52012
Проблеми питання використання й охорони земель в сучасних умовах
ОТ Лозовий, АО Гуторов
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва …, 2008
52008
Scientific bases of the grocery integration’s development in the agrarian sector of the economy
A Gutorov
Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного …, 2017
42017
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia [Ukrainian model of agricultural development and its socio–economic shift]
OM Borodina, VM Heiets, AO Gutorov
NAN Ukrainu [in Ukrainian], 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20