Гуторов Андрій Олександрович, А.О. Гуторов, Andrew Gutorov, Andrii Hutorov
Гуторов Андрій Олександрович, А.О. Гуторов, Andrew Gutorov, Andrii Hutorov
ННЦ "Інститут аграрної економіки"; https://orcid.org/0000-0002-6881-4911
Підтверджена електронна адреса в iae.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні
ОМ Бородіна, АО Гуторов
Економіка АПК, 21-28, 2012
43*2012
Агрохолдинги як ефективна форма концентрації сільськогосподарського виробництва
АО Гуторов
Економіка АПК, 102-107, 2011
39*2011
Приоритеты реализации стратегии инновационного развития регионального АПК
АЛ Полтарыхин, ПВ Михайлушкин, ОВ Шумакова, АВ Глотко, ...
Азбука, 2012
272012
Економічне обґрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика
АО Гуторов
Міськдрук, 2012
25*2012
Вертикально інтегровані структури у сільському господарстві: економічні засади формування та розвитку
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 120-130, 2011
21*2011
Корпоратизація сільського господарства в Україні
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 82-92, 2012
192012
Українська модель аграрного розвитку та її соцiоекономiчна переорiєнтацiя: наук. доп. та iн.; за ред. ВМ Гейця, ОМ Бородiної, IВ Прокопи; НАН України, Iн-т екон. та прогнозув.
ОМ Бородiна, ВМ Геєць, АО Гуторов
15*2012
Визначення оптимального розміру землекористування сільськогосподарських підприємств
АО Гуторов
Економіка АПК, 55-62, 2009
152009
Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки
АО Гуторов
ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016
14*2016
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia [Ukrainian model of agrarian development and its social-economic reorientation]
OM Borodina, VM Heets, IV Prokopa
Scientific Report. NAN Ukraiiny, I-tut ekon. ta prohnozuv, 2012
13*2012
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia
OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov, SV Kyryziuk, NM Mishchenko, ...
Kyiv: Int-ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, 2012
132012
Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доповідь
ОМ Бородіна, ВМ Геєць, АО Гуторов
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012
13*2012
Управління проектами
ОВ Ульянченко, ПФ Цигікал, АО Гуторов, та ін.
122010
Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади
ЮО Лупенко, МФ Кропивко, МЙ Малік, АО Гуторов, ін.
К.: ННЦ ІАЕ, 2015
82015
Strategic Management of the Agrarian Sector of Economy based on the Analysis of Value Chains
AO Hutorov, YO Lupenko, OA Yermolenko, OV Dorokhov
Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II : Forestry …, 2018
42018
Investment Ensuring for Development of Integration Relations in the Agricultural Sector of Ukrainian Economy
YO Lupenko, AO Gutorov, OI Gutorov
Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice 4 (27), 381-389, 2018
42018
Scientific bases of the grocery integration’s development in the agrarian sector of the economy
A Gutorov
Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного …, 2017
42017
Формування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств
АО Гуторов
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2011
42011
Раціональні розміри сільськогосподарських підприємств: ґенеза наукової думки
АО Гуторов
Вісник Харківського національного технічного університету імені Петра …, 2010
42010
Проблеми питання використання й охорони земель в сучасних умовах
ОТ Лозовий, АО Гуторов
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва …, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20