Гуторов Андрій Олександрович, А.О. Гуторов, Andrew Gutorov, Andrii Hutorov
Гуторов Андрій Олександрович, А.О. Гуторов, Andrew Gutorov, Andrii Hutorov
ННЦ "Інститут аграрної економіки"; https://orcid.org/0000-0002-6881-4911
Підтверджена електронна адреса в iae.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ПТ Саблук, МЙ Малік, ВЯ Месель-Веселяк, АО Гуторов, ...
матер. Чотирнадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів …, 2012
59*2012
Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні
ОМ Бородіна, АО Гуторов
Економіка АПК, 21-28, 2012
44*2012
Агрохолдинги як ефективна форма концентрації сільськогосподарського виробництва
АО Гуторов
Економіка АПК, 102-107, 2011
40*2011
Економічне обґрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика
АО Гуторов
Міськдрук, 2012
31*2012
Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки
АО Гуторов
ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016
28*2016
Приоритеты реализации стратегии инновационного развития регионального АПК
АЛ Полтарыхин, ПВ Михайлушкин, ОВ Шумакова, АВ Глотко, ...
Азбука, 2013
282013
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia
OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov, SV Kyryziuk, NM Mishchenko, ...
Kyiv: Int-ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, 2012
24*2012
Вертикально інтегровані структури у сільському господарстві: економічні засади формування та розвитку
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 120-130, 2011
22*2011
Корпоратизація сільського господарства в Україні
АО Гуторов
Економіка і прогнозування, 82-92, 2012
192012
Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia: naukova dopovid [Ukrainian model of agrarian development and its socioeconomic reorientation …
OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov, SV Kyryziuk, NM Mishchenko, ...
Kyiv: Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia [in Ukrainian], 2012
19*2012
Визначення оптимального розміру землекористування сільськогосподарських підприємств
АО Гуторов
Економіка АПК, 55-62, 2009
192009
Ukrainian model of agricultural development and its socio-economic reorientation [Ukrayins’ ka model’ahrarnoho rozvytku ta yiyi sotsioekonomichna pereoriyentatsiya]
NMM OM Borodina, VM Heiets, AO Hutorov, SV Kyryziuk
National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics and …, 2012
18*2012
Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади
ЮО Лупенко, МФ Кропивко, МЙ Малік, АО Гуторов, ін.
К.: ННЦ ІАЕ, 2015
17*2015
Українська модель аграрного розвитку та її соцiоекономiчна переорiєнтацiя: наук. доп. та iн.; за ред. ВМ Гейця, ОМ Бородiної, IВ Прокопи; НАН України, Iн-т екон. та прогнозув.
ОМ Бородiна, ВМ Геєць, АО Гуторов
17*2012
Investment Ensuring for Development of Integration Relations in the Agricultural Sector of Ukrainian Economy
YO Lupenko, AO Gutorov, OI Gutorov
Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice 4 (27), 381-389, 2018
72018
Менеджмент
ОІ Гуторов, ОО Гуторова, АО Гуторов
Харків : Друкарня Мадрид, 2020
6*2020
Управління ефективністю використання земельних ресурсів фермерських господарств: теорія та практика сталого землекористування
АО Гуторов, ОІ Гуторов, СВ Грошев
Харків : Друкарня Мадрид, 2020
6*2020
Strategic Management of the Agrarian Sector of Economy based on the Analysis of Value Chains
AO Hutorov, YO Lupenko, OA Yermolenko, OV Dorokhov
Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II : Forestry …, 2018
62018
Scientific bases of the grocery integration’s development in the agrarian sector of the economy
A Gutorov
Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного …, 2017
6*2017
Розвиток виробничої контрактації в аграрному секторі економіки
АО Гуторов
ТОВ «Смугаста типографія», 2017
5*2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20