Богдан Силенко
Богдан Силенко
Вищий державний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фактори гомеостазу ротової порожнини в нормі та при дефіциті секреторного IGA
ПМ Скрипников, ГМ Силенко, БЮ Силенко, МВ Хребор, АІ Сидорова
Український стоматологічний альманах, 2014
12014
Показники електроміографії в різні терміни користування знімними протезами в пацієнтів із непереносимістю акрилатів
БЮ Силенко, ВМ Дворник, ЮІ Силенко, ГЯ Силенко
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Вплив 1% ефіру метакрилової кислоти і фулерену С60 на морфофункціональний стан печінки щурів
БЮ Силенко, БЮ Силенко, ЮІ Силенко, ЮИ Силенко, ГА Єрошенко, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
ВЛИЯНИЕ 1% ЭФИРА МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И ФУЛЛЕРЕНА С60 НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ КРЫС
БЮ Силенко, ЮИ Силенко, ГА Ерошенко
Мир медицины и биологии 15 (3 (69)), 2019
2019
Особливості цитокінового балансу тканин пародонта при генералізованому пародонтиті
ГМ Силенко, БЮ Силенко, МВ Хребор
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
ОЦІНКА СИЛИ АДГЕЗІЇ НА ЗСУВ ПРИ ФІКСАЦІЇ ВІНІРІВ ASSESSMENT OF ADHESION ON OFFSET AT FIXATION OF VENEERS
ЮІ Силенко, ІВ Животовський, МВ Хребор, БЮ Силенко, ...
Wiadomości Lekarskie 71 (9), 1749-1752, 2018
2018
ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ, ГЕМОКОАГУЛЮЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ РОТОВОЇ РІДИНІ У ПАЦІЄНТІВ З ГАЛЬВАНОЗОМ THE REACTIONS OF LIPID’S FREE RADICAL OXIDATION, HEMOCOAGULANT …
ЮІ Силенко, ТВ Перепелова, МВ Хребор, БЮ Силенко, ОА Писаренко
Wiadomości Lekarskie 71 (4), 879-882, 2018
2018
Юрій І. Силенко, Ігор В. Животовський, Марина В. Хребор, Богдан Ю. Силенко, Олена А. Писаренко ОЦІНКА СИЛИ АДГЕЗІЇ НА ЗСУВ ПРИ ФІКСАЦІЇ ВІНІРІВ ASSESSMENT OF ADHESION ON …
Y Sylenko, I Zhivotovsky, M Khrebor, B Sylenko, O Pisarenko
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (9), 1749-1752, 2018
2018
Вивчення токсичного впливу фулерену С60 на організм щурів
БЮ Силенко, БЮ Силенко
Українська медична стоматологічна академія, 2018
2018
Спосіб профілактики протезних стоматитів при частковій та повній відсутності зубів
ІП Кайдашев, ВМ Дворник, БЮ Силенко, ЮІ Силенко, ММ Казимиров
ДП “Український інститут промислової власності”, 2017
2017
Фізико-механічні властивості базисної пластмаси з модифікованою поверхнею
БЮ Силенко, ВМ Дворник
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної …, 2017
2017
Перспективы использования нанопрепаратов в стоматологии
ВА Дубина, ЛМ Хавалкина, БЮ Силенко, АМ Силенко, ПН Скрипников, ...
«Princeton University Press», 2016
2016
Спосіб побудови алгоритму вибору керамічного матеріалу та матеріалу для фіксації вінірів при непрямій реставрації фронтальних зубів з дисколоритами
ЮІ Силенко, ІВ Животовський, МВ Хребор, БЮ Силенко, ЮИ Силенко, ...
ДП “Український інститут промислової власності”, 2015
2015
Біомеханічне дослідження однокореневих зубів при реставрації їх куксовими штифтовими вкладками
ММ Клепач, БЮ Силенко, ТА Хміль, МВ Хребор, ЮІ Силенко
Український стоматологічний альманах, 2015
2015
Удосконалення комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит
ВО Дубина, БЮ Силенко, ГМ Силенко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2014
2014
Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування нанопокриттів для профілактики протезних стоматитів
БЮ Силенко
Клінічна стоматологія, 96-96, 2014
2014
КЛІНІКО ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НАНОПОКРИТТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ (огляд літератури)
ПМ Скрипников, БЮ Силенко, ГМ Силенко, ЮІ Силенко
Український стоматологічний альманах, 2014
2014
Стан гуморального імунітету порожнини рота при генералізованому пародонтиті та способи його корекції
ГМ Силенко, ПМ Скрипніков, БЮ Силенко, ТВ Мамонтова
Клінічна стоматологія, 63-63, 2014
2014
Количественный состав микрофлоры у больных с гальванозом, которые пользуются несъемными ортопедическими конструкциями
ТВ Перепелова, ЮI Силенко, МВ Хребор, ВО Помаренко, БЮ Силенко
Вісник проблем біології і медицини 1 (4), 2013
2013
Кількісний склад мікрофлори у хворих з гальванозом, що користуються незнімними ортопедичними конструкціями
ТВ Перепелова, ЮІ Силенко, МВ Хребор, ВО Помаренко, БЮ Силенко
Вісник проблем біології і медицини, 330-334, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20