Леся Зуб, Lesya Zub, L.N. Zub, L.M. Zub, Л.М. Зуб, Л.Н. Зуб
Леся Зуб, Lesya Zub, L.N. Zub, L.M. Zub, Л.М. Зуб, Л.Н. Зуб
Institute for Evolutionare Ecology the National Academy of Sciences of Ukraine
Verified email at ieenas.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Распределение радионуклидов по основным компонентам озерных экосистем зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
ДИ Гудков, ВВ Деревец, ЛН Зуб, АЕ Каглян, СИ Киреев, BГ Кленус, ...
Радиоэкология. Радиационная биология 45 (3), 271-280, 2005
36*2005
Визначення якості води методами біоіндикації: науково-методичний посібник
ВІ Мальцев, ГО Карпова, ЛМ Зуб
К.: НЦЕБМ НАН України, НЕЦУ, 2011
21*2011
Малі річки України: характеристика, сучасний стан, шляхи збереження
ЛМ Зуб, ГО Карпова
Доступний з http://www. uarivers. net/ukr_rvrs/rivers. htm, 2010
212010
Радионуклиды Sr (90), Cr (137), Pu (238), Pu (239+ 240) и Am (241) в макрофитах Красненской поймы: видоспецифичность концентрирования и распределение в компонентах фитоценоза
ДИ Гудков, ЛН Зуб, ВВ Деревец, МИ Кузьменко, АБ Назаров, ...
Радиационная биология. Радиоэкология 42 (4), 419-428, 2002
20*2002
Типизация водоёмов г. Киева по флористическому составу высшей водной растительности
САЛ Балашев Л.С., Зуб Л.Н.
Биология внутренних вод, 5-12, 2000
17*2000
Мультифрактальный анализ биоразнообразия и ценотической структуры сообщества растений по данным дистанционного зондирования
МВ Артюшенко, ЛН Зуб, ЛВ Подгородецкая, АД Федоровский
Доповiдi Національної академії наук України, 132-141, 2011
13*2011
Jakist vody u miskyh vodojmah ta harakter osvojennja vodoohoronnyh zon (na prykladi ozer systemy" Opechen", m. Kyi'v)
ІV Panasjuk, AІ Tomіl'ceva, LM Zub, JV Pogorelova
Water quality in urban water bodies and the nature of the development of …, 2015
10*2015
Ретроспективный анализ высшей водной флоры днепровских водохранилищ
ГА Карпова, ЛН Зуб
Гидроботаника-2005: матер. VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам …, 2006
102006
Рідкісні види водяних рослин та умови їх збереження у Шацькому національному природному парку
ЛМ Зуб, ГО Карпова
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої, 17-19, 1994
81994
90Sr, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu, and 241Am in the Components of Aquatic Ecosystems of the Krasnenskaya Floodplain of the Pripyat River
DI Gudkov, VV Derevets, LN Zub, SI Kireyev, MI Kuz'menko, ...
Hydrobiological Journal 41 (3), 2005
6*2005
Macrophytes of the Chornobyl exclusion zone: forming of plant communities and peculiarities of radionuclide contamination in the left-bank flood lands of the Prypiat’River
ALS DI Gudkov, LN Zub
Gidrobiol. zhurn 37 (6), 64-80, 2001
6*2001
Угрупування вищих водних рослин в умовах урболандшафту (на прикладі водойм м. Києва)
ОЛС ЛМ Зуб
Укр. фітоцен. зб, 35-59, 1998
61998
Оцінка екологічного стану водойм методами біоіндикації. Перші кроки до оцінки якості води
Г Карпова, Л Зуб, В Мельничук, Г Проців
Перші кроки до оцінки якості води/Карпова Г., Зуб Л., Мельничук В., Процвіт …, 2010
52010
Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору
ОДН ВІ Мальцев, ЛМ Зуб, ГО Карпова, ВА Костюшин, ВМ Титар, АВ Мішта
К.: Недержавна наукова установа Інститут екології ІНЕКО, Карадазький …, 2010
5*2010
Radionuclides in components of aquatic ecosystems of the Chernobyl accident restriction zone
DI Gudkov, MI Kuzmenko, VG Klenus, AE Kaglyan, SI Kireev, AB Nazarov, ...
20 Years after the Chernobyl Accident: Past, Present and Future, 265-285, 2007
52007
Живий світ малих річок України
МВІ Зуб ЛМ, Карпова ГО
Участь громадськості у збереженні малих річок України: матеріали …, 2005
5*2005
Особливості заростання макрофітами водосховищ малих ГЕС (на прикладі Стеблівського та Корсунь-шевченківського водосховищ р. Рось)
ЛМ Зуб, ГО Карпова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
42015
Сучасна трансформація водозбірних басейнів лісостепових річок
ОВТ Л. М. Зуб, А. І. Томільцева
Екологічна безпека та природокористування. – 2015. 3, С.65-72, 2015
42015
Hydrotechnical facilities within the Chernobyl nuclear power plant exclusion zone: impacts on hydrologic regime and plant growth patterns of floodplain water bodies of the …
DI Gudkov, LN Zub, AL Savitsky
Water science and technology 48 (7), 89-96, 2003
42003
Антропогенные изменения водной флоры г. Киева за последние 100 лет
АЛС ЛН Зуб, ГА Карпова
V Всероссийская конференция по водным растениям «Гидро-ботаника, 143, 2000
4*2000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20