Красноруцький Олексій Олександрович
Красноруцький Олексій Олександрович
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Підтверджена електронна адреса в khntusg.com.ua
НазваПосиланняРік
Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України: монографія
ОО Красноруцький, ЮI Данько
Харків:«Міськдрук, 2009
522009
Системи управління збутовою діяльністю аграрних підприємств: стратегія, механізми, інструментарій: монографія
ОО Красноруцький
Херсон: Грінь ДС 348, 2012
232012
Державне регулювання аграрної сфери та динаміка конкурентоспроможності її суб’єктів
ОО Красноруцький
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
182014
Функціонування маркетингової інфраструктури внутрішніх ринків продовольства і сільськогосподарської продукції
О Красноруцький
Зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. Вип 9, 31-35, 2008
142008
Концентрація капіталу суб’єктів внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції як фактор розвитку інноваційних процесів
ОО Красноруцький
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
142008
Проектування та економічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур: Наукове видання
ГЄ Мазнєв
Харків: ХНТУСГ.–2005.–41 с 142, 143-144, 2005
122005
Ресурсні та ринкові аспекти забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників
ОО Красноруцький
Вісник ХНАУ. Сер.«Економіка АПК і природокористування».—2008.—Вип 7, 134-142, 2008
112008
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням
ДІ Мазоренко
Харків: ХНТУСГ.—2006.—725 с, 2006
102006
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнев
К.: ННЦ ІАЕ, 2005
102005
Оцінка характеру реалізації економічних інтересів суб’єктів ринку сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник ХНАУ. Сер.«Економіка АПК і природокористування, 62-73, 2010
92010
Методика розробки технологічних карт та нормативів витрат на вирощування сільськогосподарських культур
ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнєв, ОЮ Бобловський, ОО Артеменко, СО Заїка, ...
Харків: ХДТУСГ.–2003.–50 с, 0
9
Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств
ОО Красноруцький, СВ Руденко
ХНТУСГ, 2016
82016
Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
82015
Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством
ОО Красноруцький
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
82014
Адаптаційний інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Тернопільський національний економічний університет, 2016
72016
Цінова ситуація на внутрішньому зерновому ринку та результативність діяльності виробників продовольчого зерна
ОО Красноруцький
Вісник ЛНАУ. Сер.«Економіка АПК».–Вип 14, 323-332, 2008
72008
Структура систем розподілу продукції на ринках продовольства та сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник СНАУ. Сер.«Економіка та менеджмент».—2008.—Вип 4 (28), 43-48, 2008
72008
Передумови поглиблення інтеграційних процесів між суб’єктами ринку сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник ХНТУСГ. Економічні науки.–Вип 64, 267-273, 0
7
Методичні протиріччя в оцінці конкуренто-спроможності сільськогосподарських підприємств
ОО Красноруцький, АО Гайдусь
Економіка АПК, 103-109, 2011
62011
Технології вирощування зернових і технічних культур в умовах Лісостепу України
ПТ Саблук
К.: ННЦ ІАЕ, 2008
62008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20