Красноруцький Олексій Олександрович
Красноруцький Олексій Олександрович
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Verified email at khntusg.com.ua
TitleCited byYear
Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України [Монографія]
ОО Красноруцький, ЮI Данько
Харків:«Міськдрук, 2009
542009
Системи управління збутовою діяльністю аграрних підприємств: стратегія, механізми, інструментарій: монографія
ОО Красноруцький
Херсон: Грінь ДС 348, 2012
242012
Державне регулювання аграрної сфери та динаміка конкурентоспроможності її суб’єктів
ОО Красноруцький
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
202014
Функціонування маркетингової інфраструктури внутрішніх ринків продовольства і сільськогосподарської продукції
О Красноруцький
Зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. Вип 9, 31-35, 2008
152008
Концентрація капіталу суб’єктів внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції як фактор розвитку інноваційних процесів
ОО Красноруцький
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
142008
Адаптаційний інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Тернопільський національний економічний університет, 2016
132016
Проектування та економічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур: Наукове видання
ГЄ Мазнєв
Харків: ХНТУСГ.–2005.–41 с 142, 143-144, 2005
122005
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнев
К.: ННЦ ІАЕ, 2005
122005
Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
112015
Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством
ОО Красноруцький
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
112014
Ресурсні та ринкові аспекти забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників
ОО Красноруцький
Вісник ХНАУ. Сер.«Економіка АПК і природокористування».—2008.—Вип 7, 134-142, 2008
112008
Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств
ОО Красноруцький, СВ Руденко
ХНТУСГ, 2016
102016
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням
ДІ Мазоренко
Харків: ХНТУСГ.—2006.—725 с, 2006
102006
Оцінка характеру реалізації економічних інтересів суб’єктів ринку сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник ХНАУ. Сер.«Економіка АПК і природокористування, 62-73, 2010
92010
Методика розробки технологічних карт та нормативів витрат на вирощування сільськогосподарських культур
ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнєв, ОЮ Бобловський, ОО Артеменко, СО Заїка, ...
Харків: ХДТУСГ.–2003.–50 с, 0
9
Передумови поглиблення інтеграційних процесів між суб’єктами ринку сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник ХНТУСГ. Економічні науки.–Вип 64, 267-273, 0
8
Цінова ситуація на внутрішньому зерновому ринку та результативність діяльності виробників продовольчого зерна
ОО Красноруцький
Вісник ЛНАУ. Сер.«Економіка АПК».—Вип 14, 323-332, 2008
72008
Структура систем розподілу продукції на ринках продовольства та сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник СНАУ. Сер.«Економіка та менеджмент».—2008.—Вип 4 (28), 43-48, 2008
72008
Корупційні ризики та зарубіжна методологія їх оцінки в системі економічної безпеки
ІЮ Гришова, ОО Красноруцький
Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал/Черніг. нац …, 2015
62015
Методичні протиріччя в оцінці конкуренто-спроможності сільськогосподарських підприємств
ОО Красноруцький, АО Гайдусь
Економіка АПК, 103-109, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20