Красноруцький Олексій Олександрович
Красноруцький Олексій Олександрович
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua
НазваниеПроцитированоГод
Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України: монографія
ОО Красноруцький, ЮI Данько
Харків:«Міськдрук, 2009
512009
Системи управління збутовою діяльністю аграрних підприємств: стратегія, механізми, інструментарій: монографія
ОО Красноруцький
Херсон: Грінь ДС 348, 2012
222012
Державне регулювання аграрної сфери та динаміка конкурентоспроможності її суб’єктів
ОО Красноруцький
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
192014
Концентрація капіталу суб’єктів внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції як фактор розвитку інноваційних процесів
ОО Красноруцький
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
142008
Функціонування маркетингової інфраструктури внутрішніх ринків продовольства і сільськогосподарської продукції
О Красноруцький
Зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ.–Тернопіль: ТНЕУ, 31-35, 2008
122008
Проектування та економічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур: Наукове видання
ГЄ Мазнєв
Харків: ХНТУСГ.–2005.–41 с 142, 143-144, 2005
122005
Ресурсні та ринкові аспекти забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників
ОО Красноруцький
Вісник ХНАУ. Сер.«Економіка АПК і природокористування».—2008.—Вип 7, 134-142, 2008
112008
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнев
К.: ННЦ ІАЕ, 2005
112005
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням
ДІ Мазоренко
Харків: ХНТУСГ.—2006.—725 с, 2006
102006
Методика розробки технологічних карт та нормативів витрат на вирощування сільськогосподарських культур
ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнєв, ОЮ Бобловський, ОО Артеменко, СО Заїка, ...
Харків: ХДТУСГ.–2003.–50 с, 0
9
Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
82015
Оцінка характеру реалізації економічних інтересів суб’єктів ринку сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник ХНАУ. Сер.«Економіка АПК і природокористування, 62-73, 2010
82010
Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств
ОО Красноруцький, СВ Руденко
ХНТУСГ, 2016
72016
Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством
ОО Красноруцький
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
72014
Цінова ситуація на внутрішньому зерновому ринку та результативність діяльності виробників продовольчого зерна
ОО Красноруцький
Вісник ЛНАУ. Сер.«Економіка АПК».–Вип 14, 323-332, 2008
72008
Структура систем розподілу продукції на ринках продовольства та сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник СНАУ. Сер.«Економіка та менеджмент».—2008.—Вип 4 (28), 43-48, 2008
72008
Адаптаційний інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Тернопільський національний економічний університет, 2016
62016
Методичні протиріччя в оцінці конкуренто-спроможності сільськогосподарських підприємств
ОО Красноруцький, АО Гайдусь
Економіка АПК, 103-109, 2011
62011
Технології вирощування зернових і технічних культур в умовах Лісостепу України
ПТ Саблук
К.: ННЦ ІАЕ, 2008
62008
Передумови поглиблення інтеграційних процесів між суб’єктами ринку сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник ХНТУСГ. Економічні науки.–Вип 64, 267-273, 0
6
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20