Красноруцький Олексій Олександрович
Красноруцький Олексій Олександрович
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України: монографія
ОО Красноруцький, ЮI Данько
Харків:«Міськдрук, 2009
58*2009
Системи управління збутовою діяльністю аграрних підприємств: стратегія, механізми, інструментарій: монографія
ОО Красноруцький
Херсон: Грінь ДС 348, 2012
262012
Державне регулювання аграрної сфери та динаміка конкурентоспроможності її суб’єктів
ОО Красноруцький
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
222014
Функціонування маркетингової інфраструктури внутрішніх ринків продовольства і сільськогосподарської продукції
О Красноруцький
Зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. Вип 9, 31-35, 2008
162008
Адаптаційний інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Український журнал прикладної економіки, 100-113, 2016
152016
Концентрація капіталу суб’єктів внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції як фактор розвитку інноваційних процесів
ОО Красноруцький
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
142008
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнев
ПТ Саблука, ДІ Мазоренка, ГЄ Мазнєва, 2005
142005
Ресурсні та ринкові аспекти забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників
ОО Красноруцький
Вісник ХНАУ. Сер.«Економіка АПК і природокористування».—2008.—Вип 7, 134-142, 2008
132008
Проектування та економічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур: Наукове видання
ГЄ Мазнєв
Харків: ХНТУСГ.–2005.–41 с 142, 143-144, 2005
132005
Корупційні ризики та зарубіжна методологія їх оцінки в системі економічної безпеки
ІЮ Гришова, ОО Красноруцький
Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал/Черніг. нац …, 2015
112015
Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством
ОО Красноруцький
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
112014
Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств
ОО Красноруцький, СВ Руденко
ХНТУСГ, 2016
102016
Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
102015
Оцінка характеру реалізації економічних інтересів суб’єктів ринку сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник ХНАУ. Сер.«Економіка АПК і природокористування, 62-73, 2010
92010
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням
ДІ Мазоренко
Харків: ХНТУСГ.—2006.—725 с, 2006
92006
Методика розробки технологічних карт та нормативів витрат на вирощування сільськогосподарських культур
ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнєв, ОЮ Бобловський, ОО Артеменко, СО Заїка, ...
Харків: ХДТУСГ.–2003.–50 с, 0
9
Методичні протиріччя в оцінці конкуренто-спроможності сільськогосподарських підприємств
ОО Красноруцький
Економіка АПК, 103-109, 2011
82011
Передумови поглиблення інтеграційних процесів між суб’єктами ринку сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник ХНТУСГ. Економічні науки.–Вип 64, 267-273, 0
8
Цінова ситуація на внутрішньому зерновому ринку та результативність діяльності виробників продовольчого зерна
ОО Красноруцький
Вісник ЛНАУ. Сер.«Економіка АПК».—Вип 14, 323-332, 2008
72008
Структура систем розподілу продукції на ринках продовольства та сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник СНАУ. Сер.«Економіка та менеджмент».—2008.—Вип 4 (28), 43-48, 2008
72008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20