Красноруцький Олексій Олександрович
Красноруцький Олексій Олександрович
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Підтверджена електронна адреса в khntusg.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України: монографія
ОО Красноруцький, ЮI Данько
Харків:«Міськдрук, 2009
60*2009
Системи управління збутовою діяльністю аграрних підприємств: стратегія, механізми, інструментарій: монографія
ОО Красноруцький
Херсон: Грінь ДС 348, 2012
282012
Державне регулювання аграрної сфери та динаміка конкурентоспроможності її суб’єктів
ОО Красноруцький
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
242014
Функціонування маркетингової інфраструктури внутрішніх ринків продовольства і сільськогосподарської продукції
О Красноруцький
Зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. Вип 9, 31-35, 2008
162008
Адаптаційний інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Український журнал прикладної економіки, 100-113, 2016
152016
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнев
ПТ Саблука, ДІ Мазоренка, ГЄ Мазнєва, 2005
152005
Концентрація капіталу суб’єктів внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції як фактор розвитку інноваційних процесів
ОО Красноруцький
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
142008
Ресурсні та ринкові аспекти забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників
ОО Красноруцький
Вісник ХНАУ. Сер.«Економіка АПК і природокористування».—2008.—Вип 7, 134-142, 2008
132008
Проектування та економічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур: Наукове видання
ГЄ Мазнєв
Харків: ХНТУСГ.–2005.–41 с 142, 143-144, 2005
132005
Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств
ОО Красноруцький, СВ Руденко
ХНТУСГ, 2016
112016
Корупційні ризики та зарубіжна методологія їх оцінки в системі економічної безпеки
ІЮ Гришова, ОО Красноруцький
Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал/Черніг. нац …, 2015
112015
Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
112015
Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством
ОО Красноруцький
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
112014
Методичні протиріччя в оцінці конкуренто-спроможності сільськогосподарських підприємств
ОО Красноруцький
Економіка АПК, 103-109, 2011
92011
Оцінка характеру реалізації економічних інтересів суб’єктів ринку сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник ХНАУ. Сер.«Економіка АПК і природокористування, 62-73, 2010
92010
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням
ДІ Мазоренко
Харків: ХНТУСГ.—2006.—725 с, 2006
92006
Методика розробки технологічних карт та нормативів витрат на вирощування сільськогосподарських культур
ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнєв, ОЮ Бобловський, ОО Артеменко, СО Заїка, ...
Харків: ХДТУСГ.–2003.–50 с, 0
9
Передумови поглиблення інтеграційних процесів між суб’єктами ринку сільськогосподарської продукції
ОО Красноруцький
Вісник ХНТУСГ. Економічні науки.–Вип 64, 267-273, 0
8
Management of Waste Electrical and Electronic Products in Compliance with the Circular Economy: What are the Future Challenges for EU Member States?
OK TI Shevchenko, Yu I Danko
International Journal of Ecology & Development 33 (3), 47-55, 2018
7*2018
Цінова ситуація на внутрішньому зерновому ринку та результативність діяльності виробників продовольчого зерна
ОО Красноруцький
Вісник ЛНАУ. Сер.«Економіка АПК».—Вип 14, 323-332, 2008
72008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20