Людмила ІванівнаТоміліна
Людмила ІванівнаТоміліна
Kryvyi Rih State Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Питання історії хімії у фаховій підготовці майбутніх вчителів
ЛІ Томіліна
Біологія і хімія в школі, 34-37, 2000
52000
Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії
ЛІ Нечипуренко, П.П. , Семеріков, С.О. , Томіліна
та методика електронного навчання. 9 (1 (9)), 350 с., 2018
32018
Теорія та методика електронного навчання
ПП Нечипуренко, СО Семеріков, ЛІ Томіліна
3*
Математика сприяє засвоєнню хімії
ЛІ Томіліна
Біологія і хімія в школі, 18-20, 2000
22000
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. Випуск V
ВА Андронов, НМ Антрапцева, АМ Бакал, ВЮ Баранов, АА Бєляєва, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2008
1*2008
Методика навчання хімії. Методичні рекомендації до лабораторних занять
ЛІ Томіліна
КДПУ. – Кривий Ріг. – 42 с., 2016
2016
Методика навчання хімії
ЛІ Томіліна
Методичні рекомендації до лабораторних занятью. – КДПУ. – Кривий Ріг, 2016
2016
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з методики навчання хімії. –
ЛІ Томіліна
ДВНЗ «Криворізький національний університет. – Криворізький педагогічний …, 2014
2014
Хімічні задачі як засіб реалізації принципу регіональності на уроках хімії
ЛІ Томіліна
Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання …, 2014
2014
Природа экологических явлений в свете физико-химической модели жизни
ЛИ Томилина
Інформоенергетика третього тисячолiття i соцiолого-синергетичний та медико …, 2013
2013
Антропоэкология как интегральная дисциплина, которая формирует экологическое мышление учащихся на принципиально новой основе
ЯС Томіліна, Л.І., Дроздов, О.М. , Булавина
Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання …, 2013
2013
Формування конструкторських вмінь школярів засобами хімічних задач в малюнках
ЛІ Томіліна
Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання …, 2013
2013
Методичні вказівки до вивчення курсу «Наукові основи і перспективи хімічного виробництва»
ЛІ Томіліна
Методичні рекомендації. – Кривий Ріг. – 32 с., 2012
2012
Ведуча роль прикладної математики в удосконаленні курсу хімії середньої школи на сучасному етапі.
ЛІ Томіліна
Монографія. – Кривий Ріг: Видавничий Дім. – 326 с. (Глава 9. – С. 302-316), 2012
2012
Історичний аспект математизації вивчення розчинів у хімічній науці та шкільному предметі
ЛІ Томіліна
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2012
2012
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з неорганічної хімії: Модулі І-VI.
ЛІ Томіліна
КДПУ. – 31 с., 2011
2011
Формування первинних хімічних понять у формі самостійної роботи
ЛІ Томіліна
Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання …, 2011
2011
Оптимизм решений технических и гуманитарных проблем экологии Кривбасса.
ЛІ Томіліна
Монографія. – Кривий Ріг: Видавничий Дім. – С. 298-332, 2011
2011
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з неорганічної хімії (ІІ сем.)
ЛІ Томіліна
Методичні рекомендації для студентів, лаборантів та вчителів хімії. – Кривий …, 2010
2010
Методичні вказівки щодо утилізації відпрацьованих та застарілих реактивів в умовах роботи навчальних хімічних лабораторій
ПП Томіліна, Л.І., Нечипуренко
Методичні рекомендації для студентів, лаборантів та вчителів хімії. – Кривий …, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20