Підписатись
Рибачук-Ярова Тетяна Володимирівна / Рыбачук-Яровая Татьяна Владимировна / Tetiana Rybachuk-Yarova
Рибачук-Ярова Тетяна Володимирівна / Рыбачук-Яровая Татьяна Владимировна / Tetiana Rybachuk-Yarova
кандидат економічних наук, Національний університет харчових технологій
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості
ТЛ Мостенська, ІА Бойко, ІМ Болотіна, ОІ Драган, ІВ Євсєєва, ВІ Ємцев, ...
272011
Використання кейс-методів у навчальному процесі
СВ Іванов, ТЛ Мостенська, ІВ Федулова, ТВ Рибачук-Ярова
122012
Дослідження впливу мікросередовища підприємства для обґрунтування структури товарного портфелю
ТВ Рибачук-Ярова, ТВ Полінчик-Ярова
62014
Нормативна основа концепції корпоративної соціальної відповідальності
ЖК Сіднєва, ТВ Рибачук-Ярова
Формирование рыночных отношений в Украине, 136-140, 2015
52015
Аналіз факторів господарського ризику на етапах вибору цільового ринку підприємствами хлібопекарської галузі
НС Скопенко, ТВ Рибачук-Ярова
42009
Мотиваційні системи діяльності підприємства
ТВ Рибачук-Ярова
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 0
3
Ukrainian sugar beet production
T Ribachuk-Yarova
2013
Факторный анализ риска при разработке и выведении нового товара на рынок
ТВ Рыбачук-Яровая, НС Скопенко
2012
ТВ Рибачук-Ярова,'шнд'Шон'наук МОТИВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ТВ Рибачук-Ярова
2012
Факторный анализ риска при разработке и выведении нового товара на рынок
НС Скопенко, ТВ Рыбачук-Яровая
2012
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студ. спец. 7.091709 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» напряму підготовки 0 …
ТВ Рибачук-Ярова, ТЛ Мостенська, ІВ Євсєєва, НС Скопенко
2010
Менеджмент підприємств з основами підприємництва: Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної (розрахункової) роботи для …
ТВ Рибачук-Ярова, ТЛ Мостенська, ОІ Драган, ІА Бойко, ІВ Суха
2010
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок собівартості продукції на підприємствах хлібопекарної промисловості» для студ. спец. 6.091700 «Технологія хліба …
ТВ Рибачук-Ярова, ТВ Рыбачук-Яровая, ТЛ Мостенська, ...
РВЦ НУХТ, 2008
2008
Мотивація персоналу-як одна з головних функцій менеджменту
ТВ Рибачук-Ярова, ЛВ Яровой
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 250-255, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14