prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz
prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz
Ekonomista i Polityk Społeczny - Profesor w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie
Подтвержден адрес электронной почты в домене wspkorczak.eu - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE
A Durasiewicz
Wydawnictwo Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, 2012
292012
Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce-dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań na przyszłość
A Durasiewicz
Uniwersytet Gdański & PTPS, 2014
102014
Ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej na przykładzie wybranych krajów–rekomendacje dla Polski
A Durasiewicz
Wydawnictwo Uniwersytet Gdański & PTPS, 2013
82013
Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle wybranych krajów UE
A Durasiewicz
Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2012
72012
Instrumenty polityki rodzinnej
A Durasiewicz
Wydawnictwo Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2009
72009
Rola flexicurity w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym
A Durasiewicz
Wrocławskie Studia Politologiczne 15, 18-37, 2014
62014
Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce–dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań na przyszłość,[w:] Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we …
A Durasiewicz
Kubiaka M., Wydawnictwo UG, Gdańsk, 2014
62014
Kapitał społeczny–wybrane aspekty zarządzania i kreacji w skali mikro i mezzo
A Durasiewicz, W Duranowski
Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w …, 2013
42013
Dylematy usług społecznych
T Barszczewski, A Durasiewicz
o polityce aktywnej integracji, 32, 2013
32013
W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce
A Durasiewicz
Dom Wydawniczy Elipsa, 2017
22017
Analiza programów polityki rodzinnej w latach 1997-2013
A Durasiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 9-24, 2016
22016
Family Policy Models in the European Union.
K Głąbicka, A Durasiewicz
Kultura i Edukacja 85 (6), 2011
22011
Sieci wsparcia dla radomskich rodzin
A Durasiewicz
Wyd. Politechnika Radomska & PTPS, 2010
22010
ANALISYS OF THE AXIOLOGICAL-SOCIAL, INSTYTUTIONAL AND LEGAL SPHERE OF THE FAMILY POLICY IN SELECTED EU COUNTRIES
A Durasiewicz
SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA 282, 282, 2016
12016
Demographic Challenges in Central and Eastern Europe in 21st Century
A Durasiewicz
International Scientific Conference" SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION-SIE2015", 2015
12015
Historyczne unormowania polityki rodzinnej
A Durasiewicz
Wydawnictwo Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza …, 2012
12012
Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w opinii kobiet subregionu radomskiego
A Durasiewicz
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2011
12011
Polityka na rzecz rodzin-plusy czy minusy?
A Durasiewicz, WSPJ Korczaka
Dom Wydawniczy Elipsa, 2020
2020
THE QUALITY OF LIFE OF POLISH FAMILIES IN THE 21ST CENTURY AS A NEW CHALLENGE TO POLISH DEMOGRAPHIC POLICY
A Durasiewicz
STUDIUM VILNENSE A 13, 95-100, 2016
2016
Usługi społeczne wobec rodziny nowym paradygmatem polskiej polityki rodzinnej
A Durasiewicz
Wydawnictwo UTH w Radomiu, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20