Підписатись
Дар'я Харамурза / Daria Kharamurza
Дар'я Харамурза / Daria Kharamurza
Borys Grinchenko Kyiv University / d.kharamurza@kubg.edu.ua
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Літературно-художні часописи України 1990-2020 рр.: історичний ескіз
ДВ Харамурза
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2020
62020
Social media as a development tool English communicative competence
V Puzanov, G Volynets, O Lesiuk, D Kharamurza, KM Vashyst, ...
Sciedu Press, 2022
32022
Літературна критика в онлайн-медіа
О Мітчук, Д Харамурза
InterConf, 199-208, 2021
22021
Удосконалення пiдготовки медiафахiвцiв як складної системи
I Афанасьєв, Т Бєлофастова, Л Новохатько, Д Харамурза
Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем, 141-155, 2021
12021
Літературна критика в площині соціальних комунікацій: поняття, завдання, функції
Д Харамурза
Образ 2, 30-39, 2021
12021
Типологічні особливості газети «Література плюс»
Д Харамурза
Наукові записки Інституту журналістики, 74-85, 2021
12021
Масмедійний чинник літературної критики України (1995–2015 рр.)
Д Харамурза
Сумський державний університет, 2022
2022
Typological Particularities of the Newspaper “Literaturа Plіus”
D Kharamurza
Scientific Notes of the Institute of Journalism Наукові записки Інституту …, 2021
2021
Improving the training of media professionals as a complex system
I Afanasiev, T Bielofastova, L Novokhatko, D Kharamurza
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2021
2021
Літературна критика та жанри журналістики: особливості функціонування
ОА Мітчук, Д Харамурза
Восточно-европейский научный журнал, 17-21, 2021
2021
ПРОБЛЕМИ ЖАНРІВ ЖУРНАЛІСТИКИ, ЯКИМИ ПОСЛУГОВУЄТЬСЯ ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА
ДВ Харамурза
Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–11