Підписатись
Дар'я Харамурза / Daria Kharamurza
Дар'я Харамурза / Daria Kharamurza
Borys Grinchenko Kyiv University / d.kharamurza@kubg.edu.ua
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Літературно-художні часописи України 1990-2020 рр.: історичний ескіз
ДВ Харамурза
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2020
72020
Social media as a development tool English communicative competence.
V Puzanov, G Volynets, O Lesiuk, D Kharamurza, K Vashyst, ...
Journal of Curriculum and Teaching 11 (1), 101-116, 2022
42022
Літературна критика в онлайн-медіа
О Мітчук, Д Харамурза
InterConf, 199-208, 2021
32021
Літературна критика в площині соціальних комунікацій: поняття, завдання, функції
Д Харамурза
Образ 2, 30-39, 2021
32021
Удосконалення пiдготовки медiафахiвцiв як складної системи
I Афанасьєв, Т Бєлофастова, Л Новохатько, Д Харамурза
Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем, 141-155, 2021
12021
Типологічні особливості газети «Література плюс»
Д Харамурза
Наукові записки Інституту журналістики, 74-85, 2021
12021
Інформаційний тероризм як інструмент гібридної війни та фактор руйнації медіапростору
Д Харамурза
Інтегровані комунікації, 29-37, 2023
2023
Медіаіндустрія та медіабезпека: Медіаіндустрія
Д Харамурза
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Теорія соціальних комунікацій (для студентів освітньої програми" Видавнича справа та редагування")
Д Харамурза
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Медіатероризм та технології протидії
Д Харамурза
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023
2023
Теорія соціальних комунікацій (для ОП" Реклама і зв'язки з громадськістю)
Д Харамурза
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Кризові комунікації
Д Харамурза
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Масмедійний чинник літературної критики України (1995–2015 рр.)
Д Харамурза
Сумський державний університет, 2022
2022
Копірайтинг в рекламі та PR
Д Харамурза
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Реклама і PR у бізнесі: Реклама і PR у бізнесі
ОВ Курбан, Д Харамурза
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Теорія масової комунікації та інформації
Д Харамурза
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Typological Particularities of the Newspaper “Literaturа Plіus”
D Kharamurza
Scientific Notes of the Institute of Journalism Наукові записки Інституту …, 2021
2021
Improving the training of media professionals as a complex system
I Afanasiev, T Bielofastova, L Novokhatko, D Kharamurza
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2021
2021
Літературна критика та жанри журналістики: особливості функціонування
ОА Мітчук, Д Харамурза
Восточно-европейский научный журнал, 17-21, 2021
2021
Theory of mass communication and information
Д Харамурза
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20