Олександр Черевченко
Олександр Черевченко
доцент кафедри слов'янських мов та зарубіжної літератури УДПУ ім. Павла Тичини
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Клена у контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму
ОМ Черевченко, Ю Ідіостиль
ОМ Черевченко.− К., 2001.− 18 с. Стаття надійшла до редакції 03.11. 2014 р, 2005
72005
Лінгвістичні аспекти аналізу поетичного тексту: неокласичні виміри
ОМ Черевченко
ВІЗАВІ, 2012
62012
Жанрово-стильовий синкретизм роману С. Коллінз" Голодні ігри"
ОМ Черевченко, ВВ Черевченко
ХмЦНП, 2015
12015
Універсальні та національно-специфічні аспекти концептуалізації світу у поетичному мовленні
О Черевченко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
12009
Аспекти співвіднесеності мовних одиниць при декодуванні літературно-художнього тексту
ОМ Черевченко
Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць.–К.: ВПЦ “Київський …, 2004
12004
Особливості аналізу літературно-художнього тексту класичної і некласичної структури
ОМ Черевченко
Умань: ВПЦ:«Візаві», 2019., 2019
2019
Эстетические особенности модернистского текста.
ОМ Черевченко
Візаві, 2018
2018
Концепт «світ» у лінгвопоетиці Олександра Олеся
ОМ Черевченко
Одеський лінгвістичний вісник, 229-233, 2017
2017
ЗВУКОСИМВОЛИКА РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»
ОМ Черевченко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2017
2017
КОНЦЕПТ „СВІТ “У ЛІНГВОПОЕТИЦІ О. ОЛЕСЯ
ОМ Черевченко
Видавничий дім «Гельветика», 2017
2017
Методичні аспекти аналізу поетичного твору
ОМ Черевченко
ВПЦ «Візаві», 2017
2017
СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ РОМАНУ СТІВЕНА КІНГА „ЗЕЛЕНА МИЛЯ “
ОМ Черевченко
«Всесвітня література в школах України»: щомісячний науково-методичний журнал", 2017
2017
ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧЕ ТЛО ПЕРЕКЛАДНОЇ ПОЕЗІЇ (на прикладі творчого доробку українських неокласиків)
ОМ Черевченко
Кропивницький: Видавець Лисенко ВФ, 2017
2017
Функционально-стилистические особенности цветообозначения красный в поэтической речи А. Блока
ОМ Черевченко
2016
Лінгвостилістичне моделювання поетичного тексту українського неокласицизму
О Черевченко, В Черевченко
Філологічний часопис, 68-76, 2016
2016
Рецепція числової символіки в російській літературі „Срібної доби “
ОМ Черевченко
Умань: ВПЦ:" Візаві", 2016
2016
Методика викладання світової літератури
ОМ Черевченко
Умань: ВПЦ ВІЗАВІ, 2016
2016
АВ Харіна ФЛОРИСТИЧНИЙ КОД У ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.: ВІД ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ ДО ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ
В Сарацин, О Томчук, О Коваль, С Єрмоленко, С Буркут, О Черевченко, ...
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 277, 2015
2015
Особливості поетичного хронотопу українського неокласицизму
ОМ Черевченко
Харків: ТОВ" Цифра Прінт", 2013
2013
Концепти античності у поетичній мовотворчості українських неокласиків
ОМ Черевченко
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20