Катерина Миколаївна Врадій
Катерина Миколаївна Врадій
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра дошкільної і початкової освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Розділ «Теоретична модель інформаційної компетентності майбутнього вчителя початкової школи у технологічно насиченому освітньому середовищі» Навчання й виховання дітей …
В К.
Навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у …, 2018
2018
Програма державного іспиту з педагогіки та фахових дисциплін (ОКР «спеціаліст») : для студентів напряму підготовки Початкова освіта
КМ Врадій, НП Данько, ГВ Дядченко, АП Колишкіна, ОВ Колишкін, ...
Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016
2016
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методика викладання у ВНЗ дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Математика»»: навч. посібник для студентів спеціальності …
КМ Врадій
Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016
2016
Програма державного екзамену з методики дошкільної освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) : методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна …
ОІ Гаврило, ЄД Харькова, ЛВ Пушкар, КМ Врадій, ВГ Бутенко
Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016
2016
Врадій К.М. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів початкових класів засобами інноваційних технологій / К.М. Врадій / Актуальні проблеми початкової освіти …
ВК М.
Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні аспекти …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–5