Мінакова С.М., Minakova S.M., Минакова С.М.
Мінакова С.М., Minakova S.M., Минакова С.М.
д.е.н., доцент Одеський національний морський університет
Підтверджена електронна адреса в onmu.odessa.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обгрунтування концепції стратегічної програми в антикризовому управлінні
ІОІ С.М. Мінакова
Ukrainian journal Економіст. Науковий та громадсько-політичний журнал., 38 – 40, 2014
14*2014
Структура транспортно-логістичної системи України
І.О. Іртищева, С.М.Мінакова, О.А.Христенко
Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове …, 2015
72015
Види, цілі і процес формування програми змін в логістичній системі
ІО Іртищева, СМ Мінакова
Актуальні проблеми економіки, 155-161, 2015
72015
Обґрунтування концептуальних засад розвитку логістичних транспортних систем в умовах глобалізації
CМ Мінакова
Електронне фахове видання. Глобальні та національні проблеми економіки, 844 …, 2014
72014
Усовершенствование инвестиционно-инновационных механизмов управления предприятием
СМ Минакова
Азимут научных исследований: Экономика и управление. Научный журнал., 59 – 60, 2014
62014
Инновационное развитие логистической инфраструктуры в условиях глобализации
СМ Минакова
Современный научный вестник: Научно-теоретический и практический журнал …, 2014
6*2014
Obgruntuvannia kontseptsii stratehichnoi prohramy v antykryzovomu upravlinni [Substantiation of the concept of the strategic program in crisis management]
I Irtyshcheva, S Minakova
Ekonomist–Economist 11, 38-40, 2015
52015
Types, purposes and formation process of the program of changes in logistics system
IO Irtysheva, SM Minakova
Актуальні проблеми економіки, 155-160, 2015
52015
Національні пріоритети розвитку логістичних транспортних систем в умовах глобалізації
СМ Мінакова
монографія, 424, 2014
32014
Прогнозирование финансовой устойчивости: основные методики и проблемы их решения
ВММ С.М. Минакова
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць …, 2011
32011
Принципы разгосударствления и приватизации морских торгових портов Украины
СМ Минакова
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць …, 2012
22012
Экономический механизм реализации экспортного потенциала Украины
СМ Минакова
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць …, 2011
22011
Экономические основы реструктуризации морских торговых портов Украины
ВММ С.М. Минакова
Економічні інновації. Актуальні проблеми економіки й управління основою …, 2009
22009
Характеристика етапів формалізованої оцінки стану та рівня організаційної (корпоративної) культури підприємства
ІВ Перевозова, ВВ Дергачова, СМ Мінакова
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 19 (3 (46)), 422-439, 2020
12020
Проблемні аспекти визначення та коригування митної вартості товарів в Україні
СМ Мінакова, ОФ Запорожець
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 57-62, 2019
12019
Принципи та перспективи участі морської транспортної галузі України у міжнародній системі морських перевезень
СМ Мінакова, ІВ Познанська
Гельветика, 2019
12019
Factors of formation logistical transport systems under the globalization conditions
V Minakov, S Minakova
Ukrainian Journal Ekonomist, 12-16, 2016
12016
Modelling of the teaching process in logistic systems by using of nested Petri nets (Моделювання навчального процесу в логістичних системах за допомогою вкладених мереж Петрі)
SM Minakova
Ukrainian journal Економіст. Науковий та громадсько-політичний журнал., 61 – 62, 2014
1*2014
Світовий досвід використання транспортно-логістичних систем підприємств в умовах глобалізації
СМ Мінакова
Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів V Міжнародної науково …, 2014
12014
Світовий досвід використання транспортно-логістичних систем підприємств в умовах глобалізації
СМ Мінакова
Кримський економічний вісник: Науковий журнал, 78 – 80, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20