Светлана Стоянова-Коваль
Светлана Стоянова-Коваль
Одесский государственный аграрный университет, экономический факультет, кафедра учета и налогообложения
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналітичне забезпечення економічного розвитку підприємств з позицій інвестиційної привабливості
ІЮ Гришова, СС Стоянова-Коваль
Проблеми і перспективи економіки та управління, 195-203, 2015
202015
Механізм державно-приватного партнерства як інструмент стабілізації інвестиційного процесу
ОБ Наумов, СС Стоянова-Коваль
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 98-105, 2016
192016
Оцінка потенціалу аграрної сфери до галузевих структурних зрушень в контексті світових тенденцій
СС Стоянова-Коваль
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал, 36-43, 2010
132010
Реалії сьогодення та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області
НА Добрянська, СС Стоянова-Коваль, ОВ Ніколюк
112018
Использование методологии инновационного управления в инвестиционных процессах
СС Стоянова-Коваль
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2013
112013
Оборотні активи аграрних підприємств: економічна сутність та науково-методичні підходи до специфіки їх класифікації
СС Стоянова-Коваль, ОМ Стоянова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
92016
Інвестиційні потоки як фактор нарощення інноваційного потенціалу підприємств
СС Стоянова-Коваль, СС Стоянова-Коваль, ТС Шабатура, ...
Економіка: реалії часу. 2013.№ 3., 2013
92013
Методологічні контури державного регулювання розвитку та безпеки соціально-економічних систем
OB Naumov, SS Stoyanova-Koval
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2017
62017
Активизация инвестиционных процессов перерабатывающих предприятий посткризисного периода
СС Стоянова-Коваль
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2012
52012
Аудит поточних зобов’язань
СС Стоянова-Коваль, ВО Берднікова
Економіка та суспільство.–2016.–Вип 5, 441-445, 2016
42016
Інвестування стратегій інноваційного розвитку суб’єктів аграрної сфери України
ІЮ Гришова, СС Стоянова-Коваль
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2016
42016
Анализ и оценка финансового состояния предприятия
МА Варгатюк, НА Добрянская, СС Стоянова-Коваль
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2013
42013
Стратегічні пріоритети інституційного регулювання інноваційного розвитку харчової промисловості
ОБ Наумов, СС Стоянова-Коваль
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 131-137, 2017
22017
Особливості обліку інвестицій із застосуванням МСФЗ в аграрних підприємствах
СС Стоянова-Коваль, НС Морозюк
Аграрний вісник Причорномор'я. Економічні науки, 112-119, 2014
22014
Особливості методики оцінки інвестиційних проектів харчових підприємств
СС Стоянова-Коваль, НА Добрянська
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 163-166, 2013
22013
Вплив трудового потенціалу на інвестиційну привабливість аграрного підприємства
СС Стоянова-Коваль, ВВ Попович
Ефективна економіка, 2013
22013
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ КОМПАНІЯХ
СС Стоянова-Коваль
Аграрний вісник Причорномор’я, 2009
22009
Сутність та аналіз власного капіталу агроформування
АМ Заведія, СС Стоянова-Коваль
Мукачівський державний університет. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит …, 0
2
Державна підтримка аграрного сектору в умовах розвитку цифрової економіки
С Стоянова–Коваль, М Варгатюк
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
12018
Концептуальные основы стратегического управления развитием молокоперерабатывающих предприятий
ИА Крюкова, СС Стоянова-Коваль
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20