Светлана Стоянова-Коваль
Светлана Стоянова-Коваль
Одесский государственный аграрный университет, экономический факультет, кафедра учета и налогообложения
Підтверджена електронна адреса в bigmir.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТ
ІЮ Гришова, ИЮ Гришова, СС Стоянова-Коваль
Проблеми і перспективи економіки та управління.–2015.–№ 2 (2), 2015
212015
Механізм державно-приватного партнерства як інструмент стабілізації інвестиційного процесу
ОБ Наумов, СС Стоянова-Коваль
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 98-105, 2016
202016
Реалії сьогодення та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області
НА Добрянська, СС Стоянова-Коваль, ОВ Ніколюк
192018
Оцінка потенціалу аграрної сфери до галузевих структурних зрушень в контексті світових тенденцій
СС Стоянова-Коваль
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал, 36-43, 2010
132010
Оборотні активи аграрних підприємств: економічна сутність та науково-методичні підходи до специфіки їх класифікації
СС Стоянова-Коваль, ОМ Стоянова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
122016
Использование методологии инновационного управления в инвестиционных процессах
СС Стоянова-Коваль
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2013
112013
Інвестиційні потоки як фактор нарощення інноваційного потенціалу підприємств
СС Стоянова-Коваль, СС Стоянова-Коваль, ТС Шабатура, ...
Економіка: реалії часу. 2013.№ 3., 2013
102013
Методологічні контури державного регулювання розвитку та безпеки соціально-економічних систем
OB Naumov, SS Stoyanova-Koval
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2017
62017
Аудит поточних зобов’язань
СС Стоянова-Коваль, ВО Берднікова
Економіка та суспільство.–2016.–Вип 5, 441-445, 2016
52016
Активизация инвестиционных процессов перерабатывающих предприятий посткризисного периода
СС Стоянова-Коваль
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2012
52012
Інвестування стратегій інноваційного розвитку суб’єктів аграрної сфери України
ІЮ Гришова, СС Стоянова-Коваль
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2016
42016
Анализ и оценка финансового состояния предприятия
МА Варгатюк, НА Добрянская, СС Стоянова-Коваль
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2013
42013
Сутність та аналіз власного капіталу агроформування
АМ Заведія, СС Стоянова-Коваль
Мукачівський державний університет. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит …, 0
3
Проблемні аспекти освіти в умовах креативної економіки
СС Стоянова-Коваль
International journal of education and science, 43-43, 2018
22018
Державна підтримка аграрного сектору в умовах розвитку цифрової економіки
С Стоянова–Коваль, М Варгатюк
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
22018
Концептуальные основы стратегического управления развитием молокоперерабатывающих предприятий
ИА Крюкова, СС Стоянова-Коваль
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2018
22018
Стратегічні пріоритети інституційного регулювання інноваційного розвитку харчової промисловості
ОБ Наумов, СС Стоянова-Коваль
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 131-137, 2017
22017
Аналіз фінансових результатів СВК Дружба в розрізі сільськогосподарських підприємств Саратського району Одеської області
НС Морозюк, СС Стоянова-Коваль, ВІ Губко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 252-258, 2015
22015
Особливості методики оцінки інвестиційних проектів харчових підприємств
СС Стоянова-Коваль, НА Добрянська
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 163-166, 2013
22013
Вплив трудового потенціалу на інвестиційну привабливість аграрного підприємства
СС Стоянова-Коваль, ВВ Попович
Ефективна економіка, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20