Подписаться
Степан Величко
Степан Величко
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток навчального експерименту та обладнання з фізики на засадах синергетичного підходу/Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка
СП Величко
Вип 99, 343-348, 1998
1491998
Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі
ЮО Жук, АМ Гуржій, НО Величко
ІЗМН, 1999
591999
Вивчення основ квантової фізики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
СП Величко, ЛД Костенко
Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка 274, 2002
382002
Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»
СП Величко, ДВ Соменко, ОВ Слободяник
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
362012
Нове навчальне обладнання для спектральних досліджень. Посібник для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. вищих навч. закладів.–2-е вид., перероб
СП Величко, ЕП Сірик
Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД, 2006
332006
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у середній загальноосвітній школі: Посібник для вчителів
СП Величко, ВВ Неліпович
Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем, 2015
292015
Розвиток системи навчального фізичного експерименту на засадах синергетичного підходу
СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
272012
Методика викладання безпеки життєдіяльності: навчальний посібник
СП Величко, ІЛ Царенко, ОМ Царенко
К.: КНТ, 2008
242008
До проблеми вдосконалення навчального експерименту з фізики засобами новітніх інформаційних технологій
АН Петриця, СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2008
222008
Педагогічні принципи та ергономічні вимоги до шкільного фізичного експерименту
СП Величко, ВП Вовкотруб
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007
222007
Сучасні технології у фізичному експериментуванні з оптики: посібник для вчителів фізики
СП Величко, ОС Кузьменко, ОС Кузьменко
Кіровоград: КЛА НАУ, 2014
212014
Безпека життєдіяльності
СО Кононенко, АІ Ткачук, ОВ Пуляк
Авангард, 2013
192013
Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник
СП Величко, ІЛ Царенко
К.: ВД Професіонал, 2008
182008
Підготовка сучасного вчителя до ефективного викладання фізики
СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2003
182003
Соціально-педагогічні чинники формування творчої педагогічної діяльності вчителя
СП Величко
Педагогіка і психологія.–Вип 3, 159-164, 1996
181996
Сучасне освітнє середовище та його вплив на природничо-математичну і технічну освіту
СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2008
172008
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у загальноосвітній та вищій педагогічній школі. Навч. посібник.–Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії „Авангард”, 2008 …
СП Величко, ВВ Неліпович
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2008
162008
Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики
СП Величко, ІВ Сальник
Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2002
152002
Самостійна робота студентів як важливий чинник підготовки високопрофесійного фахівця з вищою освітою
СП Величко, ОВ Слободяник
Випуск 2, 34-42, 2009
142009
Сучасні технології навчання природничих дисциплін у системі підготовки фахівців з вищою освітою
СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2005
142005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20