Степан Величко
Степан Величко
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток навчального експерименту та обладнання з фізики на засадах синергетичного підходу/Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка
СП Величко
Вип 99, 343-348, 1998
1411998
Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі
ЮО Жук, АМ Гуржій, НО Величко
ІЗМН, 1999
571999
Вивчення основ квантової фізики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
СП Величко, ЛД Костенко
Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002
432002
Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»: посібник для студентів фізико-математичного факультету/СП Величко, ДВ Соменко, ОВ Слободяник …
СП Величко
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
342012
Нове навчальне обладнання для спектральних досліджень: посіб. для студ. фізмат. фак-тів пед. вищих навч. закладів.–2-е вид., перероб
СП Величко, ЕП Сірик
Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД, 2006
342006
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у середній загальноосвітній школі: посібник для вчителів
СП Величко, ВВ Неліпович
Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем, 2015
292015
Методика викладання безпеки життєдіяльності: навчальний посібник/Величко СП, Царенко І
СП Величко
Л, Царенко ОМ–К.: КНТ, 2008
252008
Розвиток системи навчального фізичного експерименту в сучасній середній школі
СП Величко
Редакційно-видавнича група Кіровоградського державного педагогічного …, 1998
241998
Педагогічні принципи та ергономічні вимоги до шкільного фізичного експерименту
СП Величко, ВП Вовкотруб
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007
232007
Сучасні технології у фізичному експериментуванні з оптики: посібник для вчителів фізики
СП Величко, ОС Кузьменко, ОС Кузьменко
Кіровоград: КЛА НАУ, 2014
202014
До проблеми вдосконалення навчального експерименту з фізики засобами новітніх інформаційних технологій
АН Петриця, СП Величко
Наукові записки.–Вип 77, 339-344, 2008
192008
Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник
СП Величко, ІЛ Царенко
К.: ВД Професіонал, 2008
182008
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у загальноосвітній та вищій педагогічній школі. Навч. посібник.–Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії „Авангард”, 2008 …
СП Величко, ВВ Неліпович
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2008
172008
Соціально-педагогічні чинники формування творчої педагогічної діяльності вчителя
СП Величко
Педагогіка і психологія.–Вип 3, 159-164, 1996
171996
Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики: Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів освіти-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім
СП Величко, ІВ Сальник
В. Винниченка, 2002
162002
Самостійна робота студентів як важливий чинник підготовки високопрофесійного фахівця з вищою освітою
СП Величко, ОВ Слободяник
Вип 2, 34-42, 2009
152009
Сучасне освітнє середовище та його вплив на природничо-математичну і технічну освіту
СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2008
142008
Сучасні технології навчання природничих дисциплін у системі підготовки фахівців з вищою освітою
СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2005
142005
Підготовка сучасного вчителя до ефективного викладання фізики
СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2003
132003
Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання фізики
ВЛ Бузько, СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2009
122009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20