Подписаться
Степан Величко
Степан Величко
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток навчального експерименту та обладнання з фізики на засадах синергетичного підходу/Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка
СП Величко
Вип 99, 343-348, 2012
1722012
Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі
ЮО Жук, АМ Гуржій, НО Величко
ІЗМН, 1999
651999
Вивчення основ квантової фізики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
СП Величко, ЛД Костенко
Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002
422002
Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»: посібник для студентів фізико-математичного факультету
СП Величко, ДВ Соменко, ОВ Слободяник
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
372012
Нове навчальне обладнання для спектральних досліджень. Посібник для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. вищих навч. закладів.-2-е вид., перероб
СП Величко, ЕП Сірик
Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД, 2006
362006
Розвиток системи навчального фізичного експерименту в сучасній середній школі
СП Величко
Редакційно-видавнича група Кіровоградського державного педагогічного …, 1998
331998
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у середній загальноосвітній школі: Посібник для вчителів
СП Величко, ВВ Неліпович
Херсон: ТОВ «Айлант, 2010
302010
Методика викладання безпеки життєдіяльності: навчальний посібник/Величко СП, Царенко І
СП Величко
Величко СП, Царенко ІЛ, Царенко ОМ-К.: Хіт, 2008
282008
Педагогічні принципи та ергономічні вимоги до шкільного фізичного експерименту
СП Величко, ВП Вовкотруб
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007
262007
Сучасні технології у фізичному експериментуванні з оптики: посібник для вчителів фізики
СП Величко, ОС Кузьменко, ОС Кузьменко
Кіровоград: КЛА НАУ, 2014
212014
Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник
СП Величко, ІЛ Царенко
К.: ВД Професіонал, 2008
202008
Соціально-педагогічні чинники формування творчої педагогічної діяльності вчителя
СП Величко
Педагогіка і психологія.-Вип 3, 159-164, 1996
201996
До проблеми вдосконалення навчального експерименту з фізики засобами новітніх інформаційних технологій
АН Петриця, СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2008
192008
Сучасне освітнє середовище та його вплив на природничо-математичну і технічну освіту
СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2008
182008
Сучасні технології навчання природничих дисциплін у системі підготовки фахівців з вищою освітою
СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2005
182005
Підготовка сучасного вчителя до ефективного викладання фізики
СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2003
172003
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у загальноосвітній та вищій педагогічній школі: навчальний посібник
СП Величко, ВВ Неліпович
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2008
162008
Самостійна робота студентів як важливий чинник підготовки високопрофесійного фахівця з вищою освітою
СП Величко, ОВ Слободяник
Вип 2, 34-42, 2009
142009
Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики: Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів освіти-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім
СП Величко, ІВ Сальник
В. Винниченка, 2002
142002
Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання фізики
ВЛ Бузько, СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2009
122009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20