Степан Величко
Степан Величко
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Підтверджена електронна адреса в kspu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ОБЛАДНАННЯ З ФІЗИКИ НА ЗАСАДАХ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ
СП Величко
1271998
Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі
ЮО Жук, АМ Гуржій, НО Величко
ІЗМН, 1999
481999
Вивчення основ квантової фізики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
СП Величко, ЛД Костенко
Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002
372002
Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»: посібник для студентів фізико-математичного факультету
СП Величко, ДВ Соменко, ОВ Слободяник
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
312012
Нове навчальне обладнання для спектральних досліджень. Посібник для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. вищих навч. закладів.-2-е вид., перероб
СП Величко, ЕП Сірик
Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД, 2006
262006
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у середній загальноосвітній школі: посібник для вчителів
СП Величко, ВВ Неліпович
Херсон: ТОВ «Айлант, 2010
242010
Розвиток системи навчального фізичного експерименту в сучасній середній школі
СП Величко
Редакційно-видавнича група Кіровоградського державного педагогічного …, 1998
241998
Методика викладання безпеки життєдіяльності: навчальний посібник/Величко СП, Царенко І
СП Величко
Величко СП, Царенко ІЛ, Царенко ОМ-К.: Хіт, 2008
202008
До проблеми вдосконалення навчального експерименту з фізики засобами новітніх інформаційних технологій
АН Петриця, СП Величко
Наукові записки.–Вип 77, 339-344, 2008
162008
Педагогічні принципи та ергономічні вимоги до шкільного фізичного експерименту
СП Величко, ВП Вовкотруб
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007
162007
Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник
СП Величко, ІЛ Царенко
К.: ВД Професіонал, 2008
152008
Соціально-педагогічні чинники формування творчої педагогічної діяльності вчителя
СП Величко
Педагогіка і психологія.–Вип 3, 159-164, 1996
151996
Сучасні технології у фізичному експериментуванні з оптики: Навчальний посібник для вчителів
СП Величко, ОС Кузьменко
Кіровоград: ПП „Центр оперативної поліграфії „Авангард, 2009
142009
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у загальноосвітній та вищій педагогічній школі: навчальний посібник
СП Величко, ВВ Неліпович
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2008
142008
Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики: Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів освіти-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім
СП Величко, ІВ Сальник
В. Винниченка, 2002
142002
Самостійна робота студентів як важливий чинник підготовки високопрофесійного фахівця з вищою освітою
СП Величко, ОВ Слободяник
Вип 2, 34-42, 2009
132009
Сучасне освітнє середовище та його вплив на природничо-математичну і технічну освіту
СП Величко
Наукові записки.-Вип 77, 3-7, 2009
122009
Сучасні технології навчання природничих дисциплін у системі підготовки фахівців з вищою освітою
СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2005
122005
Підготовка сучасного вчителя до ефективного викладання фізики
СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2003
112003
Лазер у шкільному курсі фізики
СП Величко, ІЗ Ковальов
Посібник для вчителя–К.: Рад шк, 1989
101989
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20