Підписатись
Степан Величко
Степан Величко
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Підтверджена електронна адреса в kspu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток навчального експерименту та обладнання з фізики на засадах синергетичного підходу/Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка
СП Величко
Вип 99, 343-348, 1998
1581998
Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі
ЮО Жук, АМ Гуржій, НО Величко
ІЗМН, 1999
621999
Вивчення основ квантової фізики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
СП Величко, ЛД Костенко
Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка 274, 2002
402002
Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»: посібник для студентів фізико-математичного факультету
СП Величко, ДВ Соменко, ОВ Слободяник
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
382012
Нове навчальне обладнання для спектральних досліджень. Посібник для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. вищих навч. закладів.-2-е вид., перероб
СП Величко, ЕП Сірик
Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД, 2006
342006
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у середній загальноосвітній школі: посібник для вчителів
СП Величко, ВВ Неліпович
Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем, 2015
292015
Розвиток системи навчального фізичного експерименту на засадах синергетичного підходу
СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
292012
Методика викладання безпеки життєдіяльності: навчальний посібник/Величко СП, Царенко І
СП Величко
Л, Царенко ОМ-К.: КНТ, 2008
242008
Педагогічні принципи та ергономічні вимоги до шкільного фізичного експерименту
СП Величко, ВП Вовкотруб
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007
222007
До проблеми вдосконалення навчального експерименту з фізики засобами новітніх інформаційних технологій
АН Петриця, СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2008
212008
Сучасні технології у фізичному експериментуванні з оптики: посібник для вчителів фізики
СП Величко, ОС Кузьменко, ОС Кузьменко
Кіровоград: КЛА НАУ, 2014
202014
Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник
СП Величко, ІЛ Царенко
К.: ВД Професіонал, 2008
182008
Соціально-педагогічні чинники формування творчої педагогічної діяльності вчителя
СП Величко
Педагогіка і психологія.–Вип 3, 159-164, 1996
181996
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у загальноосвітній та вищій педагогічній школі: навчальний посібник
СП Величко, ВВ Неліпович
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2008
172008
Підготовка сучасного вчителя до ефективного викладання фізики
СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2003
172003
Сучасне освітнє середовище та його вплив на природничо-математичну і технічну освіту
СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2008
162008
Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики: Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів освіти-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім
СП Величко, ІВ Сальник
В. Винниченка, 2002
162002
Сучасні технології навчання природничих дисциплін у системі підготовки фахівців з вищою освітою
СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2005
152005
Самостійна робота студентів як важливий чинник підготовки високопрофесійного фахівця з вищою освітою
СП Величко, ОВ Слободяник
Вип 2, 34-42, 2009
132009
Розв’язування індивідуальних експериментальних завдань засобами ІКТ
ОВ Слободяник, СП Величко, АВ Ткаченко
Наукові записки Серія: Педагогічні науки, 172-176, 2012
112012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20