Підписатись
Нітченко Алла Григорівна / Alla Nitchenko
Нітченко Алла Григорівна / Alla Nitchenko
Associate Professor of Chernihiv Polytechnic National University
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ефективність застосування кейс-методу при фаховій підготовці майбутніх юристів у закладах вищої освіти
АГ Нітченко, СВ Ігнатенко
Aктуальні проблеми юридичної науки та практики, 066-070, 2019
22019
Законодавчі основи діяльності земств (1864-1920 рр.)
АГ Нітченко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
22014
Земства Чернігівщини у період революції 1917 року
А Нітченко
Сіверянський літопис, С. 97 – 102., 2001
22001
Дискримінація та рівень толерантності: теоретичне й практичне значення у правовому просторі суспільства
АГ Нітченко
Випуск 17 Частина, 45, 0
2
Інноваційні методи навчання в системі вищої юридичної освіти
А Нітченко
Aктуальні проблеми юридичної науки та практики, 49-53, 2023
12023
Причини професійної деформації працівників юридичної сфери
АГ Нітченко, АГ Нітченко, АГ Нітченко, НО Крес, НО Крес, НО Крес
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021
12021
Tools and methods of work of law enforcement agencies in the sphere of economic law infringements
O Kozynets, A Nitchenko, A Kholostenko, P Zhovtan, L Luhosh
management 11 (12), 13, 2021
12021
Чернігівський губернський виконавчий комітет: засади створення, структура та склад
А Нітченко
Гілея: науковий вісник, 57-61, 2013
12013
Формування нижчої ланки виконавчих комітетів у 1917 р. (на прикладі Чернігівської губернії)
А Нітченко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
12013
Щоденник ДВ Країнського як джерело вивчення революційних подій 1917 р. на Чернігівщині
А Нітченко
Сiверянський лiтопис, 2013
12013
Громадянська освіта: методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня …
НВ Шакун, ОГ Козинець, ОВ Герасименко, АГ Нітченко
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2023
2023
Modern civil society in the era of informatization: postmodern worldview
ОО Колєватов, НВ Шакун, ОВ Герасименко, ОЄ Мельник, АГ Нітченко, ...
MAGNANIMITAS, Czech republic, 2023
2023
Муніципальне право: методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 262" Правоохоронна діяльність" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
АГ Нітченко
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2023
2023
Конституційне право України: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 262" Правоохоронна діяльність" першого (бакалаврського …
АГ Нітченко
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2023
2023
Види виборчих систем
ВІ Дрозд, АГ Нітченко
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2022
2022
ДИСКРИМІНАЦІЯ ЯК ОБʼЕКТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
АГ Нітченко, ВВ Присяжний
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ, 82, 2022
2022
Конституційна скарга: поняття, порядок прийняття, прийнятність, забезпечення
АГ Нітченко, АЮ Ліксман
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2022
2022
Принципи громадянства України
АГ Нітченко, ІВ Кудрик
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2022
2022
До питання важливості захисту права на приватність в епоху цифрових технологій
АГ Нітченко, АІ Карецька
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2022
2022
Theoretical and Methodological Aspects of the Humanistic Reorientation of Modern Society
ОО Колєватов, НВ Шакун, ОВ Герасименко, ОЄ Мельник, АГ Нітченко
Єреван, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20