Галаєва Людмила Валентинівна; Галаєва Л.В.; Галаева Л.В.; Galaeva Liudmyla; Galaieva Liudmyla
Галаєва Людмила Валентинівна; Галаєва Л.В.; Галаева Л.В.; Galaeva Liudmyla; Galaieva Liudmyla
НУБіП України, факультет інформаційних технологій, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Оптимізаційні методи і моделі"
ЛВ Галаєва, НГ Шульга
42016
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних …
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, СО Романюк
ВНТУ, 2013
32013
Методологія та організація наукових досліджень
ЛВ Галаєва
3*2012
Економіко-математичне моделювання використання добрив в аграрному виробництві / Еколого-економічний аспект.
ЗО Жадлун, ЛВ Галаєва, НГ Шульга
Київ: НАУ., 2001
32001
Econometric Analysis of the Impact of Climate Change on the Sustainability of Agricultural Production in Ukraine
A Skrypnyk, O Zhemoyda, N Klymenko, L Galaieva, T Koval
Journal of Ecological Engineering 22 (3), 2021
22021
Ринок органічної сільськогосподарської продукції в Україні
Л Галаєва, Т Коваль
Матеріали конференцій МЦНД, 35-36, 2020
12020
Soil balance formalization problem
A Skrypnyk, L Galaieva
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 21-30, 2014
12014
Про деякі підходи до прогнозування ринку молока
Л Галаєва, Н Шульга
ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І …, 2021
2021
Company financial flow modelling by system dynamics methodology.
D Zherlitsyn, L Galaieva, V Mandra
Contemporary issues in business, management and economics engineering 2021, 2021
2021
Перспективи розвитку ринку альтернативних видів молочної продукції в Україні
Л Галаєва, Н Колесніков
ХІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні …, 2020
2020
Моделювання процесів землекористування України
Л Галаєва, К Овсійчук
ХІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні …, 2020
2020
Прогнозування ринку зерна України в умовах глобалізації
Л Галаєва, В Козирєв
ХІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні …, 2020
2020
Гейміфікація як іноваційний інструмент стимулювання мотивації персоналу
Л Галаєва, Т Андрейко
ХІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні …, 2020
2020
Перспективи розвитку виробництва бiогазу в Українi
ЛВ Галаєва, ТВ Коваль
V-й міжнародний науково-практичний семінар «Розвиток біоенергетичного …, 2020
2020
Оптимізація структури посівних площ як важливий чинник адаптації сільського господарства до кліматичних змін
ЛВ Галаєва
VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Глобальні та регіональні …, 2020
2020
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ЗУ Галаева
ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2019, 88-92, 2019
2019
Методичяні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Економіко-математичне моделювання” здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 …
ОС Бондар, МІ Трофимчук, ВВ Новікова, ОВ Савчук, ОВ Ткаченко
Білоцерківський національний аграрний університет., 2019
2019
Прогнозування видавничого ринку України
ЛВ Галаєва, А Горніцька
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих …, 2019
2019
Аналіз сучасного стану ринку продукції птахівництва в Україні
ЛВ Галаєва, О Духновська
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та …, 2019
2019
Модель міжрегіонального товарообігу
ЛВ Воловоденко, ЛВ Галаєва
Міжнародна науково-практична конференція "Діджиталізація аграрного …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20