Галаєва Людмила Валентинівна; Галаєва Л.В.; Галаева Л.В.; Galaeva Liudmyla; Galaieva Liudmyla
Галаєва Людмила Валентинівна; Галаєва Л.В.; Галаева Л.В.; Galaeva Liudmyla; Galaieva Liudmyla
НУБіП України, факультет інформаційних технологій, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Імітаційне моделювання"
ЛВ Галаєва, ТВ Коваль
92016
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Оптимізаційні методи і моделі"
ЛВ Галаєва, НГ Шульга
92016
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних …
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, СО Романюк
ВНТУ, 2013
3*2013
Методологія та організація наукових досліджень
ЛВ Галаєва
3*2012
Економіко-математичне моделювання використання добрив в аграрному виробництві / Еколого-економічний аспект.
ЗО Жадлун, ЛВ Галаєва, НГ Шульга
Київ: НАУ., 2001
32001
Econometric Analysis of the Impact of Climate Change on the Sustainability of Agricultural Production in Ukraine
A Skrypnyk, O Zhemoyda, N Klymenko, L Galaieva, T Koval
Journal of Ecological Engineering 22 (3), 2021
12021
Soil balance formalization problem
A Skrypnyk, L Galaieva
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 21-30, 2014
12014
РИНОК ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Л Галаєва, Т Коваль
Матеріали конференцій МЦНД, 35-36, 2020
2020
Перспективи розвитку виробництва бiогазу в Українi
ЛВ Галаєва, ТВ Коваль
V-й міжнародний науково-практичний семінар «Розвиток біоенергетичного …, 2020
2020
Оптимізація структури посівних площ як важливий чинник адаптації сільського господарства до кліматичних змін
ЛВ Галаєва
VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Глобальні та регіональні …, 2020
2020
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ЗУ Галаева
ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2019, 88-92, 2019
2019
Методичяні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Економіко-математичне моделювання” здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 …
ОС Бондар, МІ Трофимчук, ВВ Новікова, ОВ Савчук, ОВ Ткаченко
Білоцерківський національний аграрний університет., 2019
2019
Прогнозування видавничого ринку України
ЛВ Галаєва, А Горніцька
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих …, 2019
2019
Аналіз сучасного стану ринку продукції птахівництва в Україні
ЛВ Галаєва, О Духновська
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та …, 2019
2019
Модель міжрегіонального товарообігу
ЛВ Воловоденко, ЛВ Галаєва
Міжнародна науково-практична конференція "Діджиталізація аграрного …, 2019
2019
Практикум «Теорія ймовірностей»
АВ Скрипник, ЛВ Галаєва, ТВ Коваль, НГ Шульга
2019
Аналіз зсуву посівних площ сільськогосподарських культур по агрокліматичних зонах
АВ Скрипник, ЛВ Галаєва, НА Клименко, ТВ Коваль
Міжнародна науково-практична конференція "Діджиталізація аграрного менеджменту", 2019
2019
Моделювання впливу кліматичних змін на структуру посівів
АВ Скрипник, ЛВ Галаєва, ТВ Коваль
VII Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні та регіональні …, 2019
2019
Сучасний стан виробництва комбікормів в Україні
ЛВ Галаєва, ТО Ястреба
Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук …, 2018
2018
ББК 65.050. 9 (2) 2я723 Ш23 Рецензенты
ЕВ Галаева, ДА Мачерет
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20