Надежда Бочарова
Надежда Бочарова
доцент кафедры управления и администрирования, ХНАДУ
Verified email at khadi.kharkov.ua
TitleCited byYear
Удосконалення механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності на АТП
НА Бочарова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017
42017
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА Бочарова, АК Щепиліна
Экономика транспортного комплекса, 2018
32018
Основные типы лояльности персонала предприятия
НА Бочарова, ИВ Федотова
Экономика транспортного комплекса, 2013
22013
Визначення ефективності функціонування підприємства з позиції різних зацікавлених груп
НА Бочарова
Экономика транспортного комплекса, 133-143, 2011
22011
Розробка алгоритму визначення кризового стану автотранспортного підприємства
НА Бочарова, РС Верьовка
КНТУ, 2011
22011
Показники рівня розвитку корпоративної соціальної відповідальності на автотранспортних підприємствах
НА Бочарова, АК Щепиліна, АК Щепилина
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017
12017
Удосконалення структури механізму формування ланцюга постачань
НА Бочарова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019
2019
Формирование программы развития КСО на автотранспортных предприятиях
НА Бочарова, АК Щепилина
Экономика транспортного комплекса, 2018
2018
Формування програми розвитку КСВ на автотранспортному підприємстві
НА Бочарова, АК Щепиліна, АК Щепилина
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2018
2018
Iнтегральна оцiнка рiвня корпоративної соцiальної вiдповiдальностi пiдприємства
НА Бочарова, АК Щепилiна, АК Щепилина
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2018
2018
ОЦІНКА ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ З ПОЗИЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
НА Бочарова, ІВ Шевченко
Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: матеріали, 39, 2017
2017
Показатели уровня развития корпоративной социальной ответственности на автотранспортных предприятиях
НА Бочарова, АК Щепилина
Экономика транспортного комплекса, 2017
2017
Совершенствование механизма внедрения корпоративной социальной ответственности на АТП
НА Бочарова
Экономика транспортного комплекса, 2017
2017
Покпщатели уровня развития КСО на АТП
ЩАК Бочарова Н.А.
Экономика транспортного комплекса 30, 85-99, 2017
2017
Совершенствование механизма внедрения КСО на АТП
БН А.
Экономика транспортного комплекса 29, 53-69, 2017
2017
Направления совершенствования торгово-технологического процесса в предприятиях розничной торговли на основе мерчандайзинга
ЕЕ Тарасова, НА Бочарова
Молодежь и кооперация: инновации и творчество, 17-22, 2016
2016
Формирование модели антикризисных мероприятий на АТП
ВРС Бочарова Н.А.
Экономика транспортного комплекса 19, 80-94, 2012
2012
Визначення ефективності функціонування підприємства з позиції різних зацікавлених груп
N Bocharova
Экономика транспортного комплекса, 2011
2011
Разработка алгоритма определения кризисного состояния автотранспортного предприятия
ВРС Бочарова Н.А.
Научные труды Кировоградского национального университета 20, 301-306, 2011
2011
Определение эффективности функционирования предприятия с позиции заинтересованных сторон
БН А.
Экономика транспортного комплекса 18, 133-143, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20