Oleksandr Valkov
Oleksandr Valkov
Khmelnytskyi National University
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of regional development disparities in Ukraine with fuzzy clustering technique
K Gorbatiuk, O Mantalyuk, O Proskurovych, O Valkov
SHS Web of Conferences 65, 04008, 2019
32019
Суть та розвиток поняття економічна безпека підприємства
ОБ Вальков
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 199-202, 2014
32014
Application of Fuzzy Clustering to Shaping Regional Development Strategies in Ukraine
K Gorbatiuk, O Mantalyuk, O Proskurovych, O Valkov
Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), 2019
22019
Аналіз відмінностей регіонального розвитку в Україні за допомогою нечіткої методики кластеризації
КВ Горбатюк, ОВ Манталюк, ОВ Проскурович, ОБ Вальков
2019
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
ОБ Вальков
ББК 65.9 (4УКР) М 77, 60, 2018
2018
Сучасні тренди електронної комерції
СВ Ковальчук, ОБ Вальков, ЛІ Забурмеха
Хмельницький національний університет, 2018
2018
Формування міжфірмових мереж підприємств в Україні
ЄМ Забурмеха, ОБ Вальков
Хмельницький національний університет, 2017
2017
Методологія проведення соціологічних опитувань мігрантів ра основі виділення малих груп дослідження
ОР Овчиннікова, ОБ Вальков
Хмельницький національний університет, 2016
2016
Особливості мережевої форми організації міжфірмової взаємодії підприємств
ЄМ Забурмеха, ОБ Вальков
Хмельницький національний університет, 2016
2016
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОБ Вальков, ОМ Дупляк
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10