Follow
Вальков О.Б./Oleksandr Valkov
Вальков О.Б./Oleksandr Valkov
Хмельницькийн національний університет/Khmelnytskyi National University
Verified email at khmnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Таргетована реклама як ефективний спосіб просування в соціальних мережах
АВ Романова, ЗМ Андрушкевич, ОБ Вальков
Хмельницький національний університет, 2019
72019
Analysis of regional development disparities in Ukraine with fuzzy clustering technique
K Gorbatiuk, O Mantalyuk, O Proskurovych, O Valkov
SHS Web of Conferences 65, 04008, 2019
72019
Application of fuzzy clustering to shaping regional development strategies in ukraine
K Gorbatiuk, O Mantalyuk, O Proskurovych, O Valkov
Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and …, 2019
42019
Суть та розвиток поняття економічна безпека підприємства
ОБ Вальков
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 199-202, 2014
42014
Сучасні тренди електронної комерції
СВ Ковальчук, ОБ Вальков, ЛІ Забурмеха
Хмельницький національний університет, 2018
12018
ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ОВ Проскурович, ОБ Вальков, ОО Валькова
СЕКЦІЯ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА МАКРО–, МЕЗО–ТА …, 2020
2020
Аналіз відмінностей регіонального розвитку в Україні за допомогою нечіткої методики кластеризації
КВ Горбатюк, ОВ Манталюк, ОВ Проскурович, ОБ Вальков
2019
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
ОБ Вальков
ББК 65.9 (4УКР) М 77, 60, 2018
2018
ББК 66.01 М 33
ПМ Григорук, КЕ Більовський, КВ Горбатюк, ОР Овчиннікова, ...
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2017
2017
Формування міжфірмових мереж підприємств в Україні
ЄМ Забурмеха, ОБ Вальков
Хмельницький національний університет, 2017
2017
Методологія проведення соціологічних опитувань мігрантів ра основі виділення малих груп дослідження
ОР Овчиннікова, ОБ Вальков
Хмельницький національний університет, 2016
2016
Особливості мережевої форми організації міжфірмової взаємодії підприємств
ЄМ Забурмеха, ОБ Вальков
Хмельницький національний університет, 2016
2016
СУТЬ И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ" ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ"
ОБ ВАЛЬКОВ
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Економiчнi науки, 199-202, 2014
2014
БЕЗРОБІТТЯ ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ВИКЛИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
ОБ Вальков
МАТЕРІАЛИ, 78, 0
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОБ Вальков, ОМ Дупляк
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15