Світлана Дмитрівна Коваленко (Светлана Дмитриевна Коваленко, Svitlana Kovalenko)
Світлана Дмитрівна Коваленко (Светлана Дмитриевна Коваленко, Svitlana Kovalenko)
Verified email at dnsgb.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Петр Васильевич Будрин. Ученый-аграрий (1857-1939)
ВА Вергунов, СД Коваленко
Наука, 2004
132004
Ідеологи колгоспної дослідної справи про появу хат-лабораторій
СД Коваленко
Історія науки і біографістика, 2015
22015
Научно-организационная деятельность Сельскохозяйственного научного комитета Украины (1918-1927) по координации отраслевых исследований
СД Коваленко
Историко-биологические исследования 4 (3), 2012
22012
Сільськогосподарський науковий комітет України (1918– 1927 рр.) : організаційна структура та напрями діяльності [Електронний ресурс]
СД Коваленко
Історія науки і біографістика, 2011
22011
Діяльність професора П.В. Будріна в контексті розвитку сільськогосподарської науки і освіти
СД Коваленко
Історія освіти, науки і техніки: збірник наукових праць (дод. до вип. 15 …, 2004
22004
Діяльність професора П.В. Будріна в контексті розвитку сільськогосподарської науки і освіти: дис ... канд. іст. наук: 07.00.07
СД Коваленко
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М …, 2002
22002
Професор П.В.Будрін–один із організаторів дослідних робіт з проблем селекції польових культур на Україні
СД Коваленко
Український селянин: Праці наук.-досл. ін-ту селянства. М-ли ІІІ Всеукр …, 2001
2*2001
Колгоспна дослідна справа як система організації наукового забезпечення аграрного виробництва УРСР (1940-ві роки ХХ ст.)
СД Коваленко
Історія науки і біографістика, 2017
12017
Система досліджень хат-лабораторій з питання літньої посадки картоплі на півдні УРСР (друга половина 30-х років ХХ ст.)
SD Kovalenko
History of science and technology 6 (8), 140-147, 2016
12016
Діяльність мічурінських гуртків при хатах-лабораторіях для розвитку колгоспної дослідної справи
SD Kovalenko
History of science and technology 5 (7), 148-157, 2015
12015
Передумови становлення Сільськогосподарського вченого комітету України (1918)
СД Коваленко
Матеріали 6-ої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання …, 2008
12008
Початковий етап діяльності Ботанічної секції Сільськогосподарського вченого комітету України [Електронний ресурс]
СД Коваленко
Історія науки і біографістика, 2007
1*2007
Досягнення буряківництва України в системі колгоспної дослідної справи в 1930-ті–1950-ті рр.
SD Kovalenko
History of science and technology 8 (2 (13)), 475-488, 2018
2018
Буряківництво на українських землях у ХІХ–на початку ХХ ст. для потреб становлення та розвитку галузевого дослідництва
СД Коваленко
Історія науки і біографістика, 2018
2018
Використання методики ЛГ Раменського у геоботанічних дослідженнях для потреб колгоспної дослідної справи в УСРР та СРСР (1935–1936)
СД Коваленко
Історія науки і біографістика, 2018
2018
Павло Постишев: політичний ідеолог колгоспного дослідництва в УСРР/УРСР у 30-ті роки ХХ століття
СД Коваленко
Історія науки і техніки, 186-197, 2018
2018
LG RAMENSKY’S METHODS USING IN THE GEO-BOTHANIC RESEARCHES FOR THE NEED OF COLLECTIVE EXPERIMENTAL CASE IN UKRAINIAN SSR AND USSR (1935-1936)
СД Коваленко
Історія науки і біографістика, 313-333, 2018
2018
Професор Пелехатий Микола Сергійович
ВА Вергунов, ЛМ Піддубна, ЛМ Поддубная, ОА Кочук-Ященко, ...
Національна академія аграрних наук України; Національна наукова …, 2018
2018
Науково-бібліографічна діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України: здобутки та перспективи
СД Коваленко
Науково-педагогічні студії, 119-126, 2018
2018
Підвищення ефективності транспортування вантажів бездоріжжями в умовах ведення бойових дій. інноваційний аспект
СД Коваленко, ВВ Машталір, ІП Радіонов, АМ Радченко, ...
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20