Oleksandr Manoylenko, Олександр Манойленко, Александр Манойленко (ORCID:0000-0001-5979-4077)
Oleksandr Manoylenko, Олександр Манойленко, Александр Манойленко (ORCID:0000-0001-5979-4077)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic institute". UKRAIN
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності антикризового управління
ОВ Манойленко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/articles/2006/06movcme. html, 2006
442006
Підходи до оцінки санаційного потенціалу тимчасово неплатоспроможних суб’єктів господарювання
ОВ Манойленко
Економіка і держава, 60-63, 2006
172006
Специфічні особливості олійно-жирової галузі як об’єктивна необхідність її державної підтримки
ОВ Манойленко, ТА Жадан
Інноваційна економіка, 12-15, 2013
122013
Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід
ВГ Бодров, ОП Кириленко, НІ Балдич, ОІ Дацій, СО Корецька, АВ Лучка, ...
Київ, НАДУ, 2006
122006
Механізми антикризового управління в корпоративному секторі економіки: Монографія
ОВ Манойленко
К.: Вид-во НАДУ, 2006
122006
Антикризове управління у корпоративному секторі економіки
ОВ Манойленко
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2010
112010
Особливості ранньої діагностики та оцінки ефективності управлінських впливів щодо попередження кризових явищ
О Манойленко, СВ Знахур
Підприємництво, господарство і право, 75-78, 2007
102007
Промышленные предприятия Украины в постприватизационный период: механизмы государственного регулирования и финансовой піддержки
ВГ Бодров, СИ Знахар, ОВ Манойленко
Харків:„Константа, 2006
82006
Особливості реструктуризації великомасштабних промислових підприємств в Україні
ОВ Манойленко
ВНЗ" Національна академія управління", 2006
82006
Місце і роль олійно-жирової галузі в національній економіці України
ОВ Манойленко, ТА Жадан
Проблеми економіки, 49-56, 2013
72013
Учетно-аналитическое обеспечение внутреннего контроля финансовых результатов: систематизация подходов и уточнение содержания
АВ Манойленко, ТА Жадан, М Аннаев
НТУ" ХПІ", 2017
62017
Оценка эффективности бизнес-процессов интегрированных корпоративных структур
ВА Александрова, АВ Манойленко
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2014
52014
Теоретико-методичні аспекти удосконалення державної інвестиційної політики з розвитку сектора наукоємних виробництв
ОВ Манойленко, СМ Кравченко
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2014
42014
Формування методичного підходу фінансової оцінки реалізації цілей інноваційної політики підприємства
ОВ Манойленко, ЄМ Строков
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
42013
Напрямки удосконалення методичного підходу до оцінки інвестиційної привабливості підприємства
ОВ Манойленко, ЛС Стригуль
Університет економіки і підприємництва, 2012
42012
Бухгалтерський облік на договірних умовах: сутність та передумови ведення
ЛС Скакун
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2008
42008
Теоретичні аспекти визначення стійкості соціально-економічних систем
ОВ Манойленко, ОВ Сиром'ятникова
ВД" ІНЖЕК", 2015
32015
Необхідність використання системи моніторингу для попередження кризових ситуацій на підприємстві
ІО Піюренко
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 103-110, 2013
32013
Теоретичні аспекти удосконалення типологізації кризових явищ
Манойленко
3*2012
Теоретичні засади побудови ефективної системи запобігання банкрутств
Манойленко
3*2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20