Подписаться
Андрій Тихий, Andrii Tykhyi, Андрей Тихий
Андрій Тихий, Andrii Tykhyi, Андрей Тихий
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трибофізичні основи підвищення зносостійкості і надійності робочих органів ґрунтообробних машин з різальними елементами
ВВ Аулін, АА Тихий
Лисенко ВФ, 2017
262017
Analysis of tribological efficiency of movable junctions polymeric-composite materials–steel
V Aulin, O Derkach, D Makarenko, A Hrynkiv, A Pankov, A Tykhyi
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 6-15, 2019
252019
Development of mechatronic module for the seeding control system
V Aulin, A Pankov, T Zamota, O Lyashuk, A Hrynkiv, A Tykhyi, O Kuzyk
INMA Bucharest, 2019
202019
Influence of rheological properties of a soil layer adjacent to the working body cutting element on the mechanism of soil cultivation
V Aulin, O Lyashuk, A Tykhyi, S Karpushyn, N Denysiuk
Acta Technologica Agriculturae 21 (4), 153-159, 2018
192018
Методологічні основи проектування та функціонування інтелектуальних транспортних і виробничих систем
ВВ Аулін, АВ Гриньків, АО Головатий, СВ Лисенко, ДВ Голуб, ОВ Кузик, ...
Лисенко ВФ, 2020
142020
Напружено-деформований стан ґрунту при його взаємодії з різальними елементами робочих органів ґрунтообробних машин
ВВ Аулін
Науковий вісник Луганського нац. аграр. університету. Серія: Технічні науки …, 2009
112009
Determining the rational composition of tribologically active additive to oil to improve characteristics of tribosystems
V Aulin, A Hrynkiv, S Lysenko, T Zamota, A Pankov, A Tykhyi
Technology Center, 2019
92019
Determination of the rational composition of the additive to oil with the use of the Katerynivka friction geo modifier
V Aulin, O Lyashuk, A Hrynkiv, S Lysenko, T Zamota, Y Vovk, A Pankov, ...
University of Kragujevac, 2019
72019
Самозагострювання різальних елементів ґрунтообробних і землерийних машин в умовах зміцнення їх робочих поверхонь
ВВ Аулін, СО Карпушин, АА Тихий
ХНАДУ, 2012
72012
Trybofizychni osnovy pidvyshchennia znosostiikosti i nadiinosti robochykh orhaniv gruntoobrobnykh mashyn z rizalnymy elementamy [Tribophysical bases of increase of wear …
VV Aulin, AA Tykhyi
Kropyvnytskyi: Lysenko VF 278, 2017
52017
Вплив зміни стану та властивостей ґрунту на знос робочих органів, що працюють на різній глибині
ВВ Аулін, АА Тихий
ХНУ, 2013
52013
Теоретичні основи самозагострювання, міцності і зношування різальних елементів РОГМ та напрямки підвищення їх довговічності
ВВ Аулін, ВМ Бобрицький, АА Тихий
Вісник інженерної академії України, 149-154, 2010
52010
Обґрунтування методів зниження сил тертя ковзання РОГМ в ґрунтовому середовищі
МІ Черновол, ВВ Аулін, АА Тихий
Вісник інженерної академії України. Київ, 231-236, 2009
52009
Закономірності взаємодії різальних елементів робочих органів грунтообробних машин з ґрунтом
МІ Черновол, ВВ Аулін, ВМ Бобрицький, АА Тихий
Вісник інженерної академії України. Київ, 196-203, 2008
52008
Вибіркове зношування робочих органів ґрунтообробних та землерийних машин як відображення стохастичної природи їх взаємодії з частинками ґрунту
ВВ Аулін, ВА Настоящий, АА Тихий
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
42014
Забезпечення самоорганізації форми деталей з різальними елементами при їх виготовленні
ВВ Аулін, ВМ Бобрицький, АА Тихий
ХНУ, 2013
42013
Фізичні аспекти взаємодії в системі РОГМ-грунт
ВВ Аулін, АА Тихий, ВА Войтов
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 132-142, 2015
32015
Модель взаємодії дисперсного середовища ґрунту з поверхнею робочих органів ґрунтообробних та землерийних машин
ВВ Аулін, АА Тихий
КНТУ, 2014
32014
Самозатачивание режущих элементов почвообрабатывающих и землеройных машин в условиях упрочнения их рабочих поверхностей
ВВ Аулин, СО Карпушин, АА Тихий
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 188-194, 2012
32012
Justification of the effect of the regularities of the flow of nanotribological processes in the materials of joint parts on the increase of wear resistance, reliability and …
VV Aulin, AA Tykhyi, OV Kuzyk, SV Lysenko, AV Hrynkiv, IV Zhylova, ...
Problems of Tribology 28 (4/110), 66-75, 2023
22023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20