Буряк Руслан Іванович
Буряк Руслан Іванович
професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі НУБіП України
Verified email at nubip.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Новітній маркетинг
ЄВ Савельєв
К.: Знання, 2008
612008
Маркетинг: навчальний посібник
СІ Чеботар, ЯС Ларіна, ОП Луцій, МГ Шевчик, РІ Буряк, СМ Боняр, ...
К.:«Наш час 504, 2007
482007
Тенденції розвитку галузі птахівництва в умовах трансформації економіки
РІ Буряк
Сучасне птахівництво, 7-13, 2009
122009
Маркетинг
СІ Чеботар, ЯС Ларіна, ОП Луцій, МГ Шевчик, РІ Буряк, СМ Боняр, ...
Підручник./Чеботар СІ, Ларіна ЯС, Луцій ОП, Рябчик АВ, 2007
112007
Менеджмент якості: забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств: монографія
РІ Буряк
К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп, 2013
92013
Паблік рілейшнз
ТП Кальна-Дубінюк
навч. посіб./ТП Кальна-Дубінюк, РІ Буряк.–К.:[б. в], 2010
82010
Інтегрована система менеджменту як основа забезпечення сталого розвитку підприємства аграрного сектору України
РІ Буряк
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 36-44, 2015
72015
Сталий розвиток аграрних підприємств: методологія дослідження
РІ Буряк
Агроінком: науково-практичне видання, 88-92, 2013
62013
Вітчизняний досвід розвитку систем управління якістю діяльності на підприємстві
РІ Буряк
Економіка. Проблеми економічного становлення, 38-43, 2011
62011
Управління якістю продукції птахівництва
РІ Буряк
Буряк Руслан Іванович, 2003
62003
Дослідження та прогнозування кон’юнктури ринку продукції птахівництва України
РІ Буряк
Біоекономіка і аграрний бізнес (Науковий вісник НУБіП України. Серія …, 2017
42017
Фактори впливу на якість продукції птахівництва в системі менеджменту та маркетингу
НП Пономаренко, РІ Буряк, ВВ Мельник
Сучасне птахівництво, 18-20, 2010
42010
Формування систем менеджменту якості і екологічного менеджменту аграрних підприємств на засадах міжнародних стандартів ISO серій 9000 та 14000
РІ Буряк
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
32013
Організаційно-економічний механізм забезпечення якості продукції птахівництва у США
РІ Буряк
Сучасне птахівництво, 24-26, 2012
32012
Модель досконалості Європейського фонду управління якістю діяльності підприємств АПК [Електронний ресурс]
РІ Буряк
Науковий вісник НУБІП України.–2009.–Вип 142, 2009
32009
Стандарти якості та система забезпечення якості у виробництві фруктів та овочів: введення в маркетингові стандарти ЄС і систему EurepGAP
Р Буряк, Н де Гроот
Покращання системи логістики та маркетингу для МСП у сільському господарстві …, 2006
32006
Землевпорядний регламент як інструмент планування розвитку землекористування в Україні
ОС Дорош, РІ Буряк, ІП Купріянчик
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 20-27, 2017
22017
Удосконалення методичних підходів до оцінювання результативності систем менеджменту якості функціонування аграрних підприємств
РІ Буряк
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 36-43, 2013
22013
Аналіз досвіду провідних країн світу у сфері управління якістю
РІ Буряк
Зовнішня торгівля: право та економіка, 35-39, 2010
22010
Характеристика якості як економічної категорії в діяльності підприємств АПК
РІ Буряк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20