Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Європейське управління: теоретико-методологічні засади: монографія
ІА Грицяк
К.: КІС 398, 2006
1062006
Право та інституції Європейського Союзу: навч. посіб.
ІА Грицяк
К.: КІС, 60, 2004
942004
Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади: монографія
ІА Грицяк
К.: Вид-во НАДУ 236, 31, 2005
732005
Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні
ІА Грицяк
Режим доступу: http://www. academy. gov. ua/ej/ej2/txts/philo/05giaduu. pdf, 2006
612006
Правова та інституційна основи Європейського Союзу: підручник
ІА Грицяк, ВВ Говоруха, ВЮ Стрельцов
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр, 2009
552009
Державне управління в Україні: централізація і децентралізація
ІА Грицяк
К.: Вид-во УАДУ, 66, 1997
371997
Європейські принципи належного врядування та реформа системи органів виконавчої влади в Україні
БМ Шевчук
Демократичне врядування, 2012
362012
Місцеве самоврядування України в історії та сучасності
І Грицяк
Вісник УАДУ, 53-67, 1996
361996
Економічна інтеграція в сучасному світі
ОВ Гаврилюк, АП Румянцев
К.: Наук. думка 125, 40, 1991
341991
Глобальний конкурентний аутсорсинг: монографія
ОГ Білорус, ОВ Гаврилюк
Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Ін-т світ. економіки і міжнар …, 2010
332010
Глобальний конкурентний простір: монографія
ОГ Білорус
рук. авт. кол. и науч. ред. ОГ Белорус; Гос. высш. учеб. заведение «Киев …, 2007
292007
Публічне управління в Україні: становлення за європейськими стандартами
ІА Грицяк
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 5-11, 2010
262010
Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування
ІА Грицяк
ІА Грицяк, 1993
251993
Інвестування в агросектор: ідентифікація та напрями усунення перешкод
ОВ Гаврилюк, ОЮ Лупенко
Економіка АПК, 63-68, 2009
242009
Іноземні інвестиції
ОВ Гаврилюк
НАН України Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 1998
211998
Особливості децентралізації та деконцентрації влади: теоретичний аспект
ВФ Роман
Ефективність державного управління, 92-98, 2014
192014
Щодо сутності мети та завдань державного управління в Україні
ВП Пилипишин
Форум права, 377-381, 2010
192010
Публічне управління в системі координат української державності
ВІ Козак
Ефективність державного управління, 64-70, 2015
152015
Ощадливе виробництво як концепція оптимізації виробничого та управлінського процесів
ОЯ Кобилюх, ГМ Мельник
Видавництво Львівської політехніки, 2012
152012
Глобалізація й суверенітет: економічні критерії та засоби забезпечення
ОВ Гаврилюк
Фінанси України, 111-126, 2011
142011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20