Подписаться
Назаренко Олександр Максимович
Назаренко Олександр Максимович
Подтвержден адрес электронной почты в домене mss.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Parametric identification of state-space dynamic systems: a time-domain perspective
OM Nazarenko, DV Filchenko
Kyushu Tokai University, 2008
282008
Реалізація категорії діалогічності в сучасному українському газетному тексті
ОМ Назаренко
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних …, 2012
132012
Побудова та ідентифікація лінійно-квадратичних моделей слабо формалізованих динамічних систем
ОМ Назаренко
Вісник ХНУ. Сер.«Матем. моделювання. Інформ. технології. Автом. системи …, 2008
122008
Національно-прецедентні феномени українського когнітивного простору в дискурсі мас-медіа
О Назаренко
Мовознавчий вісник, 176-179, 2010
92010
Динамічне моделювання інвестиційного розвитку та оптимальної макроекономічної інвестиційної політики
ОМ Назаренко
Механізм регулювання економіки, 187-195, 2006
92006
Тысяча и один пример. Равенства и неравенства
ОМ Назаренко, ЛД Назаренко
Сумы: Монолог, 1994
91994
Економетрична модель розвитку макроекономічних систем (на прикладі розвинутих країн)
ОМ Назаренко, ПІ Загряжська
Економіка розвитку, 69-72, 2009
72009
Анализ базы данных системы информационной безопасности Snort и вопросы быстродействия
ЮМ Коростиль, СЯ Гильгурт, ОМ Назаренко
Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. ГЄ Пухова НАН …, 2012
62012
Комунікативно-прагматичний аспект промов Президента України
ОМ Назаренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2018
52018
Типологія прецедентних газетних заголовків за походженням
ОМ Назаренко
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2011
52011
Імітація та прогнозування економічного зростання за допомогою моделі трисекторної економіки типу Солоу
ОМ Назаренко, НМ Манько
" ВТД" Університетська книга", 2009
52009
Моделювання ефектів другого порядку і статистична інференція в класі гнучких функціональних форм
ОМ Назаренко, МВ Карпуша
Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових статей …, 2008
52008
Основы эконометрики
АМ Назаренко
Издательство СумГУ, 2003
52003
Українська мова
ТІ Власова, ІІ Заваруєва, ЛІ Бондаренко
Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro, 2023
42023
Теорія та історія реклами: навчально-методичний посібник
ЮА Грушевська, ЮА Грушевська, ЮА Грушевская, НР Барабанова, ...
Одеса: Фенікс, 2019
42019
Моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів
ОМ Назаренко, МВ Карпуша
НТУ" ХПІ", 2012
42012
ІМІТАЦІЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ©
ОМ Назаренко, МВ Карпуша
Економічна кібернетика, 74-82, 2011
42011
Сучасна авторська казка як приклад постмодерністського дискурсу
О Назаренко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
42009
Оптимальний розподіл інвестиційних потоків у динамічній моделі макроекономічної системи
О Назаренко, Д Фільченко
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 127-138, 2007
42007
Тисяча і один приклад. Рівності і нерівності. Посібник для абітурієнтів
ОМ Назаренко, ЛД Назаренко
Суми: Видавництво «Слобожанщина, 1994
41994
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20