Назаренко Олександр Максимович
Назаренко Олександр Максимович
Подтвержден адрес электронной почты в домене mss.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Parametric identification of state-space dynamic systems: a time-domain perspective
OM Nazarenko, DV Filchenko
Kyushu Tokai University, 2008
252008
Побудова та ідентифікація лінійно-квадратичних моделей слабо формалізованих динамічних систем
ОМ Назаренко
Вестник Харк. нац. ун-та, 185-192, 2008
122008
Тысяча и один пример. Равенства и неравенства
ОМ Назаренко, ЛД Назаренко
Сумы: Монолог, 1994
101994
Реалізація категорії діалогічності в сучасному українському газетному тексті: дис. на здобуття наук. ступеня к. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Українська мова»
ОМ Назаренко
Одеса, 2012
72012
Динамічне моделювання інвестиційного розвитку та оптимальної макроекономічної інвестиційної політики
ОМ Назаренко
Вид-во СумДУ, 2006
72006
Анализ базы данных системы информационной безопасности Snort и вопросы быстродействия
ЮМ Коростиль, СЯ Гильгурт, ОМ Назаренко
Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. ГЄ Пухова НАН …, 2012
62012
Комунікативно-прагматичний аспект промов Президента України
ОМ Назаренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2018
52018
Національно-прецедентні феномени українського когнітивного простору в дискурсі мас-медіа
О Назаренко
Мовознавчий вісник, 176-179, 2010
52010
Моделювання ефектів другого порядку і статистична інференція в класі гнучких функціональних форм
ОМ Назаренко, МВ Карпуша
Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових статей …, 2008
52008
Основы эконометрики
АМ Назаренко
Издательство СумГУ, 2003
52003
Економетрична модель розвитку макроекономічних систем (на прикладі розвинутих країн)
ОМ Назаренко, ПІ Загряжська
Економіка розвитку, 69-72, 2009
42009
Оптимальний розподіл інвестиційних потоків у динамічній моделі макроекономічної системи
О Назаренко, Д Фільченко
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 127-138, 2007
42007
Тисяча і один приклад. Рівності і нерівності. Посібник для абітурієнтів
ОМ Назаренко, ЛД Назаренко
Суми: Видавництво «Слобожанщина, 1994
41994
Сучасна авторська казка як приклад постмодерністського дискурсу
О Назаренко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
32009
Об эконометрико-игровом методе построения и идентификации математических моделей макроэкономических процессов
АМ Назаренко
" ИТД" Университетская книга", 2006
32006
Міжтекстова взаємодія в газетному тексті
О Назаренко
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 120-130, 2016
22016
Моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів
ОМ Назаренко, МВ Карпуша
НТУ" ХПІ", 2012
22012
Типологія прецедентних газетних заголовків за походженням
ОМ Назаренко
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2011
22011
ІМІТАЦІЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ©
ОМ Назаренко, МВ Карпуша
Економічна кібернетика, 74-82, 2011
22011
Особливості побудови та верифікації ймовірнісно-статистичних моделей макроекономічної динаміки
ДВ Фільченко, ОМ Назаренко, ЛД Назаренко
Криворізький економічний інститут КНЕУ, 2007
22007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20