Назаренко Олександр Максимович
Назаренко Олександр Максимович
Подтвержден адрес электронной почты в домене mss.sumdu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Parametric identification of state-space dynamic systems: a time-domain perspective
OM Nazarenko, DV Filchenko
Kyushu Tokai University, 2008
232008
Побудова та ідентифікація лінійно-квадратичних моделей слабо формалізованих динамічних систем
ОМ Назаренко
Вестник Харк. нац. ун-та, 185-192, 2008
102008
Тысяча и один пример. Равенства и неравенства
ОМ Назаренко, ЛД Назаренко
Сумы: Монолог, 1994
91994
Динамічне моделювання інвестиційного розвитку та оптимальної макроекономічної інвестиційної політики
ОМ Назаренко, АМ Назаренко
Вид-во СумДУ, 2006
72006
Економетрична модель розвитку макроекономічних систем (на прикладі розвинутих країн)
ОМ Назаренко, ПІ Загряжська
Економіка розвитку, 69-72, 2009
62009
Реалізація категорії діалогічності в сучасному українському газетному тексті: дис. на здобуття наук. ступеня к. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Українська мова»
ОМ Назаренко
Одеса, 2012
52012
Об эконометрико-игровом методе построения и идентификации математических моделей макроэкономических процессов
АМ Назаренко, ОМ Назаренко
" ИТД" Университетская книга", 2006
52006
Оптимальний розподіл інвестиційних потоків у динамічній моделі макроекономічної системи
О Назаренко, Д Фільченко
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 127-138, 2007
42007
Основы эконометрики
АМ Назаренко, ОМ Назаренко
Издательство СумГУ, 2003
42003
Імітація та прогнозування нестаціонарних фінансових часових рядів
ОМ Назаренко, МВ Карпуша
Економічна кібернетика, 74-82, 2011
22011
Особливості побудови та верифікації ймовірнісно-статистичних моделей макроекономічної динаміки
ДВ Фільченко, ДВ Фильченко, ОМ Назаренко, АМ Назаренко, ...
Криворізький економічний інститут КНЕУ, 2007
22007
Параметрична ідентифікація стаціонарних лінійно-квадратичних моделей динамічних систем
ОМ Назаренко, ДВ Фільченко
Сложные системы и процессы, 91-97, 2007
22007
Дифракція пружних хвиль на періодичних системах циліндричних порожнин та жорстких включень
ОМ Ложкін, ОМ Назаренко
Інститут гідромеханіки НАН України, 2006
22006
Міжтекстова взаємодія в газетному тексті
О НАЗАРЕНКО
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 120-130, 2016
12016
Математическое и компьютерное моделирование в задачах дифракции P-и SV-волн на системе полостей и включений
ОМ Назаренко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, серія …, 2015
12015
Параметрична ідентифікація моделі Солоу макроекономічної системи
ОМ Назаренко, ОМ Ніколаєнко
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Дифракція плоских гармонічних хвиль на періодичній системі циліндричних порожнин
ОМ Назаренко
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Моделювання взаємодії плоских гармонічних хвиль з циліндричними включеннями
ОМ Назаренко
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Моделювання та ідентифікація динамічного міжгалузевого балансу макроекономічної системи
ОМ Назаренко, ОО Костиленко
Mechanism of Economic Regulation, 76-86, 2014
12014
Ідентифікація та прогнозування стаціонарних слабо формалізованих процесів з ефектом запізнення в n-вимірному просторі
ОМ Назаренко
НТУ" ХПІ", 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20