Назаренко Олександр Максимович
Назаренко Олександр Максимович
Подтвержден адрес электронной почты в домене mss.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Parametric identification of state-space dynamic systems: a time-domain perspective
OM Nazarenko, DV Filchenko
Kyushu Tokai University, 2008
242008
Побудова та ідентифікація лінійно-квадратичних моделей слабо формалізованих динамічних систем
ОМ Назаренко
Вестник Харк. нац. ун-та, 185-192, 2008
112008
Тысяча и один пример. Равенства и неравенства
ОМ Назаренко, ЛД Назаренко
Сумы: Монолог, 1994
91994
Динамічне моделювання інвестиційного розвитку та оптимальної макроекономічної інвестиційної політики
ОМ Назаренко
Вид-во СумДУ, 2006
72006
Реалізація категорії діалогічності в сучасному українському газетному тексті: дис. на здобуття наук. ступеня к. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Українська мова»
ОМ Назаренко
Одеса, 2012
52012
Національно-прецедентні феномени українського когнітивного простору в дискурсі мас-медіа
О Назаренко
Мовознавчий вісник, 176-179, 2010
42010
Оптимальний розподіл інвестиційних потоків у динамічній моделі макроекономічної системи
О Назаренко, Д Фільченко
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 127-138, 2007
42007
Основы эконометрики
АМ Назаренко
Издательство СумГУ, 2003
42003
Тисяча і один приклад. Рівності і нерівності. Посібник для абітурієнтів
ОМ Назаренко, ЛД Назаренко
Суми: Видавництво «Слобожанщина, 1994
41994
Економетрична модель розвитку макроекономічних систем (на прикладі розвинутих країн)
ОМ Назаренко, ПІ Загряжська
Економіка розвитку, 69-72, 2009
32009
Об эконометрико-игровом методе построения и идентификации математических моделей макроэкономических процессов
АМ Назаренко
" ИТД" Университетская книга", 2006
32006
Комунікативно-прагматичний аспект промов Президента України
ОМ Назаренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2018
22018
ІМІТАЦІЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ©
ОМ Назаренко, МВ Карпуша
Економічна кібернетика, 74-82, 2011
22011
Сучасна авторська казка як приклад постмодерністського дискурсу
О Назаренко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
22009
Особливості побудови та верифікації ймовірнісно-статистичних моделей макроекономічної динаміки
ДВ Фільченко, ОМ Назаренко, ЛД Назаренко
Криворізький економічний інститут КНЕУ, 2007
22007
Параметрична ідентифікація стаціонарних лінійно-квадратичних моделей динамічних систем
ОМ Назаренко, ДВ Фільченко
Сложные системы и процессы, 91-97, 2007
22007
Дифракція пружних хвиль на періодичних системах циліндричних порожнин та жорстких включень
ОМ Ложкін, ОМ Назаренко
Інститут гідромеханіки НАН України, 2006
22006
Метод сингулярных интегральных уравнений в задачах дифракции упругих волн на цилиндрических включениях
АМ Назаренко, БЕ Панченко, АМ Ложкин
Видавництво СумДУ, 2004
22004
Міжтекстова взаємодія в газетному тексті
О Назаренко
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 120-130, 2016
12016
Підвищення екологічності металургійного підприємства–адаптивний шлях до енергозбереження
ОМ Назаренко
Науковий вісник будівництва, 214-217, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20