Подписаться
Осташко Тамара, Ostashko Tamara
Осташко Тамара, Ostashko Tamara
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ринкова трансформація аграрного сектора
ТО Осташко
К.: Фенікс 280, 2004
176*2004
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості : наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця та чл.-кор. НААН України Т …
63*2016
Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС
ТО Осташко
К.: Інститут сільського розвитку 72, 40-41, 2005
612005
Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ
ТО Осташко
ВО Точилі, 2, 2010
502010
Ризики для сільського господарства від встановлення зони вільної торгівлі з ЄС
Т Осташко
Економіка України 3, 57, 2011
342011
Структурно-інституційний аналіз аграрного ринку
ТО Осташко
К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2006
262006
Зміна традиційних позицій українського експорту
ТО Осташко, ВЕ Лір, ВВ Венгер, ВК Олефір, ОС Биконя
Економіка і прогнозування, 57-74, 2017
20*2017
Експорт агропродовольчих товарів у ЄС: перспективи і завдання
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 83-94, 2016
20*2016
Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ/[Осташко ТО, Волощенко ЛЮ, Лєнівова ГВ]; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
ТО Осташко
НАН України, 2009
202009
Приєднання до СОТ: перспективи і загрози для аграрного сектора України
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 138-149, 2003
202003
Перспективи сільського господарства після вступу України до СОТ
Т Осташко
Економіка і прогнозування, 31-39, 2005
192005
Внутрішній ринок України: проблеми розвитку
В Точилін, Т Осташко, В Олефір
ВО Точилін, ТМ Осташко, ВІ Олефір//Економіст, 34-37, 2005
192005
Аграрні трансформації в перехідних економіках: перспективи для України
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 59-69, 2003
192003
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь/за ред. акад
ВМ Геєць, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
182014
Надзвичайні заходи СОТ для захисту ринків агропродовольчих товарів: монографія
ТО Осташко, ЛЮ Волощенко-Холда
Київ: НАН України, Інститут економіки та прогнозування, 2011
182011
Внутрiшнiй агропродовольчий ринок України в умовах СОТ ГВ Лєнiвова; вiдп. ред. д-р екон. наук, проф. ВО Точилiн; НАН України; Iн-т екон. та прогнозув
ТО Осташко, ЛЮ Волощенко
17*2010
Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз
ВО Точилін, Т Осташко, О Пустовіт
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2009
152009
Інтеграція України до СОТ: реальні та уявні ризики для сільського господарства
Т Осташко
Економіст.-2005.-№, 2005
152005
Mozhlyvosti ta obmezhennia eksportu silskohospodarskykh tovariv u zoni taryfnykh kvot YeS
TO Ostashko
Stratehichni priorytety 1 (38), 99-105, 2016
13*2016
Сталий розвиток аграрного сектора національної економіки у контексті євроінтеграції
ЮМ Лопатинський
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка, 17-20, 2015
132015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20