Осташко Тамара, Ostashko Tamara
Осташко Тамара, Ostashko Tamara
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ринкова трансформація аграрного сектора
ТО Осташко
К.: Фенікс 280, 2004
164*2004
Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС
ТО Осташко
К.: Інститут сільського розвитку 72, 40-41, 2005
602005
Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU …
VM Heyets, TO Ostashko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2016
51*2016
Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ
ТО Осташко
ВО Точилі, 2, 2010
492010
Ризики для сільського господарства від встановлення зони вільної торгівлі з ЄС
Т Осташко
Економіка України 3, 57, 2011
352011
Структурно-інституційний аналіз аграрного ринку
ТО Осташко
К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2006
272006
Внутрішній ринок України: проблеми розвитку
В Точилін, Т Осташко, В Олефір
ВО Точилін, ТМ Осташко, ВІ Олефір//Економіст, 34-37, 2005
202005
Приєднання до СОТ: перспективи і загрози для аграрного сектора України
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 138-149, 2003
202003
Аграрні трансформації в перехідних економіках: перспективи для України
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 59-69, 2003
192003
Надзвичайні заходи СОТ для захисту ринків агропродовольчих товарів: монографія
ТО Осташко, ЛЮ Волощенко-Холда
Київ: НАН України, Інститут економіки та прогнозування, 2011
182011
Внутрiшнiй агропродовольчий ринок України в умовах СОТ ГВ Лєнiвова; вiдп. ред. д-р екон. наук, проф. ВО Точилiн; НАН України; Iн-т екон. та прогнозув
ТО Осташко, ЛЮ Волощенко
17*2010
Перспективи сільського господарства після вступу України до СОТ
Т Осташко
Економіка і прогнозування, 31-39, 2005
162005
Зміна традиційних позицій українського експорту
ТО Осташко, ВЕ Лір, ВВ Венгер, ВК Олефір, ОС Биконя
Економіка і прогнозування, 57-74, 2017
15*2017
Інтеграція України до СОТ: реальні та уявні ризики для сільського господарства
Т Осташко
Економіст.-2005.-№, 2005
152005
Експорт агропродовольчих товарів у ЄС: перспективи і завдання
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 83-94, 2016
142016
Ринки сільськогосподарських товарів під впливом очікуваних змін торговельних режимів
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 105-115, 2013
14*2013
Інституціонально-структурні трансформації аграрного сектора: моніторинг, оцінка, регулювання
ТО Осташко
ступеня доктора екон. наук/ТО Осташко.–К., 2004.–22 с, 2004
142004
Цінова конкурентоспроможність м’ясо-молочної продукції в умовах СОТ
ТО Осташко
Економіка АПК, 155-161, 2011
132011
Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ/[Осташко ТО, Волощенко ЛЮ, Лєнівова ГВ]; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
ТО Осташко
НАН України, 2009
132009
Сільське господарство в країнах з перехідною економікою: структурна реформа
О Онищенко, Н Спунер, Т Осташко
Економіка України, 74-82, 1996
121996
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20