Осташко Тамара, Ostashko Tamara
Осташко Тамара, Ostashko Tamara
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ринкова трансформація аграрного сектора
ТО Осташко
К.: Фенікс 280, 2004
155*2004
Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС
ТО Осташко
К.: Інститут сільського розвитку 72, 40-41, 2005
552005
Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ
ТО Осташко
ВО Точилі, 2, 2010
512010
Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU …
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
44*2016
Ризики для сільського господарства від встановлення зони вільної торгівлі з ЄС
Т Осташко
Економіка України, 57-69, 2011
332011
Приєднання до СОТ: перспективи і загрози для аграрного сектора України
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 138-149, 2003
232003
Структурно-інституційний аналіз аграрного ринку
ТО Осташко
К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2006
212006
Внутрішній ринок України: проблеми розвитку
В Точилін, Т Осташко, В Олефір
ВО Точилін, ТМ Осташко, ВІ Олефір//Економіст, 34-37, 2005
202005
Аграрні трансформації в перехідних економіках: перспективи для України
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 59-69, 2003
192003
Надзвичайні заходи СОТ для захисту ринків агропродовольчих товарів: монографія
ТО Осташко, ЛЮ Волощенко-Холда
Київ: НАН України, Інститут економіки та прогнозування, 2011
172011
Внутрiшнiй агропродовольчий ринок України в умовах СОТ ГВ Лєнiвова; вiдп. ред. д-р екон. наук, проф. ВО Точилiн; НАН України; Iн-т екон. та прогнозув
ТО Осташко, ЛЮ Волощенко
17*2010
Перспективи сільського господарства після вступу України до СОТ
Т Осташко
Економіка і прогнозування, 31-39, 2005
162005
Ринки сільськогосподарських товарів під впливом очікуваних змін торговельних режимів
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 105-115, 2013
13*2013
Інтеграція України до СОТ: реальні та уявні ризики для сільського господарства
Т Осташко
Економіст.-2005.-№, 2005
132005
Цінова конкурентоспроможність м’ясо-молочної продукції в умовах СОТ
ТО Осташко
Економіка АПК, 155-161, 2011
122011
Інституціонально-структурні трансформації аграрного сектора: моніторинг, оцінка, регулювання
ТО Осташко
ступеня доктора екон. наук/ТО Осташко.–К., 2004.–22 с, 2004
122004
Переваги і ризики від вступу України до СОТ для сільського господарства та сільського населення України: аналітичні оцінки
ТО Осташко
Ефективне тваринництво, 8-12, 2007
112007
Експорт агропродовольчих товарів у ЄС: перспективи і завдання
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 83-94, 2016
102016
Надзвичайнi заходи СОТ для захисту ринкiв агропродовольчих товарiв: монографiя/ТО Остащенко, ЛЮ Волощенко-Холда; НАН України, Iн-т екон. та прогнозув
ТО Осташко
92011
Ризики для сільського господарства України при запровадженні режиму вільної торгівлі з Європейським союзом
ТО Осташко
К.: Ін-т екон. та прогнозування, 2010
92010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20