Осташко Тамара, Ostashko Tamara
Осташко Тамара, Ostashko Tamara
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ринкова трансформація аграрного сектора
ТО Осташко
К.: Фенікс 280, 2004
162*2004
Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС
ТО Осташко
К.: Інститут сільського розвитку, 2005
602005
Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU …
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
52*2016
Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ
ТО Осташко
ВО Точилі, 2, 2010
482010
Ризики для сільського господарства від встановлення зони вільної торгівлі з ЄС
Т Осташко
Економіка України, 57-69, 2011
342011
Структурно-інституційний аналіз аграрного ринку
ТО Осташко
К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2006
252006
Приєднання до СОТ: перспективи і загрози для аграрного сектора України
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 138-149, 2003
212003
Аграрні трансформації в перехідних економіках: перспективи для України
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 59-69, 2003
192003
Надзвичайні заходи СОТ для захисту ринків агропродовольчих товарів: монографія
ТО Осташко, ЛЮ Волощенко-Холда
Київ: НАН України, Інститут економіки та прогнозування, 2011
182011
Внутрiшнiй агропродовольчий ринок України в умовах СОТ ГВ Лєнiвова; вiдп. ред. д-р екон. наук, проф. ВО Точилiн; НАН України; Iн-т екон. та прогнозув
ТО Осташко, ЛЮ Волощенко
17*2010
Внутрішній ринок України: проблеми розвитку
В Точилін, Т Осташко, В Олефір
ВО Точилін, ТМ Осташко, ВІ Олефір//Економіст, 34-37, 2005
172005
Перспективи сільського господарства після вступу України до СОТ
Т Осташко
Економіка і прогнозування, 31-39, 2005
162005
Експорт агропродовольчих товарів у ЄС: перспективи і завдання
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 83-94, 2016
142016
Ринки сільськогосподарських товарів під впливом очікуваних змін торговельних режимів
ТО Осташко
Економіка і прогнозування, 105-115, 2013
14*2013
Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ/[Осташко ТО, Волощенко ЛЮ, Лєнівова ГВ]; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
ТО Осташко
НАН України, 2009
142009
Цінова конкурентоспроможність м’ясо-молочної продукції в умовах СОТ
ТО Осташко
Економіка АПК, 155-161, 2011
132011
Інтеграція України до СОТ: реальні та уявні ризики для сільського господарства
Т Осташко
Економіст.-2005.-№, 2005
132005
Інституціонально-структурні трансформації аграрного сектора: моніторинг, оцінка, регулювання
ТО Осташко
ступеня доктора екон. наук/ТО Осташко.–К., 2004.–22 с, 2004
132004
Зміна традиційних позицій українського експорту
ТО Осташко, ВЕ Лір, ВВ Венгер, ВК Олефір, ОС Биконя
Економіка і прогнозування, 57-74, 2017
12*2017
Переваги і ризики від вступу України до СОТ для сільського господарства та сільського населення України: аналітичні оцінки
ТО Осташко
Ефективне тваринництво, 8-12, 2007
122007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20